Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor mevr. DUIJSHART/DUYSHART geb SOENARIAN - en haar familieleden/nazaten.

Zij opteerde en heeft het leed van de oorlog moeten ondergaan, namelijk het verlies van haar echtgenoot en 2 van haar zonen (Eduard en Frits) en de internering aan de Birma spoorweg van een derde zoon (Albert) en zij verklaarde,

 

  1. dat zij geen werk had,
  2. dat zij te Jakarta woonde Jl Cemara 23,
  3. dat zij te Kalibaru Djember geboren was in 1899,
  4. dat zij de weduwe was van GUSTAAF ADOLF DUIJSHART en dat dit huwelijk was ontbonden wegens het overlijden van haar echtgenoot op 20 april 1944,
  5. dat zij geen minderjarige kinderen had,
  6. dat zij de namen van haar ouders niet wist maar dat zij van origine Indonesisch waren.

 

 

Let wel: bij naspeuringen gelieve men rekening te houden dat de naam DUIJSHART ook te boek staat als DUYSHART.

 

Haar echtgenoot was treincontroleur bij de SS en hij was overleden in Japans gevangenschap in de gevangenis  Fort v.d. Capellen op 20 april 1944.

 

 

De kinderen van het echtpaar waren (en tevens zegt de SAIP dat de plaats van overlijden onbekend is.)

 

Een zoon van het echtpaar EDUARD NICO GEORGE DUIJSHART (DUYSHART) werd eveneens slachtoffer van gevangenschap door de Jappo's. Overleden Fort van den Capellen op 4 juni 1944 circa 2 maanden na zijn vader. RA jar aangifte 1945 akte 38 film 1474372 geeft aan dat hij in de gevangenis Fort van den Capelle overleed en dat zijn moeder een Madoerese Christenvrouw was.

 

Wat me opvalt is dat SAIP zegt dat de overlijdensplaats van de echtgenoot c.q. vader onbekend is. DE OGS verklaart dat het Fort van den Capellen is.

Als ik de website Indische kampen bezie, dan staat er over Fort van de Capellen het volgende, n.l. dat het slechts circa 2 maanden in 1942 een kamp was. Waarom zijn vader en zoon dan in 1944 alsnog in de gevangenis overleden? Dan zou dus de verklaring van Indische kampen deels niet waar zijn? Hoe zit het precies? Ik heb het niet kunnen vinden.

 

Een andere zoon die in de oorlog het leven verloor was FRITS LODEWIJK COENRAAD DUYSHART (Duijshart) die direct na het uitbreken van de oorlog al vermist werd.

 

Volgens de website Naturalisaties de Calonne werden:

zoon Albert Bernard Cornelis Duijshart te Dordrecht genaturaliseerd op 6 jan 1967, hij overleed Dordrecht 24 nov 2000 en ligt op de begraafplaats Rheeweg te Dordrecht. 

dochter Petrolela (??) (Petronela) Olympija (??) (Olympia) Antoinetta genaturaliseerd op 10 maart 1967, samen met moeder Lena Soenarian op 6 jan 1967 te Heeswijk.

zoon George Benjamin Maurits genaturaliseerd te Amsterdam op 22 april 1968.

 

Wat er met de oudste zoon THEODOOR *aug 1914 is gebeurd in de oorlog heb ik niet kunnen vinden. Volgens een website Ancestry.com huwde hij Anntoinette Jansen en overleed hij te Riau in 1978. (https://www.ancestry.com/genealogy/records/theodoor-duyshart-24-24tsbfb)

Zoon ALBERT BERNARD CORNELIS  heeft aan de Birma Spoorweg moeten werken volgens de website Japanse Krijgsgevangenen.nl (https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Malay%20camp%20ORS%20nov%201944%20D.htm) 

Over de twee jongste broers George (*1924) en Richard (*1927) heb ik niets kunnen vinden wat betreft de oorlog. Te jong destijds of in jongenskampen?

 

Mevr. Lena Duijshart-Soenarian ligt te rusten samen met haar dochter Petronella te Tilburg.

 

Zoon George ligt te rusten Nieuwe Ooster begraafplaats te Amsterdam. Hij overleed jan 1995

 

Zoon Albert en echtgenote liggen op de Rheeweg te Dordrecht te rusten. Op dit zelfde kerkhof ligt ook nog een andere familielid Duijshart.

 

 

De website http://www.brouwertree.com/duijgene9.html geeft meer details over enkele leden familie DUIJSHART met de notatie dat filiatie niet bewezen m.b.t. Gustaaf Adolf en deze tak.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Top