Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
Maghrib
Wayangfiguur Semar
Stille Krachten I
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
De TrawaPari tempels
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Bep Vuyk
De broers Gentis
Jogja Keraton
Dokter Soetomo
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
Drama Dermodjojo
19 maart 1868
VOC en landje pik
"Toontje" Poland
Eindelijk weer thuis
Indisch of "Belanda"
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Frank Boon
Marie W. Corbet
Orang kecil
Pak Lurah
Ken Dedes
Streetlife Jakarta
Siti Aisyah Pulungan
Contracten Suriname
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

Aardverschuivingen en in het Indonesisch is het Tanah Longsor. 

Een serie foto's van de omgeving van de desa BENER op de weg van Purworejo naar Magelang. BENER ligt dicht bij Purworejo.

  • Pak, Jarené ono tanah longsor? Ora bohong? Bener?
  • Iya Pak, bener dong ono longsor, ningsoré deso Bener.
  • "Meneer, men zegt dat er aardverschuivingen zijn Liegt men? Is het heus?"
  • "Jawel meneer, echt waar, er zijn aardverschuivingen, onderaan het durp Bener."
  • (Woordspelingkje in het Javaans. BENER = naam Desa maar betekent ook Heus, Echt waar.)

 

Daar gaat ie weer: Alle foto's zijn copyrights/eigendom van mijn 3R vriend. Vragen of het rechtermuisklikkie gebruikt mag worden? Mag en ook het rechtermuisklikken op zich zelf mag ook, maar eerst vragen Ndoro !!! En niet vergeten om Matur Nuwun te zeggen ya Bapak of Ibu Jiplak. ... Monggoh Ndoro.

Wat is het bizondere van deze weg van Purworejo naar Magelang?

Eigenlijk 2 bizonderheden en de éne staat in verband met de andere bizonderheid.

Deze weg werd in de jaren 1845-1850 onder koloniaal beheer aangelegd en de werkers van destijds waren de voorouders van de wegwerkers/desa ingezetenen van het heden, zoals te zien op de hieronder volgende foto's.

Ja, en? Ik hoor het sommige lezers al weer denken. Komt ie met iets bizonders? Of is het weer nonsens?

Neen, geen nonsens, want het waren niet enkel de voorouders van de huidige desa bewoners, die daar bezig waren om die weg aan te leggen, maar de Tuan Kanjeng Oppermandur cq. Ndoro Kangkung Londo cq. Kepala Desa Bapak Residen Yth (= Wldl Gestr. Heer Resident en nog meer) van weleer, was ook nog eens gerelateerd aan.....???

'k Zie het al (weer) voor me:

Controle te paard van Bapak Opper Mandur of het werk een beetje opschiet, geflankeerd door zijn assssssisten Mandur nomor 1 en nomor 2, rijstokje in de hand natuurlijk, uniform met kraag dicht tot de kin, kupluk KNIL geborsteld, ere orde tekenen en epauletten klantang klantong klontong rammelend op de borst en schouders en alle Pak Pacul in de houding als Bapak Oppermandur voorbij stapt op zijn jaran kepang paard....Kataplok kataplok kataplok.....( Je weet toch: In Indie de paardjes altijd kataplok kataplok.... In Holland doen de paardjes trippel trappel trippel tree.... het zijn fatsoenlijke paardjes hiero in Hollando, vooral als het Sinterklaas tijd is en de paardjes op de daken van de huizen aan het trippeltrappen zijn.)... Loh waarom die militaire ere tekenen en epauletten? Omdat Pak Opper Mandur tevens militair commandant was toch.

"Hayoo jij daar Kromo, loop 's wat sneller door met de keranjang met stenen op je kop. Anders krijg je vanavond niet je rantsoen beras en terasi en kangkung ja." En arme Kromo, 3x buigend en door zijn knieën zakkend vanwege de zware mand met stenen, heel onderdanig en gedwee: "Inggih Ndoro Mandur." (Jawel meneer de mandoer).... Weet hij veel dat ie de Resident niet met Mandoer ma betitelen...

