Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het album uit FotoZoektFamilie nummer 835

 

Ik heb getracht één en ander te ontrafelen wie wie is in het album 835 aan de hand van een paar enkele hints, doch tevergeefs. 

Wat/wie waren de hints?

 

  1. Een foto van een dame in een stoel op de voorveranda met bijschrift 19-2-1847 / 19-2-1922... Dus haar 75ste verjaardag vierend. Heb getracht deze datum op te zoeken in de register almanakken en kwam slechts een naam tegen: Louise Multer geboren te Batavia 19-2-1847.
  2. Een foto van Mien met de fam. Jans en Mien is op veel foto's te herkennen. Op jonge leeftijd 1916 en ouder wordend. Mien in de tuinen, Mien met familie, Mien op klassefoto's, hetgeen me doet vermoeden dat Mien later schooljuffrouw is geworden?
  3. Een huis met naam Casa Bonita en ik heb opgezocht in Delpher, dat dit huis te huur werd aangeboden compleet met tuinen, fruitbomen, planten, bijgebouwen, stalling etc. Het adres was Lembangweg 131 Bandoeng. Kortom de foto's in het album tonen inderdaad veel planten, bloemen, fruitbomen, groententeelt etc.
  4. Aan de hand van de diverse familie foto's kunnen herleiden dat hoogstwaarschijnlijk de familie van Mien bestond uit: Vader, moeder, oma (die 75 jaar was in 1922)(of was het haar oma niet?) , Mien en 3 zusters en nog een gebrild broertje en dat in elk geval de familie woonachtig was in de Casa Bonita in de jaren 1916/1922 of wellicht waren zij wel de eigenaren zelve van Casa Bonita? Maar dat laatste heb ik mijn twijfels over, want welke familie maakt veel foto's van zichzelve in de tuin als men er pertinent woont? 
  5. En dat ze een kennis hadden geheten Juff. Bletterman en nog andere kennissen geheten fam. Jans. Mien staat op deze foto met Juff. Bletterman en andere dames.... Collega schooljuffrouws?

 

Al met al heb ik echter NIET kunnen vinden wie de familie was in het album. Jammer, maar niet minder leuk om er toch iets over te schrijven.

 

Eerst hieronder een foto van het huis met opschrift Casa Bonita en daaronder een foto van huis anno 2019 aan de Lembangweg 131 te Bandung. Kijk naar de oude foto en op de achtergrond een hoog stuk huis met verdiepingen.(Zoals ook in de advertenties wordt aangeboden.) Op de foto anno jan 2019 heb ik dat gedeelte omkringeld.

 

Hieronder een advertentie mbt Casa Bonita:

 

Hieronder de bewuste dame die haar 75ste verjaardag vierde en daar heb ik wel iets over te vertellen. Zie a) boven.

 

  • RA1848: Geboren te BATAVIA Louisa Multer op 19 febr 1847. Op Geni.com is een website die zegt dat zij geboren was te MAGELANG op 15 febr 1847(??). Dochter van Carl Wilhelm Schönberg Multer en de Javaanse dame Silana. En een andere site op Genie.om beweert dat zij te PADANG geboren werd...En haar moeder werd genoemd SELAMA....Straks maakt men er nog Selamat van.....Zo afwijkend allemaal. Checkt men niet of zoiets?
  • RA1873: Huwelijk te Cheribon tussen de heer Egbertus Hendrikus BLETTERMAN en Louisa SCHOMBERG Multer.
  • RA1926: Overleden te Bandoeng 24-1-1925 oud 78 jaar en geboren te SEMARANG (??) Louisa Schönberg Multer

Om het feest van de geboorte registratie van Louisa compleet te maken: Doopregister Semarang BRP4 zegt:

 

 

Overl.adv. Delpher: Zie onder de foto van mevr. Multer. Overl. adv. getekend door kinderen en kleinkinderen.

 

Maar de vraag blijft nog steeds open staan. Was mevr. L. Bletterman familie? Des te groter is het raadsel als de volgende foto erbij wordt gehaald. Het bijschrift zegt: mej Bletterman... Dochter van de dame die 75 jaar oud haar verjaardag vierde?

De drie Indo dametjes links zittend: zusjes van mej Bletterman? Mien, de hooffdfiguur in het album staand en haar twee zusters zittend rechts.

Mien? Hoe kom ik daar nu op? In het album staat een foto van deze dame samen met een andere foto met bijschrift: Mien en de fam. Jans.... En als men de foto'sgoed bestudeert, dan ziet men Mien regelmatig op de foto's voorkomen.

 

En Mien komt jaren later weer in het album, namelijk in 1936 als zij samen poseert met een klas met lagere school meisjes te Soerabaya. 1937: ik zie geen "blanke" meisjes, enkel van een zonnig kleurtje voorzien en Mien staat rechts. (Bij uitvergroting en bewerking van de foto is zij duidelijk te herkennen.) Vrij grote klas. Tekst zegt: Met hun juffrouw, maar wie is hun juffrouw?Ik zie 2 dames staan. Was Mien gewoon op bezoek? Of waren beide dames schooljuffrouw?

Een groepsfoto: Vader, moeder en 4 dochters.

Ik ben er niet uitgekomen maar desondanks toch mijn respect voor hen allen, wie zij ook waren.

Top