Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Vink Dalitz
Persijn
Barend
de Rijck vdGracht
Schieffelers
Hinrichsu.d.Boogaard
Hojel Berg
Vries
Meulemans Coopman
de Calonne
Lazare
van Naersen
Saulus Davies
Kolmus
Rugebrecht
Lammerts van Bueren
Albouts Pijloo
Bloem
Ruys Grohé
Heeg ToussaintZannet
Lam.v.Buer-Pöttger
Goldman Renesse v.D.
Stokhuijzen Lugt
Nelwan Weijdemuller
Menxel de la Combe
De la Fosse
Kühr
Schreefel
Catalani
Benjamins
Gonggrijp vd Sanden
Delmaar
Von Hugo
De Bruïne de Jongh S
Goodliff Mutter
Van Maanen Bekkers
Moll
Mulholland
Thielsch
Rader Lespau
Scheibeler
van der Sluis
d'Arnaud v Boekholtz
Ramakers van Praag
Bernet Senff
Blijenburgh Leyssius
Brookman
Von Gabain
Geerst
Nowack Engel
Eilbracht-Vinkourt
Douwes Dekker
Fiorani Pereira
Haase de Klerk
Fransz Damwijk
Damwijk
Baudoin
Haar Schreuder
Schüchner, Huisman
Radier Kuneman
Rijnders Mouthaan
Van Mansvelt-Breedt
Pfeifferv.PolanenPet
Pelupessy_Tuankota
Prins - Vaillant
Sleebos vd Linden
Vermeij Loen
Sarkies Hampar
Termijtele-v.Leerssu
Albert Zorab
Crompvoets v.Ginkel
PattiselanoTimmerman
Unger Jahn
Fehr
Beijnon
Bovene Beynon
De Bruïne - Ouwens
Bloemhard
Berkholst Sopamena
BruynKopsWalbeehm
Boogaardt Clarenbach
Bastiaans_Jager etc
Creutz Lechleitner
Ginkel Deurink
Gonggrijp Reijneke
Rozeboom vHvStaer
Manz Kandou
Kraag vStralendorff
Kraayenoord Wiggers
La Valette
Landzaat Monfils
A.A. Lans Carli
Marks-de l.deMorsain
BastiaansHofPanhuyz
Elias Wermuth
Mulder Butin Bik
Garling Pfaff
Legerstee
Overweel ToussaintZa
Polanen Petel-Thio
Fuhri-Mierop
Portier Rumpf
PortierKlijselijGeph
Pool Holtappel
Mutter Schoen
Razoux Schulz_Büno H
Manisa Raboen
Frieser Zijmers Reyn
Hoogez_Voorthu_Coenr
Sijnja Kroese
DebrichyKattenbSchül
Ramakers v.Praag
van Rees
Hoogbruyn Toorop
Harten Florentinus
Lentze Schenkhuizen
Mallant Haholy
Krijgsman Vijsma
BraunVredeSamuel
ButtersRubenMarcks
Matheuwezen Mutter
Smith Kneefel
Urbach
Vliet Ronkes Agerbee
Bax
Albouts Andel
Benig Huffenreuter
Bousquet van Hek
Pechler van Hek
DarricaFranckAkkerma
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Weduwe van Indië: Bloem

Geplaatst 11-2-2019 op Indisch4ever.

 

 

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag. Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen  kozen voor deze stad en overleden er.  Dat is te zien aan de grafstenen. Bijvoorbeeld deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.  Zoek naar foto’s en namen

 

Volgens deze grafzerk was ze geboren 1 mei 1886, maar de regeringsalmanak van 1888 noemde 1 mei 1887 .
Haar ouders waren Victor Albert Leopold Bloem en Maria  (Nijland ?).

In de huwelijksacte van haar moeder wordt Maria omschreven zonder achternaam als ” inlandsche Christenvrouw”. Ook in een lijst van overledenen in 1939 van Het Soerabaijasch Handelsblad staat alleen Maria. Er zijn websites die haar de achternaam Nijland meegeven.


Haar vader Victor Bloem (1848-1923) was commies Weeskamer te Batavia, brak zijn been in 1886, was nog even commies op het assistent-residentie kantoor te Sintang en werd toen benoemd als boekhouder van de Weeskamer te Soerabaja. Daar werd hij in 1899 verdacht van medewerking ontoelaatbaar grijpen in de kas.
December 1901 werd hij vrijgesproken, blijkbaar werd hij niet opnieuw aangesteld doch met pensioen gestuurd.

Willem Bloem, overgrootvader van Theodora, was de stamvader van deze familie , waar Overbeek Bloem een vertakking van is. 

Willem Bloem uit Rotterdam, onderkoopman en resident te Bandjermasin 1797-1808, provisioneel koopman 1801, buiten emplooi 1808-(1810), baljuw te Semarang 21 jan. 1812, op 4 okt. 1812 als baljuw en waterfiscaal wegens afpersingen geschorst, doch 22 jan. 1813 gerehabiliteerd en weer tot openbare ambten benoembaar verklaard, resident te Pontianak (W.-Sambas) 27 dec. 1813, ontvangt 29 april 1815 last om vandaar op te breken, arriveert 19 okt. 1815 te Semarang, resident van Tegal 1816, lid van de Raad van Justitie te Semarang 1819 (Bron is Indische Navorscher 1995 pag 137)

 

Theodora huwde in 1908 met de PTT-er Hans Casimir Sigismund von Cosel
Het was een handschoen-huwelijk. Hans was in Lahat, Zuid-Sumatra en Theodora stond in Soerabaja voor de trouwambtenaar. Na zijn pensionering ca 1931 was Hans actief in de Malangsche Voetbalbond (MVB).

Zijn grootvader de telegrafist Oscar Heinrich von Cosel, gehuwd met Louise Zeijdel , was vermoedelijk een Duitser.


Theodora had een zoon die in 1939 overleed. Haar 3 dochters overleefden haar  en de jongste was Ingeborg die in 2005 werd bijgelegd in dit graf.  Ze was gehuwd met H. Weevers. en samen arriveerden ze in 1950 te Rotterdam met de Willem Ruys.

Top