Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

FotoZoektFamilie. 

Met een foto uit album 580 (Bruidsfoto's voornamelijk). Huwelijk van Hendrik Houwink en Martha Frederika Beck te Weltevreden.

Bronnen: Register almanakken, openarch.nl, gemeentelijke archieven, roosjeroos.nl, Delpher.

 

Het betreft het huwelijk te Weltevreden op 29 dec 1924 tussen HENDRIK HOUWINK (woonachtig destijds te Batavia) en MARTHA FREDERIKA BECK (woonachtig destijds te Soerabaya.)

 

(De foto werd gemaakt door fotograaf von Felde te Batavia. Het album 580 staat bol van zijn studio foto's, waaronder deze dus. Volledige naam: Frits von Felde. Geboren te Amsterdam 28 jan 1887 en overleden bijna 20 jaren later na het maken van deze foto, op 24 nov 1944 in kamp Tjimahi.)

 

Aanvulling 12 dec 2019:

Naar aanleiding van een bezoek van een familie lid van de familie W.A. Beck en A.M. Smink, kreeg ik een bericht met mededeling dat mijn suggestie (inzake het feit dat de zittende officier op de foto wel eens de heer W.A. Beck zou kunnen zijn) niet juist is. Ik ben wachtende op nadere informatie en hoop een juister beeld dan te kunnen plaatsen over wie de knielende officier is naast het meisje. Te zijner tijd zal het dan wel of niet verklaard kunnen worden. Wordt vervolgd.

Einde aanvulling 12 dec 2019.

 

Als ik het wel heb, dan staat rechts van de bruid haar schoonvader Roelof Houwink en links van de bruidegom staat zijn moeder Sara Johanna Carolina Hesselink.?? ( Ik vergelijk dan de foto onderaan van Roelof Houwink met de persoon naast de bruid). Uiterst rechts staand in uniform moet de heer Willem Antoni Beck (vader van Martha Frederika) zijn naast zijn echtgenote. Hij was immers Officier Gezondheid KNIL en droeg dus zijn officieel militair tenue. Het overig gezelschap moeten broers/zusters van bruid en bruidegom zijn. 

Dan een detail van bovengenoemde foto: Eveneens een officier zittend op de grond? Wie zou dit kunnen zijn? Zou dit Willem Antoni Beck jr kunnen zijn met dochtertje en echtgenote Anna Maria Smink. (Immers zij huwden op 26-4-1921 en het meisje schat ik op circa 3 jaar oud.)

 

Martha Frederika Beck's ouders en broers en zusters. In de advertentie is tevens te herleiden wie de kinderen waren/zijn.

De overl. adv. boven: 

  • Mevr. M.G.E. Beck-Linck, weduwe van de heer Willem Antonie Beck. Volgens akte heette zij MARGARETHA WILHELMINA EMILIE LINCK. Gehuwd 10 febr 1891.
  • Dochter H.W.M.G. (Hendrika Wilhelmina Margaretha Geertruida) Beck. Zij huwde 1) Charles John Stuart Robertson 1920 en werd weduwe in 1923. Zij huwde 2) Nicolaas Floris Dijkema in 1929 en werd wederom weduwe in 1932. Triest dat haar tot twee keer aan toe geen lang huwelijksgeluk werd beschoren.
  • Dochter A.C. (Antoinette Cornelia)  Beck. Zij huwde 1918 en scheidde 1927 van Hendrik Marinus Foks
  • Zoon Willem Antoni Beck (*1896) gehuwd met mevr. Anna Maria Smink op 26-4-1921 en echtscheiding volgde in 1931. Willem arriveerde in Nederland in 1917 (Den Haag en Amsterdam) en keerde terug naar Pasoeroean in 1920.
  • Dochter Martha Frederika Beck gehuwd met de heer Hendrik Houwink. Zie trouwfoto boven.

  

 

Martha Frederika Houwink-Beck overleed 13 mei 1993 in de ouderdom van 90 jaar. Zij werd geboren te Benkoelen op 2-6-1902. Ik kan niet goed wijs uit de advertentie. Is zij overleden te USA of te Den Haag?


HENDRIK HOUWINK was zoon van: Roelof Houwink (zie foto onder en zie trouwfoto naast de bruid) en Sara Johanna Carolina Hesselink.

 

Martha Frederika en Hendrik werden ook door de oorlog getroffen. Zie interneringskaart hieronder. Opgepakt op 11 maart 1942. Beiden overleefden de oorlog en Hendrik Houwink overleed in 1969.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top