Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De familie J.G. SLOTHOUWER te Soerabaja in de jaren 1915/1930.

Een pagina ter ere en respect van de heer Jacques Gerard Slothouwer en zijn familie.

Waarom?

Simpel omdat de heer Slothouwer van aanpakken wist en een doel had in zijn leven. Hij was Commies 2de klasse bij de PTT,  later kantoorchef PTT 4de klasse en ging met groot verlof naar Nederland in 1908, spendeerde zijn verloftijd, geld en energie aan een studie aldaar in Nederland en kwam terug naar Nederland als leraar Wiskunde, nam ontslag als commies in 1915 en ging stoute kindertjes leren om exact te denken door hen wiskunde bij te brengen vanaf 1915. Dat is klasse in mijn ogen.  Daarom dus.

Bronnen: Fotozoektfamilie album 878, Openarch.nl, Archieven.nl, Delpher.nl

 

Ik hou me tenzeerste aanbevolen voor eventuele aanvullingen en of be-opmerkingen. 

 

Struinend door Fotozoektfamilie.nl kwam ik in album 878 een foto tegen, waarop als bijschrift stond: "Grootma". Meer niet. Het intrigeerde me, omdat ik een zwak heb voor grootmoeders in voormalig Indië; het doet me met verdriet denken aan mijn eigen grootmoeder, die ik niet anders gekend heb als jarenlang bedlegerig, blind, ziek, zwak en misselijk of onderweg en verzorgd door Sadeli, die als jong meisje in oma's gezin kwam als haar hulp en zelf oud werd en oma nog aan het verzorgen was tot aan oma's dood toe. 

 

Aan de hand van details van de achtergrond (Witte soort plankenmuur met grote en kleine cirkels cirkels) op deze foto en vergeleken met andere foto's uit het album, kwam ik tot de conclusie dat deze foto's in elk geval betrekking hadden op de familie Jacques Gerard Slothouwer. Bij één der andere foto's met dezelfde achtergrond maar dan mevr. J.G. Slothouwer in beeld stond bijgeschreven dat dit het adres was Gedungsarie 28 te Surabaya.

 

Een uittreksel van de studkaart Openarch.nl van de heer J.G. Slothouwer, het bovenstuk met identificatie. 

 

Een uittreksel van de studkaart Openarch.nl van de heer J.G. Slothouwer, het beschreven gedeelte.

 

Hieronder een stuk van zijn gezinskaart ten tijde dat hij studeerde in Den Haag en daarop staan vermeld zijn twee kinderen, die beiden in Den Haag waren geboren.

 

Waarmee ik ben aangekomen bij mijn volgende veronderstelling/aanname.

De getoonde familie op de foto's in dit album moeten wel de familie Slothouwer zijn, om redenen: 

  1. Het album zit barstensvol met foto's van de HBS.
  2. De heer Slothouwer was leraar op deze HBS.
  3. In de kranten staan diverse berichten, met het woondadres van de heer Slothouwer, namelijk Tegalsarie 43 te Soerabaja. (Het gezin heeft minimaal op 4 verschillende adressen gewoond, te weten Tegalsarie 43, Gedungsarie 28, Darmo 2 en de Djamboelaan 8 volgens bijschriften fotoalbum.)

 

 

Ik ga verder niet uitgebreid zitten roddelen en jodelen hier over wie nu precies wie was, maar er zitten wel een paar vraagtekentjes in mijn hersenpan te kronkelen:

 

  • De familie had 2 zonen en in het fotoalbum is het duidelijk dat er één zoon "de boventoon" voert en ik vermoed zeer sterk, dat dit zoon Gerardus Wilhelmus moet zijn geweest. Ik vermoed ook heel sterk dat het album is samengesteld in eerste instantie door vader Jaques en later door zoon Gerardus is overgenomen en vervolgd. Ik kan het niet bewijzen en ik heb me er verder niet in verdiept. Ik kan er faliekant naast zitten.
  • Tevens komen regelmatig twee meisjes in beeld in het album, namelijk Id en Dé. Ik vermoed dat dit nichtjes waren van de heer Jacques Gerard Slothouwer. De heer J.G. had in elk geval een halfzus Josephine Adelaide Slothouwer die in 1910 huwde met Wolter Everard Johan Kuiper te Amsterdam. Zij komen later ook niet meer in het album voor en zullen hoogstwaarschijnlijk een poosje in huis verbleven hebben bij hun oom en tante Slothouwer. Ik heb me er verder niet in verdiept, mede doordat het archief Amsterdam bezig is om de familie stukken Kuiper te verhuizen, want dan had één en ander duidelijker kunnen zijn indien misschien iets meer over deze twee meisjes te lezen valt.
  • Wie was Grootma? Grootmoeder van de heer Slothouwer? Of moeder van de heer J.G. en door de kinderen grootma genoemd?

 

 

De heer J.G. Slothouwer vertrekt met vrouw en 2 zonen op 26 juli 1929 per ss J.P. Coen naar Nederland en was per 1 juli 1930 officieel geen leraar meer aan de HBS te Soerabaja. Op 29 dec 1930 was hij mede rouwende bij de begrafenis van gen,majoor Brouwer te Den Haag Nieuw Eijk en Duijn en volgens politie rapport Amsterdam werd hij door de politie Amsterdam in 1944 geregistreerd en was woonachtig te Voorschoten. (Razzia Duitsers?) Ik mag dan aannemen dat het gezin na 1929 niet meer is teruggekeerd naar Indië, want zoon Arnold Jan vertrekt in 1941 naar Berlijn volgens Leidse courant 1941.

 

De heer Jacques Gerard Slothouwer overleed te Voorschoten in 1951. Zoon Arnold woonde toen in Amsterdan en zoon Gerardus woonde in Zeist.

Mevr. E.C. Slothouwer-Labaar overleed in Bilthoven in 1966 en de drukker van de krant maakte er een behoorlijk groot potje van de overlijdensadvertentie. Haalde de namen door elkaar van diverse ondertekenaars. Zoon Gerardus woonde toen in Deventer.

Tot slot 2 foto's van het gezin Slothouwer, waarvan 1x thuis in hun huis te Darmo nummer 2 en de andere foto was een logeerpartij te Prigen bij dokter Roelofs. Ik vermoed sterk dat beide gezinnen elkaar goed kenden en bevriend waren, want mevr Roelofs Achenbach is op de foto te Darmo ook te zien. Beide foto's moeten in elk geval vóór 1929 gemaakt zijn, aangezien de familie in 1929 naar Nederland vertrok. Mevr. Roelofs-Achenbach was zangeres (sopraan dacht ik), piano lerares en zanglerares. Dokter Roelofs was een groot Röntgenoloog.

Veronderstellingen gebaseerd op berichten uit de krant, zie onder.

Stuk uit de krant waarin staat vermeld dat dokter Roelofs te Prigen woonde.

,

Hoe het ook geweest was, moge zij die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede rusten.

Top