En achter zijn rug om natuurlijk namompelend: "GVD stomme Kuda Kepang berijder, ga lekker zelf zeulen in die hitte... mag lije dat je jaran (knol) struikelt over een hoop stenen, dan leg jij plat op je kepala(hoofd).... kontol die fen.".... (Dit laatste vertaal ik niet, anders krijg ik de meelezende IND op mijn dak en waarvan er mischien ook één of andere medewerker meneer Kontol heet.)

Enzovoorts enzovoorts, rame deh die goeie ouwe tijden, manieheus.

En terwijl Kromo op zijn mieter krijgt van de Opper Mandur, dansen 4 danseressen in de berm van de weg ter verwelkoming van de komst van de Opper Mandur...oh ja, ze zingen er ook nog bij en dat is het liedje Gambang Semarang onder aanvoering van de mooie hoofdzangeres/danseres Kartina Dahari.... Waduh, de Opper Mandur helemaal ondersteboven van al dat gedans, gezing en goyang pantat van die dames en toen...... mag de lezer zelf invullen wat er daarna gebeurde..... vandaar ister veel Indootjes later toch?

Of denken jullie dat die Indootjes uit de blauwe tropenhemel zijn gevallen of dat ze misschien gratis bij een portie sate ayam werden verstrekt op de pasar bij Mbok Sarinandinges?

Net als bij de afhaalchinees toch.... Nummer 17: één portie sate ayam met één gratis Indootje. Sambal bij, Nir? vroeg de Chinese verkoopster van de pasar afhaalchinees nog beleefd.

 

Na al dat gezwets hierboven: Aan wie is die oppermandur dan gerelateerd? Ja, daarvoor verwijs ik naar de pagina Bapak Jonge Heer Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt.... Du'illah, zijn naam is al net zo lang als dat die weg lang is.

Zie onder: De Bapak Opper Mandur samen met zijn collega/vriendje R. de Fillietaz Bousquet, vereeuwigd in steen op een monument, dat heden te dage (anno juni 2013) nog steeds dienst doet als..... blikvanger voor een verdwaalde toerist misschien? Want de lokale bevolking bouwt het huis gewoon netjes erom heen toch. (Zie foto van het gehele monument.)

Aanvulling 29-6-2013 hieronder: 

In een uitgave van T. Roorda plaatst deze Roorda een errata notitie waarin hij de naam R. de Filliettaz Bousqet met een dubbele "t" schrijft. (=Filliettaz). In de lijst van oud bestuursambtenaren wordt zijn naam eveneens met dubbele "t" geschreven. (Toen ie nog studeerde werd ie door zijn mede studenten altijd Tazzie genoemd. Later in de eind jaren vorige eeuw is er zelfs nog een liedje gezongen door mijn verre nichie Annie met d'r tassie.))

Laatstgenoemde Filliettaz was o.m. Ass.Res. Batavia van 1829-1830, Wrnd Resident Kedoe 1853-1845, Jogja 1845-1848, Banjoemas 1849-1850. Laatstelijk was hij resident van Bagelen. Na zijn pensioen woonde hij in de Javastraat 23 te Den Haag (Bron: Naamlijst gepensioneerden departement van koloniën 1866), maar toen waren zijn naast buren nog gewone burgermensen en waren er geen ambassades gevestigd.

 

In bovengenoemde plaat wordt ook de naam genoemd van Raden Adipati Tjokronegoro. Deze Raden Adipati Tjokonegoro was ook de schrijver van het epos van het ontstaan/begin van de opstand van Dipa Negara en hulpaanvoerder van de Javaansche Hulptroepen van het koloniale gezag destijds. Het epos is door de Adipati in Oud Javaans in dichtmaat geschreven, zoals verhaald door T. Roorda(1866) ten behoeve van het Taal en Volkenkundig instituut. Echter, bij de vertaling van het Oud Javaans naar het Maleis en dan naar het Nederlands zijn in diverse passages vraagtekens ontstaan. (Misschien dat heden ten dage dit inmiddels is opgehelderd. Mij is dit onbekend). Zie verder hieronder 2 scans uit T. Roorda. Let met name op de jaartallen - 1771 en 1812 - in de tweede scan.

