Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een verzamel pagina van enkele graven, waar ik heel weinig over heb gevonden, maar deze wijlen personen het verdienen om NIET vergeten te worden.

Gewoon omdat het eens mensen waren zoals u en ik en soms zelfs maar een dagje leefden op deze wereld en het weer vaarwel moesten zeggen.

Uit respect voor hen deze pagina genaamd:

 

VERZAMEL GRAVEN DIVERSE PLAATSEN.

Hieronder:

HENRIETTE SOUISA, geboren en overleden op 15 sept 1925 te TEBING TINGGI OP HET EILAND RIOU . (Niet op het vasteland van Sumatra, dat is een andere Tebing Tinggi.)

Zij leefde slechts een dag en op haar grafplaat staat: Hare Ouders.

 

 

 

Ik weet het niet zeker en kan het niet ondersteunen door midddel van historische documentatie. Ik baseer mijn veronderstellingen, dat Henriette een dochter was van het echtpaar D. Souisa, slechts op het volgende feit:

Van alle familie leden SOUISA die in de KB en almanakken en overige internet sites te vinden zijn, was er slechts één persoon D. Souisa die in 1922 woonachtig was in de contreien van Tebing Tinggi Riouw. Dokter D. Souisa was gouvernements arts afkomstig uit Ambon en was in 1922 gestationeerd te SELAT PANDJANG vlakbij TEBING TINGGI RIAUW. (RA1924). Hij studeerde af in 1921 en was vanaf 1932 praktizerend arts te MEDAN en tevens Direkteur van het Vrouwenhospitaal te Medan en de polikliniek te Loeboek Pakam viel eveneens onder zijn beheer.

In 1949 werd hij geneesheer direkteur van het CBZ te Soerabaja. Zie foto boven. Na dit feit verdwijnt dokter Souisa uit de boeken, ook in de Indonesische archieven niets te vinden.

Vreemd, zelfs niet in het Nationaal Archief. Hij was in dienst van de Dienst Volksgezondheid en dan moet er toch een dossier aanwezig zijn....of mijn bril moet vuil geweest zijn.....Men wordt toch niet zomaar Geneesheer Direkteur van een CBZ ziekenhuis Soerabaja? Dan moet men toch wel uit het goed hout gesneden zijn en moeten er toch wat meer gegevens bekend zijn....

 

Monumentenzorg Indonesie heeft in april 2018 de volgende foto's geplaatst van het graf en de lokatie. De foto's zijn het copyright van de genoemde site:

 

Het tweede graf (zwart donkergrijs beton) is onbekend. De naamplaat is verdwenen. Gelet op de grootte zou het ook een kindergraf kunnen zijn.

 

Aanvullingen d.d. 9 nov 2021 met foto's van vlogger HERU A. MUAWIN gedateerd 1 jan 2021.

De heer Muawin maakte ook tevens de graven schoon die totaal overwoekerd waren en plaatste een paar bloemetjes op de graven, waarvoor veel dank voor zijn attentie.....Ik zie het hier in Nederland niet zo gauw gebeuren dat een wildvreemde spontaan een graf schoonmaakt en van een bloemetje voorziet. 

 

Einde aanvullingen 9 nov 2021.

 

Moge de kleine Henriette in alle vrede rusten en tevens diegene in het andere graf.

 

 

Het familiegraf van de familie ANDERSON Taman Prasasti Jakarta.

En de nazaten en leden van de diverse families ANDERSON waren zéér ruim vertegenwoordigd. Veelal militairen en of zeevarenden en ik heb me maar er niet verder aan gewaagd om het allemaal uit te pluizen. Ben ik zeker wel nog een maand mee bezig, als ik eruit kom.

Maar gewoon uit respect en eerbied hierbij dan toch nog iets over enkele leden van de familie Anderson.

 

 

Wat ik toch nog wel vermeld hieronder is als volgt:

Pieter Emile Anderson huwde ISA te Batavia op 15-10-1896. (RA 1867 zegt: Pieter Emilie Anderson geboren 2-10-1861. De grafplaat zegt geboren 3 okt 1861).

Julius Max Anderson huwde MAUD (Tan Kiat Nio *19-5-1896) te Batavia op 7-2-1919. Maud werd genaturaliseerd op 2-10-1974. Julius Max werd geboren op 8 febr 1893 te Batavia (RA1895 bijregister). Het lijkt me dat op de grafplaat 1894 staat??

Ceasar Anderson / Maria Anderson / Overleden 14 febr 1945.....Toen was het nog oorlog. Waren het kinderen? Volwassenen? Kamp overleden? Ik heb niets erover kunnen vinden.

 

Het lijkt me ook, dat de grafplaat later is gemaakt in tijden dat het koloniaal bewind voorbij was, want er staat Djakarta en niet Batavia.

 

Moge zij rusten in vrede.

 


 

Tja, dan Pasuruan.....mijn opa en oma lagen daar in het kerkhof van Pasuruan Bugul Kidul/Lor en woonden er vlakbij in Bugul Kidul......LAGEN, zeg ik. Want alles is één grote puinhoop geworden. Opa en oma hadden twee kelders en het zijn nu slechts een partijtje bakstenen geworden.

 

 

En wat betreft het graf hierboven: ook daar heb ik niets van kunnen vinden, maar plaats het toch op mijn website voor Ronald Edward Anthonijs(z). Jammer dat de fotograaf geen rekening hield met het struikje ervoor en jammer dat hij de verkeerde hoek had gekozen voor het maken van de foto......

 

De mij bekende leden van de familie Anthonijs(z) te Pasoeroean waren:

 

M.A.B. Anthonijs gehuwd met J.A. Zell.(+1897 op 21-jarige leeftijd)

F.K. Anthonijs - klerk op het residentie kantoor.

C.W. Anthonijs - opziener suiker.

Alexander Manuel Anthonijs - suiker cultuur Pengkol te Pasururan.

A.M. Anthonijs - Griffier Landraad.

J.D. Anthonijs gehuwd met van der Linden

S.M. Anthonijs  gehuwd met Fischer.

En nog veeeel meer.....

Dus dat gaf problemen zat en daarom...soedah laat maar.

 

Moge de kleine Ronald Edward in vrede rusten.

Top