Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het Europees kerkhof van AMBARAWA. Deel 2.

(Denk aan de binding met het leger - Fort Willem 1 Ambarawa.) 

Met medewerking van ROEMAH TOEA (Facebook) en de webmasters Hari Kurniyawan Hao Hao en Aga Yurista P.)

Foto's copyright ROEMAH TOEA. !!!!

De locatie is te vinden op de pagina deel 1, evenals het kerkhof terrein.

 

Het graf van J.H.E. Stedeler, geboren 23 april 1860 Cirebon (Cheribon) en overleden 20 maart 1938 te Ambarawa. Hij heette Johan Heinrich Ernst Stedeler voluit. Op 11-9-1909 huwde Justina Stedeler te Ambarawa met Theodorus Ferdinand Siegers. Dit huwelijk werd ontbonden te Ambarawa op 21 okt 1911. Was zij een dochter van Johan? Kan niet missen.

 

 

 


De graven van de familie Delderenne, oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen en later zich voorgoed gevestigd in de omstreken van Semarang/Ambarawa. Hoogstwaarschijnlijk was Victor Delderenne, militair en overleden Batavia 27 mei 1848 een gerelateerd familielid. Ik heb de stamboom niet uitgeplozen.

Hieronder heb ik diverse informatie  vergaard over de familie.

In 1898 was A.J.E. C. Delderenne (Andreas Edouardus Johannes Cornelis) administrateur van de onderneming LOREP Ungaran te Semarang.

De familie Delderenne had een cigaretten/sigaren fabriek te Djati Roenggo (Jatirunggo) Ambarawa opgericht door André Elie Joseph Gaston Delderenne (overleden Ambarawa 19-1-1905). Na zijn dood ging het bedrijf over op de zoon Andries(Andreas) Edouardus Johannes Cornelis Delderenne en in de jaren 1906 stond de fabriek op naam van A.E.J.E. Delderenne. (Wat de volle voornamen waren weet ik niet.)

 

 

A.J.A.H. Delderenne was Andreas Josephus Albert Hendrik Delderenne, geboren Ambarawa 2 mei 1907 en gestorven Semarang/begraven Ambarawa 27 okt 1969. Vanaf 1940 had hij een eigen Taxibedrijf te Ambarawa.  Ik vemoed dat de fabriek over de kop ging. Hoe lang hij het taxibedrijf runde weet ik niet, want de oorlog brak uit. Hij was gehuwd met Fransje Piekaar eind1927. Evenmin is mij bekend wat hij tijdens en na de oorlog deed tot zijn dood. Hij werd in elk geval niet geïnterneerd.

 

Hieronder het familiegraf van Andreas(Andries) Edouardus Johannes Cornelis, geboren Antwerpen 8 juni 1857 en gestorven Semarang/begraven Ambarawa 25 sept 1916. Hij was gehuwd op 26 maart 1906 te Ambarawa met Johanna Carolina Elbracht. Zij was nog jaren lang weduwe en officieel eigenaresse van de sigarettenfabriek. Waar zij begraven ligt is mij onbekend. De ouders van Andreas Edouardus Johannes Cornelis zullen hoogstwaarschijnlijk geweest zijn: Andreas Josephus Delderenne en Anna Joanna Celestina Schewijck.

Wie Leon was, is mij onbekend. Hij zou een voorzoon geweest kunnen zijn. Het zelfde geldt voor baby Willy.

 


Het graf van A. Gilgien. Hij heette voluit Albert Gilgien, geboren 23 dec 1875 te ABFULDAN Zwitserland en gestorven 11 maart 1939 te BAWEN/begraven Ambarawa. Zijn ouders waren Christia(a)n Gilgien (gedecoreerd fuselier NIL Aceh) en Dorothea Huber. Zijn vader overleed te Solo op 7 juni 1875 enkele maanden voor zijn geboorte. Albert werkte als verpleger/ziekenverzorger in de strafgevangenis MLATEN Semarang en later in het burgerlijk ziekenhuis Ambarawa. De register almanakken blijven Albert echter noteren tot 1941. ????

Extra info: In 1907 wordt Willem Albert Gilgien te Bogor erkend.(Door???? Ik heb niet kunnen vinden, dat Albert Gilgien te Bogor werkte.)

 

 

 

Zie vervolg deel 3. 

 

 

 

 

Top