Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Verschillende christelijke kerkhoven te Banyuwangi - Deel 1

Zo is er bijvoorbeeld het al volgebouwde kerhofje Genteng Pandan Kembiritan en is er het ietwat nieuwere en stukken grotere KaliBaru christelijk kerkhof.

Eerst maar even uitleggen waar Banyuwangi ligt voor de enkele simpele Fonsen onder de lezers, want het meerendeel weet het wel natuurlijk: bekend vanwege de oversteek naar Bali, zoals in de reisgidsen vermeld wordt.

En de nog beter onderlegden weten ook wel waarom Banyuwangi nog meer bekend is, maar dat ga ik hier niet uitleggen, want deze pagina is speciaal opgezet ter respect van enkele Indo-nazaten, die gekozen hebben om in Indonesie te blijven wonen, te werken en hun eeuwige rust te vinden. (Wel een hint: Glenmore !!)

 

In dit deel 1: de lokatie Genteng Pandan Kembiritan en in deel 2 (zie vervolg pagina)  een paar plaatjes van de lokatie  Kalibaru.

De foto's zijn screenshot van filmpjes gemaakt door de BTD Banyuwangi ( Banjoewangi Tempo Doeloe oftewel Banyuwangi Tempo Dulu) en volgde de familie/nazaten van de de heer Frederik Johan Marcus tijdens hun bezoek aan zijn graf, het huis waar de familie voorheen woonde en de plantage PT Glenmore, waar de heer Marcus werkzaam was. Het is niet de bedoeling dat ik hier op deze pagina de gehele geneaolgie van bedoelde personen alhier uit de doeken zet en dit is natuurlijk omdat ik de privacy moet waarborgen.

Bapak2 dan Ibu2 BTD: Terima kasih !!

 

Het kerkhofje Genteng Pandan Kembiritan is gelegen aan de Jalan Raya van Genteng naar Pandan en doorgaand (of terugkomend naar gelang de behoefte en waar men naar toe moet natuurlijk) naar Glenmore. (Het ligt dus NIET in het centrum van Banyuwangi.)

Rechts op de foto staan damwanden. Deze zijn geplaatst omdat er een aardverschuiving plaats had gevonden, afkomstig van het "heuveltje" rechts op de foto.

Het filmpje is te zien door op deze link te drukken.(Er zijn meer filmpjes.)

https://youtu.be/4NINiDOVJHU

 

 

Het graf van de heer Frederik Johan Marcus. Volgens mededeling van de familie in het filmpje, bleef de heer F.J. Marcus in Indonesia na de overdracht, werkzaam op plantage Glenmore en is zijn zoon (F.G.) naar Nederland gestuurd. Frederik Johan Marcus werd geboren te Ternate op 23 april 1901 en gelijkgesteld met Europeanen op 24 aug 1911 (Staatsblad 477) samen met Alexander Gerard Walsen Marcus (geb.ca 1899 Ternate), Emilie Marcus (geb. 1-2-1908 Ternate) en Francina Marcus (geb. 24-6-1909 Ternate). Leden van de familie Marcus waren destijds ook werkzaam in het KNIL leger. Aanverwante families: van Rhoon, Weijdemuller uit Ternate.

 

Hieronder een scene van de bloemstrooiing en schoonmaken grafplaat door de familie en i.v.m. met privacy heb ik een scene gekozen, waar men enigszins "onherkenbaar" op staat. 

 

Er liggen natuurlijk veel meer personen op dit kerkhofje, die de moeite waard zijn om hen een plaatsje hier te geven, opdat zij niet in de vergetelheid zullen raken. Helaas, heeft de filmer geen duidelijker beelden gemaakt van de grafplaten met namen.

Wel zijn er nog beelden gemaakt van een familiegraf van de familie ANGELO, waarbij heel duidelijk de naam te lezen is van mevr. Christine Clara Angelo geboren DAVIDSON. Deze familie kunnen nazaten zijn van zich ooit in Indonesia gevestigd hebbende personen, met de kanttekening dat de naam ANGELO uit 3 verschillende contreien afkomstig kan zijn, te weten: Oost Nederland, Manado en Ambon Maluku.

De familie naam DAVIDSON kan - bij mijn weten - van oorspong zijn of Joods of Engels/Schots.

Helaas, ook hier heb ik geen nadere achtergrond details kunnen vinden, aangezien de opschriften in het Indonesisch zijn opgesteld (ook vrij onduidelijk zijn geflimd) en dus niet in de Nederlandse almanakken en overige bronnen voorkomen. Desondanks ook voor hen een plaatsje alhier. Wellicht dat ik enkele andere nazaten, die hier toevallig verzeild raken, blij kan maken.

 

 

Hoe het ook zij of geweest moge zijn: moge zij in vrede rusten.

U gelieve deze link te klikken om door te gaan naar pagina Banyuwangi Deel 2 en dit betreft het kerkhofje KALIBARU met enkele foto's van enkele leden der familie de la CROIX.

Eveneens betrekking hebbend op de leden van de familie de la Croix, de vervolgpagina's: BANDUNG BANYUWANGI  en  JEMBER KEBONSARI.

 

Top