Info Wikipdia:

Geboren: 11 november 1785, Jogjakarta, Indonesië
 
(Hij had het toch wel druk met al die echtgenotes.)
 

Alhoewel de Raden Adipati een volledig getrouwe "dienaar" van het koloniale gezag was destijds en een zeer vroom Muslim gelovige was, heeft hij in zijn geschrift over de opstand geen woord van afkeuring geschreven over de opstand zelve van Dipa Negara en de daaruit voortvloeiende oorlog. 

Einde aanvulling 29-6-2013.

 

Foto onder: En wat zien we te drogen in de zon? Juist, het normale gebeuren van de kasur/kasut(matras) in de zon. Alle vieze zweet- en vochtluchtjes eruit. Maar ook de vlooien. Het monument is opgericht in 1862... toen was Pak Opper Mandur met zijn kilometer lange naam al 5 jaren in Den Haag begraven......vroegtijdig gestorven in de Parkstraat 119 Den Haag, want hij werd niet zo oud. (1806-1857). Zijn weduwe geboren van Laren (schoonzus van mijn overgrootmoeder) kreeg weduwen pensioen.

 

 

En nu op naar de foto's van de huisjes en tuintjes en warungs langs die weg. (De foto's van de longsor (=aardverschuiving) komen daarna pas.)

Idyllische plaatjes op het eerste oog (voor een kijker met Euro's in zijn dikke dompet) en niks iddylisch, maar sappelend en zeulend voor hen die slechts Rupiah centen onder aan de bodem van hun magere dompet vinden. (Tweede "iddylisch" is expres verkeerd geschreven, want er staat toch "niks" ervoor, dus kan niet idyllisch zijn toch.... huh, kok ruwet dese ya.)

 

De weg.!!!! (Althans een deel ervan natuurlijk.)

 

Mijn nichtje Sri Bunting, een dubbele vracht zeulend. Jaja, nuffige dametjes met lege kepala's en een kilo bedak en make up op het gesichie hier in Olanda, hoeven daar niet te gaan wonen.... Mateh bongkoh (dood) binnen een week, geheid mijn kop eraf. Ik zie het al voor me, die Barbie achtige poppetjes aan het zeulen in die hitte.....

Dames, kijk 's goed: Op de blote kakken op het warme asfalt met een vracht op de rug en in de buik!!!!! ......  Petje af voor die dames daar. Sappelen en zeulen voor een bordje droge rijst, sambel en lalap ketimun. (Stukje komkommer.)

 

Oom Jantje, genietend van een dubbeldikke rokok kretek maar pertinent niet genietend van zijn niet bestaande AOW uitkering.... en toch een big smile as usual.....Maar, waarom die duim dan? Niet vanwege de rokok kretek, maar vanwege het feit, dat ie net op bezoek is geweest bij Mbak Pijet....(masseuze).

 

Huis van Buurman Kasnowo... (Artiné: Bekas Cino dadi Jowo jenenge Kasnowo.) Woordspeling toegestuurd gekregen van oud jeugdvriendje uit Surabaya, is dus niet mijn uitvinding.

Let op de pisangboom rechts achter het huis. Als je lang genoeg kijkt, beweegt dat ding. Maar geen paniek, komt gewoon door je ogen. Ik adviseer je om ten spoedigste naar de dokter mata picek te gaan. Of minder drinken, kan ook natuurlijk. 

 

Eetwaar voor de Pasar Malam te drogen. Als het droog is, wordt het netjes verpakt (zonder houdbaarheidsdatum en op de Jaarlijkse Pasar Malam Den Haag te koop aangeboden inclusief tembeleh citeh. (Dat zijn die zwarte dingetjes op het droogspul.... paar kippen langs gelopen.) Niemand weet toch? En nu niet meteen denken dat het altijd zo gebeurt, dat zeg ik nu ook weer niet.

