Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DIVERSE KERKHOVEN DEEL 3.

 

Een vervolg van het kerkhof GOMBONG nabij het oude Fort van der Wijck. Zie ook Diverse kerkhoven deel 2, waar ik ook al iets had geplaatst over Gombong. (de familie BURM en anderen).

 

Van de hieronder getoonde graven heb ik niet veel kunnen achterhalen, doch wie weet kan ik een paar nazaten er geukking mee maken, met het kleine beetje dat ik wel heb kunnen vinden.

Ik moet er wel eerlijk bij vermelden, dat ik niet voor de volle 100% achter de feiten ben aangegaan, maar dat heeft een reden. 

De foto's zijn afkomstig van de website:  http://jejakkolonial.blogspot.nl/2016/03/menengok-kerkhof-gombong.html geschreven en gefotografeerd door Lengkong Sanggar op 6 maart 2016. All pictures copyright Lengkong Sanggar. !!!

Lengkong Sanggar is een studerende archeoloog en is ook op Facebook te vinden. Hij is afkomstig van Purworejo.

; andere bronnen echter vermelden dat het kerkhof nu gesloten is. Hoe het ook zij, vlakbij is de aangrenzende kali behoorlijk aan erosie onderhevig en er zijn graven die al aan het "verdwijnen" zijn. (Zie onderaan deze pagina). De erosie onderstreept destemeer de teloorgang van wat eens het koloniale verleden van Nederland was en zal dit verleden slechts nog voer voor boekenlezers zijn.

Hieronder - foto KITLV: de lokatie van het kerkhof Gombong (pijlen) links naast het off.kampement en helemaal rechts het fort van der Wijck. (Rondje met kruis in het midden.)

 

 

 

 


Het graf van de kleine Maria Anna Elisabeth Cooke.

De familie Cooke was en is nog steeds ruimschoots vertegenwoordigd en er is genoeg te vinden, indien men interesse er in heeft. Haar ouders waren Richard Henry Cooke III (Tokohouder, ook wel zich noemende Richard Henry Cooke Junior.) en Carolina Frederika Prager. Het gezin had meerdere kinderen.

Over een later familielid Richard Cooke is iets te lezen op De Slag in de Javazee, hij was een collega van mijn broer en zijn sneuvelden samen op de HMS de Ruyter op 27 februari 1942 ter hoogte van het eiland Bawean in de Java zee. 

Eenzaam en verlaten ligt de kleine Anna te midden van de bushbush, net als de vele anderen die daar in de eeuwigheid liggen te rusten.....

 


Het graf van Johannes Bartholomeus Frenk. Geboren te Arnhem op 26 januari 1890 en overleden op 2 nov 1941 te Gombong. Op 14 juli 1920 (bijregister RA 1921 Bandung) huwde hij met de Sundanesche vrouw Martini en hoogstwaarschijnlijk zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren fo wel maar vroeg overleden?. Dit baseer ik op de tekst van het graf: Hier rust onze dierbare vriend. Tevens m.i. implicerend, dat zijn vrouw dan ook eerder gestorven moet zijn. Wat zijn beroep was, is mij niet bekend, doch ik vemoed, dat hij het niet arm heeft gehad gelet op het graf. Daarbij maakten hij en zijn vrouw 2 reizen naar Nederland en wel in 1924 en 1930. Johannes Bartholomeus kwam uit een gezin van 14 kinderen totaal.

Zie ook de pagina https://www.imexbo.nl/dv-krkh-gombong-2a.html 

 

 


 

Het graf van Floris Kramer.  Wie was hij?

Het raadsel is opgelost: Het moet Floris Kraake zijn. Zie de pagina http://www.imexbo.nl/dv-krkh-gombong-2a.html 

 

 

 


 

Tot slot nog een beeld van een graf wat door erosie van de aangrenzende kali langzaam aan het verdwijnen is. Wie er ook in moge liggen, God hebbe zijn of haar ziel in eeuwige vrede. Triest, aangezien het me doet denken aan de graven van mijn ouders. Pa's graf is nu een fundament van één of ander kantoor geworden en ma's graf is geruimd ten behoeve van later begravenen die ook een plaatsje nodig hebben. Vele jaren geleden heb ik hen beiden nog gedag kunnen zeggen en vertrok ik op reis naar een koud land waar blanke toppen der duinen schitteren in het zonnelicht....maar voorlopig is het nog steeds winter vandaag 9 maart 2016 en zie ik geen zon, doch slechts grijze wolken.


Heeft verder niets te maken met het kerkhof zelf, maar hieronder een foto (KITLV) van een klas van de militaire pupillenschool te Gombong. Vreemd al dat koloniale gedoe. Vreemd? Huh? Hoezo? Simpel: allemaal jongetjes die lokaal zijn geboren en waarschijnlijk van hun levensdagen daar in dat voormalig Nederlandsch Indië zullen blijven. En wat moeten al die pupilletjes leren? Juist ja: de blanke top der duinen en Europa. Waar is de kaart van Indië????

Si Peh, si Bengkok, si Printil, si Djago, si Jantje, si Bendol, ze zitten er allemaal tussen. Wat zou er later van hen geworden zijn? Gesneuveld of de burgermaatschappij in gegaan?

 

 

 

Top