Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Het gaat finaal mis in zijn kostkamertje. Na
x gelul , zegt ie dat het Indisch Ras bestaat.

Diverse kerkhoven deel 4.

 

Een speciale, althans voor mij, editie van mijn speurtochten naar wat ooit eens was, daarna achtergelaten werd in dat oude Nederlandsch Indië en nu achtergebleven in dat huidige Indonesia.... klaar om weldra voorgoed te verdwijnen.

Het verborgen kerkhof van MANISRENGGO, ergens vlakbij KLATEN en de voormalige suikerfabriek PRAMBOHAN op Midden Java en het kerkhof telt 21 Nederlandse graven.

De voormalige suikerfabriek is tegenwoordig een SMP 1 school. Niets maar dan ook niets herinnert aan die vroegere tijden als enkel het feit, dat het tegenwoordig nog net zo durps is als toen.

Het kerkhof van Manisrenggo zal ongeveer begin 1900 in gebruik genomen zijn, omdat hoogstwaarschijnlijk het kerkhof in Klaten of te ver weg was of te vol. Ik weet het niet en was er destijds niet bij. De huidige bewoners van dit durp weten het ook niet en zullen er waarschijnlijk ook geen boodschap aan hebben gehad om het te weten. Hoogstwaarschijnlijk werd Manisrenggo ook bewoond door personen die op de suikerfabriek werkten, want iets anders was er daar niets te beleven, zelfs nu nog niet. De suikerfabriek werd later in de jaren 30 van de vorige een tabaksfabriek.

 

Een kaart van Manisrenggo:

 

Het kerkhof ligt verscholen achter bossages van de streek Dukuh Paboyan en dit is de aanblik van dat gebied.

 

De volgende foto's hieronder zijn afkomstig van de website van Lengkong Sanggar uit Purworejo welke te vinden is op de volgende link: http://jejakkolonial.blogspot.nl/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9

 

 

Onbekende graven in de jungle, overwoekerd maar verrassend genoeg bijna geheel intact. Dit in tegenstelling tot Peneleh Surabaya.

 

 

 

 

Maar waarom is dit allemaal voor zo speciaal dan? Ik ben groot gebracht in een sfeer van spiritisme, omdat mijn pleegpa zo'n beetje de guna2 onder de knie had, maar dan de "witte" guna guna en één van de beginselen die hij me bijbracht was eerbied/respect voor de overledenen, want zij verdienden het om welke reden dan ook, zei pa altijd. Het is me altijd bijgebleven.

 

Wat een verdriet moeten de ouders Gerlach niet gehad hebben, toen zij twee kinderen kort na elkaar verloren en ter aarde bestelden. Ik kan me hun verdriet heel goed voorstellen, veschrikkelijk goed zelfs. Uit respect en eerbied voor deze familie plaats ik hier verder geen commentaar bij, slechts hun graven getuigen van leed. Moge zij hun eeuwige vrede hebben.

Voor Jan en Constant Gerlach, twee broertjes. Jan werd geboren op 17 aug.1905 en stierf op 22 dec 1907; zijn broertje Constant werd geboren op 16 mei 1907 en stierf op 22 okt. 1907, exact 2 maanden eerder dan broer Jan. Zou er een epidemie gewaard hebben?

 

 

Top

Copyrights imexbo.nl , imexbo.org , imexbo.eu | Why do you visit this website if you can't read.....