 

Ander nichtje:  Mbak Dodol met haar 2 kids.....Ze is bezig de durian op te poetsen of..... ze denkt dat ze een durian zal grijpen om het naar de jong te mieteren, omdat die zitten te dollen. Dat kan ook natuurlijk, want vrolijk kijkt Mbak Dodol niet. Maar even serieus: Kijk 's goed op welke manier de warung is geconstrueerd en gebruik makend van de voorraad van moeder natuur. Klasse; niks Gamma, niks Praxis. Werd mij door mijn pleegpa vroeger ook altijd bijgebracht. Gebruik je ogen en je otak, nadenken alvorens je een stap in het leven zet.

 

 

Een geliefd rustplekje waar ik graag vertoef na het nuttigen van een pot sambel in de nasi goreng. Toegang afgesloten door een gluurdeurtje. En voor de rest: Men heeft niet nodig:  een spuitbus van de Airw... , want het is open aircondition toch. Papier ookniet nodig, groot plantenblad is aanwezig en gewoon cebok.... Verderop is men aan het vissen op de lele, maar op de foto net niet te zien.

 

 

Af en toe wil het in Indonesia wel eens gebeuren, dat na hevige regenval de grond in elkaar dendert, de aardverschuiving of te wel longsor dus..... Indonesia kennende, duurt het soms wel eens maanden, aleer de ploeg wegwerkers 's langs komt om de boel te inspecteren, rokok kretek op te steken en dan op het gemakkie er over nadenken om de rotzooi te repareren.

Tot dan blijft het ingestorte rotzooitje natuurlijk een gevaar voor het verkeer en hier maakt de lokale bevolking dankbaar gebruik van. De jongelingen en overige nietsdoeners, krijgen wat wegversperrinkjes mee en een paar lege kommen en de boys gaan aan het werk. Neen, zij beginnen niet met het herstel van de weg, maar leiden het verkeer keurig door de chaos heen en de chauffeurs deponeren als dank een paar gobangs in de kommen.

Als tegendank krijgt de chauffeur dan een woord van zegen mee in de vorm van Terima Kasih Boss. (Dat woordje boss is een afkorting van Bapak Oppermandur Stuart Schmidt van toen fan froeher.).... Althans, dit laatste heb ik vernomen van enkele hoogwaardigheidsbekleders uit die omgeving, die het op hun beurt weer hadden meegekregen van hun voorouders.

 

Nou, hieronder dan een paar foto's van een aardverschuiving en de aanwezige hulpdiensten. De beelden spreken voor zich (als men tenminste goed uit de oogjes kijkt en er bij nadenkt dat men daar elke gelegenheid benut om 's avonds enkele Rupiahs in de dompet te vinden). Want daar hebben we geen Gemeentelijke Soos om het handje op te houden zoals in het land van boter, melk en kaas gebruikelijk is.

Natuurlijk zullen er lezers zijn, die dan meteen mopperen: Dan motte ze maar werke voor de cente.... Jaja zo lust ik er nog een paar van.

Zeg dat maar tegen die ambtenaartjes hier in BMK land, die aan het eind van de maand van achter hun steunloket roepen: "Volgende, hier tekenen alsjeblieft.... Oh, je kan geen handtekening zetten? Duimafdruk dan maar. Volgende....!" Inburgeringscursus? Huh???? Ik ken 'r eentje, die tot 2 uur 's middags in zijn nest ligt te stinken in plaats van aanwezig te zijn in de klas "Hoe ik praten Ghollans?" en geen haan kraait er naar. En hij krijgt er nog voor betaald ook.... FF nadenken? Uit wiens pot?

