Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor deze personen (3 broers) WEVER uit Bandung die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en hun vader ROELOF WEVER, die oorlogsslachtoffer was en geëerd door de OGS. Hij rust te Pandu ereveld. En natuurlijk de overige familieleden niet met name genoemd hier.

I) Op 24 aug 1950 verscheen voor de rechtbank om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap LAMMERT WEVER en hij verklaarde  

 1. dat hij Sergeant Majoor Pyrotechnist was,
 2. dat hij woonde Patrokomala H104 Bandung,
 3. dat hij geboren was te Bandung op 22 bulan kedua (= februari) 1923,
 4. dat hij sedert 28 aug 1947 gehuwd was met CORLINE WATILETE en hieruit kinderen(zie verklaring),
 5. dat zijn vader R. WEVER  heette (reeds overleden) geboren te Nederland 8 sept 1890,
 6. dat zijn moeder NJI WARTI heette (op datum optie nog in leven) geboren Bandung op ??,
 7. dat zijn grootouders in Nederland waren geboren.

 

 

II) Op 30-5-1951 opteerde METINUS WEVER en verklaarde  

 1. dat hij werkte bij DTT83BB (wat dat dan ook moge inhouden)
 2. dat hij geboren was te Bandung 6 jan 1927,
 3. dat hij gehuwd was met HELENA AMELIA ROBINSON en kinderen had (zie verklaring),
 4. dat zijn vader heette R. WEVER geb Nederland 8 sept 1890,
 5. dat zijn moeder NJI WARTI heette geboren Bandung op ??,
 6. dat zijn grootouders in Nederland waren geboren. 

III) Op 26 mei 1951 opteerde ALBERTUS WEVER  en hij verklaarde, 

 1. dat hij werkzaam was als commies bij de wapen-en machinefabriek,
 2. dat hij geboren was te Bandung 11 febr 1930,
 3. dat zijn vader ROELOF WEVER heette en geboren in Nederland op 8 sept 1890,
 4. dat zijn moeder WARTI heette geboren te Bandung op ??
 5. dat zijn grootouders te Nederland waren geboren. 

 

De kinderen I) II) en III) waren zonen van ROELOF WEVER en mevrouw Nji WARTI.

Roelof was sergeant PY(rotechniek) bij de KNIL, werd geinterneerd en overleed in het ziekenhuis TJIMAHI op 26 febr 1943 en zoon Lammert was net op de 22ste febr 20 jaar oud geworden.

 

Roelof's ouders waren: LAMMERT WEVER en METTJE HOOGENBERG. (Bron Openarch + NA/OGS). Zij hadden talrijke kinderen en bij mijn weten was Roelof de enige die richting Oost trok. (In Nijmegen geplaatst Koloniale Reserve 1913). Op de scan hieronder van de NA/OGS wordt zoon L. genoemd geboren 1918. Dit was foutief want deze L. Wever geboren 1918 had andere ouders.

 

 

 1. In maart 1934 was Roelof met groot verlof naar Nederland gegaan.(ms Slamat - Passagierslijst: fam.R. Wever en 7 kinderen)  en terug verwacht met ms Johan de Wit najaar 1934. Waar het gezin verbleef in Nederland heb ik niet kunnen vinden. Waarschijnlijk bij de familie?
 2. Roelof werd gedecoreerd voor trouwe dienst in het KNIL leger in 1939. 

 

Van de kinderen I)  II)  &  III) die opteerden heb ik slechts 2 teruggevonden die genaturaliseerd werden (de Calonne naturalisaties website):

Zoon Metines (II) naturalisatie 26 maart 1965 te Bennekom (gemeente EDE) en overleden Ede 26 dec 2003 en echtgenote Helena (*26 okt 1924) overleed Ede 6 mei 2006. 

Zoon Albertus (III) naturalisatie 15 okt 1968 te Zaandam.

Volgens de passagierslijst maart 1934 had het gezin 7 kinderen en helaas heb ik hen niet allen kunnen traceren. Wat ik wel weet is dat Roelof zelve uit een gezin kwam van totaal 12 kinderen uit het huwelijk van zijn ouders Lammert en Mettje en was Roelof kind nummer 6. Roelof vernoemde zijn kinderen naar zijn broers(en zusters).

 

Extra info en ik beweer NIET dat zij ook kinderen waren van Roelof en Nji Warti, maar het zou wel kunnen, gelet op de geboorte datums en vernoeming voornamen. Ik heb geen bewijzen gevonden.

Akte 67-aangifte 1928: Overleden te Bandoeng HENDRIK WEVER oud 15 dagen op 24 aug 1928.

Naturalisatie 29-1-1958 te EDE (waar Metines en echtgenote woonden) JACOB WEVER geboren Bandung 8 dec 1931.

Mochten de hier genoemde kinderen Hendrik en Jakob inderdaad zijn nazaten zijn, dan zouden zij inderdaad conform de andere kinderen vernoemd zijn naar de broers van Roelof (nummer 10 en nummer 12 op de lijst hierboven).

 

 

Tot slot hieronder een foto van Roelof Wever en echtgenote, de grootouders van Robert Wever, die deze foto plaatste op een FB groep. Ik ben zo vrij geweest om de foto te dupliceren zonder voorafgaande toestemming van de heer Robert Wever en hier te plaatsen met het doel: ter ere en respect van deze beide echtelieden, die oorlogsslachtoffer waren. Ik heb wel de bron vermeld.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top