Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Album 1083 FotoZoektFamilie

Gewoon zo maar ter ere en respect van Nety von Klitzing en haar familie.

 

In album 1083 trof ik twee foto's aan met de familienaam VON KLITZING.

Maar laat ik voorop stellen, dat deze familie in dit album niets van doen heeft met de familie van Baron von Klitzing die gerelateerd is aan de fam. Baud van de grote landerijen. De heer Georg in dit album heette voluit von Klitzing Kaiser.

 

Foto hieronder heeft als bijschrift: Fam. Lapré en von Klitzing, Tjilatjap aan het strand. Wie het zusje links op de foto is, weet ik niet. Hoogstwaarschijnlijk zal de oudere dame mevr. von Klitzing-Rundberg zijn. Ik heb geen binding/relatie kunnen vinden tussen de familie von Klitzing en de familie Lapré, ook niet tussen de fam. Lapré en Rundberg.

 

 

Foto onder: Nety von Klitzing Tjilatjap. Een jaar of 13/14?

 

Ergens in Görlitz te Pruisen Duitsland in 1862/1863 werd geboren  GEORG CARPER VON KLITZING, ook wel genoemd CASPER GEORGE of soms ook KASPER GEORGE. Maakt niets uit, we weten allemaal dat in dat oude Indië de ambtenaren en consorten last hadden van de hitte en daardoor wel eens de draad kwijt raakten als ze hun zwaar (onder-)betaald schrijversbaantje moesten uitvoeren.

Goed, de heer von Klitzing ging de wijde wereld in en belandde al heel snel in voormalig Indië waar hij meer dan 55+ jaren zou verblijven en een gezin stichtte en aldaar ook stierf. Meer weten over de heer von Klitzing? Kranten staan er bol van, gaat uw gang. Hij overleed Batavia 17-4-1939.

Op een mooie Pinksterdag ontmoette hij Mej. Georgina Caroline RUNDBERG waar hij mee huwde.

Georgina Carolina RUNDBERG geboren 15-8-1873 Soemenep Madura en overleden Bandung 18-6-1930. Schijnbaar was zij daar niet woonachtig maar op bezoek of iets dergelijks, want op 23 juni - een week na haar verscheiden - doet haar echtgenoot zijn inboedel in de vendu. Het echtpaar woonde Gang Holle 49 Batavia. De fam. Rundberg is verbonden aan de familie BURGEMEESTRE. Meer weten: zie www.asaloesoel.igv.nl/rundberg-burgemeestre.  Zie onderaan deze pagina.

 

 

Het echtpaar von Klitzing-Rundberg kreeg de volgende kindertjes (of wellicht meer?)( Meisjes, allemaal meisjes) Bronnen RA en Delpher: 

  1. HENRIETTE CAROLINE LOUISE MARIE *11-2-1899 Batavia. Krantenbericht: Vader bedankt dr. A.A. Gersen aangezien het een moeilijke bevalling was. Gehuwd met Dirk Rijnenberg te Tjilatjap 28-3-1914 (Zij was toen oud 15 jaar. Uit dit huwelijk tenminste één zoon geheten George Casper Rijnenberg geboren Bindjey 10-7-1919.(Krantenbericht). Henriette overleed Rotterdam 1957. Dirk werd geboren 25-11-1887 Druten en overleed Zwollerkerspel 29-2-1960. Tijdens de aanleg van een spoorlijn werkte hij al samen met zijn a.s. schoonvader. (Zie krantenbericht onder.)
  2. GEORGINA WILHELMINA ELISABETH *9-6-1902 Modjokerto. Aangifte vond plaats Batavia. Zij huwde Dirk Johannes Happee 22-9-1919 Tjilatjap.  Georgina overleed 6 juni 1959 Watsonville. Dirk Johannes overleed 10 okt 1963 Watsonville. Dirk Johannes was employee BPM. Het echtpaar en hun 4 kinderen kwam met grootverlof aan te Den Haag op 17-8-1929 en keerde terug naar Indië op 22-1-1930. Ik vermoed dat zij hun buik vol hadden van de winterse kou omdat veelal het grootverlof minimaal 8 maanden duurde. Vandaar - mijn vermoeden - zijn zij later naar zonnig California verhuisd.
  3. HELENA HORTENSIA *22-6-1904 Soekaboemie. Zij huwde W.A. Jansen te Semarang 4-11-1932
  4. HELENA HEDWIG *10-1-1906 Lebak. Zij huwde Edward Huster Batavia 12-7-1926. In 1930 woont zij onder eigen naam op Oud Tamarindelaan 88 te Batavia. In 1931 verloving Edward Huster en Edeline C. Davis.
  5. MARIE MAGDALENA GEERTRUIDA *3-3-1907 Ponorogo (nabij Kediri). Zij huwde F. Kok. (Krantenbericht 28-7-1936). Echter in Soerabaja in 1907 gedoopt volgens doopboeken Krancher dot com
  6. LOUISE MARIE *27-6-1908 Modjokerto. Zij huwde Johannes Boonen 4-4-1931 Batavia.

Hieronder Henriette en Dirk haar echtgenoot.

 

Hieronder personalia van a.s. schoonvader en a.s. schoonzoon in 1913.

 

Hieronder de huw.adv van de heer Georg Casper von Klitzing Kaiser (zoals hij voluit heette) en mevr. Georgine Caroline Rundberg en daaronder de dankzeggening van de ouders van Georgine. ...... Jozua Alexander David Rundberg, vader van Georgine,  was zout pakhuismeester Soemenep.

 

Hieronder dr naturalisatie van Georg Casper von Klitzing in 1905.

 

 

Moge zij allen rusten in eeuwige vrede.

Top