Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Uit FOTOZOEKTFMILIE ALBUM 862

De familie van Milt op pagina 50.

 

ZIE OOK DE PAGINA ZIJ DIE OPTEERDEN VAN MILT.

Ik weet weinig te zeggen over de personen op de bedoelde foto, zoals hieronder getoond. Maar, desondanks van mijn kant een goedbedoelde wens, opdat zij niet vergeten moge worden.

Zij waren immers ook diegenen die ertoe bijdroegen dat Ned. Indië kon bestaan in vroegere dagen en heden ten dage daarom eer en respect verdienen.

Geraadpleegde bronnen: Delpher, Openarch, almanakken, Stamboomforum de notities van de heer Wim Belgraver 2013/2015 en de heer G. Karssenberg 2015. 

 

Uit album 862. Een prachtfoto van een pracht Indisch gezin.

Hoogstwaarschijnlijk de dochters van het jubileumpaar (zoveel jaar getrouwd) erbij met hun aanhang of zonder en dan de oma helemaal rechts. Waarschijnlijk zou zij mevr. Louiza Francina Sebo geweest moeten zijn, de moeder van de jubilaris in het midden gezeten. Als ik mijn bewering voor waar aanneem, dan zou deze foto in elk geval vóór 1937 genomen moeten zijn, want mevr. Louiza Francine Sebo overleed op 19 jan 1937 te Pasoeroean. Deze foto zou dus best eens het 25-jarig huwelijksfeest geweest kunnen zijn van de heer G.A.E. van Milt en echtgenote Levie Coenraad, die met elkaar huwden op 25 jan 1908 te Probolinggo en dan zou deze foto genomen moeten zijn op 25 jan 1933 (Overigens de naam SEBO is afkomstig uit het Duits Von Sebo).

Drie jongetjes (broertjes zo te zien) en hoogstwaarschijnlijk kinderen van de staande heer in kostuum en hoogstwaarschijnlijk echtgenote rechts naast hem in witte jurk onder het naambordje. De dame links met de lange vlechten lijkt me te jong. Dan aan de linkerkant staand 2 dames; dochters? familie? Aan de andere kant zou één van de oudere jongetjes wel eens Hendrik van Milt geweest kunnen zijn, die in 1924 geboren werd en in 1944 overleed.

 

Wie was de heer des huizes en wie de vrouw des huizes?

Op het naambordje op de muur tussen deur en raam in staat (na uitvergroting goed te lezen) de naam G.A.E. van Milt.

De heer G.A.E. van Milt werd geboren te Pasoeroean op 11 maart 1884 als Gerrit Adrianus Everardus van Milt, zoon van:
Martinus van Milt en Louisa Francina Sebo.(Gehuwd Pasoeroean 2 mei 1868).

Behalve Gerrit kreeg het gezin van Milt-Sebo de volgende 6 kinderen (met Gerrit mee dus 7 in totaal)

 

  1. Cornelis Wilhelmina Rudolph
  2. Francina Magdalena Hendrika x Frans Willem Karel Stoffers
  3. Martinus Adrianus Everhardus
  4. Theodora Geertruida Cornelia x Henri Vincent Jansen
  5. George Willem Ferdinant
  6. Martinus Jan Bastiaan x J.A.W.C. Zeijdel

 

Vader Martinus van Milt, geb. Bergeijk 29 jan 1841 en overleden juni 1884 te Anjer. Hij heeft zijn jongste kind Gerrit slechts 3 maanden mee mogen maken. Hij was Lichtopzichter 4de klasse en woonde respectievelijk te Pasoeroean en Probolinggo met zijn gezin.

Moeder Louiza Francina Sebo, geboren 15 nov 1847 Pasoeroean en overleden 19 jan 1937

 

Gerrit Adrianus Everardus van Milt huwde Levie Coenraad op 17 januari 1908 Probolinggo/Pasoeroean. Hij overleed 28 okt 1955 te ???

Hij had diploma klein ambtenaar (zie CBG) en  was werkzaam op diverse suikerfabrieken, o.a. Toelangan en Kremboong te Sidoardjo, Boedoean Besoekie, Papoh te Taloen, Soember Seko te Malang, Soerawinangoen Cheribon.

Ik vermoed dat deze foto gemaakt is te Malang, aangezien hij omstreeks die jaren 30 aldaar werkzaam was, alvorens naar Cheribon en Bandoeng te vertrekken.

Uit het huwelijk van Gerrit met Levie verscheidene kinderen, waaronder met name genoemd zoon Willem Frederik van Milt, geboren 31 juli 1910 te Kremboong Sidoarjo. Op 17 jarige leeftijd gaat Willem Frederik in dienst en wordt gelegerd te Magelang. Sergeant magazijn meester als beroep. Vermist en vermoedelijk overleden te Manilla op 21-9-1944. Volgens onderstaande kaart. De OGS echter zegt weer dat hij geboren was te Kremboong 31 juli 1919 en overleden aan boord van ms Hofuku Maru nabij Luzon Philipijnen.

 

Een neef van Willem Frederik was Willy van Milt, zoon van Martinus Jan Bastiaan van Milt en Johanna Augustina Wilhelmina Constantia Zeijdel. (Zie boven.) 

Volgens OGS was hij geboren 1904 - Volgens studkaart hieronder in 1905. Hij overleed 1946 te Bandoeng.

 

Het is jammer dat de instanties onderling zoveel discrepanties vertonen wat betreft individuele gegevens, zoals geboorte datums e.d.

 

Hoe het ook zij of geweest was, moge zij allen in eeuwige vrede rusten, naast hun Schepper.

Top