Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Vink Dalitz
Persijn
Barend
de Rijck vdGracht
Schieffelers
Hinrichsu.d.Boogaard
Hojel Berg
Vries
Meulemans Coopman
de Calonne
Lazare
van Naersen
Saulus Davies
Kolmus
Rugebrecht
Lammerts van Bueren
Albouts Pijloo
Bloem
Ruys Grohé
Heeg ToussaintZannet
Lam.v.Buer-Pöttger
Goldman Renesse v.D.
Stokhuijzen Lugt
Nelwan Weijdemuller
Menxel de la Combe
De la Fosse
Kühr
Schreefel
Catalani
Benjamins
Gonggrijp vd Sanden
Delmaar
Von Hugo
De Bruïne de Jongh S
Goodliff Mutter
Van Maanen Bekkers
Moll
Mulholland
Thielsch
Rader Lespau
Scheibeler
van der Sluis
d'Arnaud v Boekholtz
Ramakers van Praag
Bernet Senff
Blijenburgh Leyssius
Brookman
Von Gabain
Geerst
Nowack Engel
Eilbracht-Vinkourt
Douwes Dekker
Fiorani Pereira
Haase de Klerk
Fransz Damwijk
Damwijk
Baudoin
Haar Schreuder
Schüchner, Huisman
Radier Kuneman
Rijnders Mouthaan
Van Mansvelt-Breedt
Pfeifferv.PolanenPet
Pelupessy_Tuankota
Prins - Vaillant
Sleebos vd Linden
Vermeij Loen
Sarkies Hampar
Termijtele-v.Leerssu
Albert Zorab
Crompvoets v.Ginkel
PattiselanoTimmerman
Unger Jahn
Fehr
Beijnon
Bovene Beynon
De Bruïne - Ouwens
Bloemhard
Berkholst Sopamena
BruynKopsWalbeehm
Boogaardt Clarenbach
Bastiaans_Jager etc
Creutz Lechleitner
Ginkel Deurink
Gonggrijp Reijneke
Rozeboom vHvStaer
Manz Kandou
Kraag vStralendorff
Kraayenoord Wiggers
La Valette
Landzaat Monfils
A.A. Lans Carli
Marks-de l.deMorsain
BastiaansHofPanhuyz
Elias Wermuth
Mulder Butin Bik
Garling Pfaff
Legerstee
Overweel ToussaintZa
Polanen Petel-Thio
Fuhri-Mierop
Portier Rumpf
PortierKlijselijGeph
Pool Holtappel
Mutter Schoen
Razoux Schulz_Büno H
Manisa Raboen
Frieser Zijmers Reyn
Hoogez_Voorthu_Coenr
Sijnja Kroese
DebrichyKattenbSchül
Ramakers v.Praag
van Rees
Hoogbruyn Toorop
Harten Florentinus
Lentze Schenkhuizen
Mallant Haholy
Krijgsman Vijsma
BraunVredeSamuel
ButtersRubenMarcks
Matheuwezen Mutter
Smith Kneefel
Urbach
Vliet Ronkes Agerbee
Bax
Albouts Andel
Benig Huffenreuter
Bousquet van Hek
Pechler van Hek
DarricaFranckAkkerma
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Weduwe van Indië: de la Fosse

Geplaatst 8-4-2019 op Indisch4ever.

 

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag.

Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen  kozen voor deze stad en overleden er.  Dat is te zien aan de grafstenen.  Bijvoorbeeld deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

 

Rosa de La Fosse overleed in 1988 te Den Haag en ze was geboren in 1905 Djombang, Soerabaja.  Ze werd erkend in datzelfde jaar. Wie haar ouders, echtgenotes en kinderen waren is niet te achterhalen.


De familie de la Fosse is van Soerabaja. In 1835 huwde daar Hendrik Frederik de la Fosse met Leliane Eleonora Abels. De familie Abels komt uit Soemenep, Madoera, waar voor 1800 meerdere zonen Abels werden geboren.

Ook niet duidelijk is de relatie van Rosa tot Aleida Louise Appel die als eerste werd  begraven in 1980.

 

Aleida Louise  Appel, geboren in 1897 te Bondowoso,  was dochter van Helena Lucia van Casand en Adrianus Marinus Appel, werkzaam in suikerfabrieken , oa sf Soedhono  te Madioen in de jaren 1905-1913.

De commissionair Dirk Appel uit Middelburg en Johanna Arends van Den Helder   waren  grootouders van Aleida. Haar andere grootouders waren de commies Hendrik Rudolf van Casand en Helena Lucia de Rooij. 

Vermoedelijk was Victor een nazaat van Christoffel Schalkgeboren in 1718Rietberg, Dld. In 1752 trad hij in VOC-dienst en bleef hangen in Indië waar hij op hoge leeftijd overleed.
Bronnenpublicaties Deel 6 Grafschriften, pagina 116
Samengesteld door E.J.C. Boutmy de Katzmann

Uitgegeven door de Indische Genealogische Vereniging in 1993 

Het volgende, uit de collectie Lach de Bère afkomstige grafschrift stamt vermoedelijk van de bij Prins beschreven (BvTP 1, 201-210) “Oude Begraafplaats achter den Pasar” te Djokjakarta.

Hier onder rust / een zeldzaam Grijsaard / Christoffel Schalk / Geboren te Ritberg D. 19 Januari 1718 / in deze gewesten gekomen A” 1752 / Heeft 57 agter een volgende jaren alhier door / gebragt, in den ouderdom v. 56 jaren in den / egt getreden en uit dit huwelijk 14 kinderen / verwekt en is in den ouderdom van 93 jaren 4 maanden en 3 dagen op den 2e Juni 1811 komen te  overleiden. 

 

Top