En een andere mopperaar zal natuurlijk opmerken: En hoe komen ze dan aan die brommers? Hebben ze daar dan wel geld voor? Neen, natuurlijk hebben ze daar geen geld voor... UTANG of te wel "op de reut" afbetalen. Want dat ding hebben ze nodig.... Waar hebben ze dat voor nodig dan? Denk maar 's goed na.... waar men dat ding nodig voor heeft.... Dient als vervoermiddel, transportmiddel en weet ik veel wat nog meer.

En dit is nu typisch zo'n geval waarom ze die brommer zo hard nodig hebben. (Foto E100 SuaraSurabaya.net van begin juli 2013 omgeving Surabaya....Een boer met zijn vrouw op weg naar de markt om hun grondopbrengst op de pasar te verkopen.....Nggak ono duit Pak (geen geld meneer) om een autootje te kopen, daarom maar zo'n oplossing ten koste van eventueel ons leven. !!!)

En bij wie gaan ze utang (schuld hebben/lenen)? Kijk maar op dat reclame bord dan. Sumber Baru Motor Yamaha met als reclame: "Eerste 3 maanden uitgesteld aflossen."

 

Dat bord, dat weet wat.... Goed kijken naar de pijlen voor een alternatieve route. Linksaf het ravijn in en rechtsaf tegen de berghelling op. Of omgekeerd als je van de andere kant komt. Gheef neks, as maar gheef heluid toch.

Geen commentaar verder.

 

 

 

Hé Stop, zeg ik. Ben je blind of zo iets? Mot ik ff met m'n knuppel op je harses timmeren, blinde vink!!! Osplidomsodeplikker jij. (Is nog een vloek uit de koloniale tijd...GVD Zo de flikker Nondeju.... Een verbasterde vloek tegenwoordig, destijds accentloos volop gebezigd door de Resident en via nazaten nog steeds in gebruik bij de lokale bevolking.)

 

Het was de bedoeling dat hier een openbaar toilet gebouwd zou worden, ten behoeve van de verdwaalde toerist .... De botol cebok had men op voorhand al gereserveerd ....  Helaas.

 

 

Die stenen zijn daar voorlopig geplaatst voor diegenen die nodig moeten, omdat de kakus te ver weg is en omdat het openbaar toilet nu niet door gaat. De botol cebok als stille getuige herinnert aan de grootse plannen van weleer.

 

Mijn vriend Sopo Jenengé, de nazaat van de asssssisten opper mandur nomor 1 uit froehere zaman penjajah. In de loop der jaren is ie bevorderd en heeft zijn eigen mandur stoeltje gekregen. En neen, hij heeft nog nooit van Hitler gehoord, dus dat gebaar met zijn linkerhand is stom toevallig. Linkerhand? Jawel. Daar is het verkeer toch ook links. Moet ik alles nu haarfijn uitleggen aan jullie?

 

Een achterkleinzoon van de Asssssisten Mandur nomor 2 van eertijds. Vanwege zijn afkomst is ook hij maar meteen bevorderd in rang en kreeg ook zijn eigen stoeltje.

 

De twee heren in het midden zijn een beetje aan het bakkeleien over wie er het meest heeft opgehaald. De knul rechtsonder staat klaar met zijn roze knuppel om de zaak te sussen. Het ging trouwens niet enkel om de fooien, maar ook om het feit wie al de rambutan heeft opgepeuzeld, gelet op de op straat gepletterde schillen.... En, die met dat spijkerjasje is ook op zoek naar zijn ene sandaal en beschuldigt die lange met dat zwarte T-shirt van het verdonkeremanen ervan.

 

Die twee van hierboven, die aan het bakkeleien waren, kregen een vermaning toegesproken en moeten nu de wacht houden met het mandje voor de fooi. Diegenen die daar eigenlijk op wacht hoorden te staan, kregen een kwartiertje pauze en zitten genoeglijk te keuvelen over de sayur lodeh die ze hopelijk vanavond te eten zullen krijgen..... Het zijn namelijk 2 broers en wonen nog bij pa en ma thuis. Die met dat spijkerjasje is nog steeds een sandaal kwijt en loopt nu op zijn blote kakken.

 

Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top