Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Vink Dalitz
Persijn
Barend
de Rijck vdGracht
Schieffelers
Hinrichsu.d.Boogaard
Hojel Berg
Vries
Meulemans Coopman
de Calonne
Lazare
van Naersen
Saulus Davies
Kolmus
Rugebrecht
Lammerts van Bueren
Albouts Pijloo
Bloem
Ruys Grohé
Heeg ToussaintZannet
Lam.v.Buer-Pöttger
Goldman Renesse v.D.
Stokhuijzen Lugt
Nelwan Weijdemuller
Menxel de la Combe
De la Fosse
Kühr
Schreefel
Catalani
Benjamins
Gonggrijp vd Sanden
Delmaar
Von Hugo
De Bruïne de Jongh S
Goodliff Mutter
Van Maanen Bekkers
Moll
Mulholland
Thielsch
Rader Lespau
Scheibeler
van der Sluis
d'Arnaud v Boekholtz
Ramakers van Praag
Bernet Senff
Blijenburgh Leyssius
Brookman
Von Gabain
Geerst
Nowack Engel
Eilbracht-Vinkourt
Douwes Dekker
Fiorani Pereira
Haase de Klerk
Fransz Damwijk
Damwijk
Baudoin
Haar Schreuder
Schüchner, Huisman
Radier Kuneman
Rijnders Mouthaan
Van Mansvelt-Breedt
Pfeifferv.PolanenPet
Pelupessy_Tuankota
Prins - Vaillant
Sleebos vd Linden
Vermeij Loen
Sarkies Hampar
Termijtele-v.Leerssu
Albert Zorab
Crompvoets v.Ginkel
PattiselanoTimmerman
Unger Jahn
Fehr
Beijnon
Bovene Beynon
De Bruïne - Ouwens
Bloemhard
Berkholst Sopamena
BruynKopsWalbeehm
Boogaardt Clarenbach
Bastiaans_Jager etc
Creutz Lechleitner
Ginkel Deurink
Gonggrijp Reijneke
Rozeboom vHvStaer
Manz Kandou
Kraag vStralendorff
Kraayenoord Wiggers
La Valette
Landzaat Monfils
A.A. Lans Carli
Marks-de l.deMorsain
BastiaansHofPanhuyz
Elias Wermuth
Mulder Butin Bik
Garling Pfaff
Legerstee
Overweel ToussaintZa
Polanen Petel-Thio
Fuhri-Mierop
Portier Rumpf
PortierKlijselijGeph
Pool Holtappel
Mutter Schoen
Razoux Schulz_Büno H
Manisa Raboen
Frieser Zijmers Reyn
Hoogez_Voorthu_Coenr
Sijnja Kroese
DebrichyKattenbSchül
Ramakers v.Praag
van Rees
Hoogbruyn Toorop
Harten Florentinus
Lentze Schenkhuizen
Mallant Haholy
Krijgsman Vijsma
BraunVredeSamuel
ButtersRubenMarcks
Matheuwezen Mutter
Smith Kneefel
Urbach
Vliet Ronkes Agerbee
Bax
Albouts Andel
Benig Huffenreuter
Bousquet van Hek
Pechler van Hek
DarricaFranckAkkerma
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Weduwe van Indië: Brookman

Geplaatst 29-9-2019 op Indisch4ever.

 

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag. Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen  kozen voor deze stad en overleden er.  Dat is te zien aan de grafstenen.  Bijvoorbeeld met deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

 

Johannes (=Jan) Brookman was te Indië controleur van het Binnenlands Bestuur (B.B.) assistent-resident te Weltevreden, en adjunct-referendaris gouvernementskantoor te Soerabaja.  Zoon van officiersdochter Maria de Buck en de hagenaar Johannes Brookman, klerk algemene pakhuizen, referendaris bij het departement van Justitie.


Jan huwde in 1919 met Charlotte Wetters, waarvan 1 dochter.
Een tweede huwelijk was in 1934 met Tine Franssen Herderschee.
Johannes was al gescheiden van haar toen hij krijgsgevangene werd als soldaat stadswacht Batavia.
Ten derde was er het huwelijk met Nelly van Bodegraven ca 1946, waarvan 1 zoon.

 

Nelly van Bodegraven zou in 1911  geboren zijn te Tanahbatoe volgens deze graftekst, maar de geboorte-aangifte  was een erkenning in 1917 te Semarang. Januari 1917 huwde te Semarang de haarlemmer Arie van Bodegraven met Hoei Gon Git. Arie was rond 1911 opzichter van de waterstaat, met  Sibolga als administratieve woonplaats.  Maar woonde hij toen in Tanah Baroe, ten noorden van Sibolga?  Dus is  ‘batoe’ een spelfout  ? Drie kinderen werden erkend in 1917. Het is aan te nemen tegelijk met dit huwelijk .


Vader  Arie heeft in 1937  als architect de protestantse kerk van Pamekasan te Madoera gebouwd,  ging failliet in 1941 en overleed in het jappenkamp Tjimahi.


Nelly volgde in Indië de kweekschool voor meisjes en werd onderwijzeres, nadat ze in 1934 terugkeerde van een kort verblijf in Nederland.
In 1938 werd ze in Kleians adresboek genoteerd als onderwijzeres te Soerabaja bij O.W.L.O.  ( Openbaar Westersch Lager Onderwijs)


In 1947 ging ze met man en kind naar Nederland met de Oranje. In 1951 arriveerde het gezin  met de Willem Ruys te Rotterdam.

 

 

 

 

Top