Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
Maghrib
Wayangfiguur Semar
Stille Krachten I
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
De TrawaPari tempels
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Bep Vuyk
De broers Gentis
Jogja Keraton
Dokter Soetomo
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
Drama Dermodjojo
19 maart 1868
VOC en landje pik
"Toontje" Poland
Eindelijk weer thuis
Indisch of "Belanda"
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Frank Boon
Marie W. Corbet
Orang kecil
Pak Lurah
Ken Dedes
Streetlife Jakarta
Siti Aisyah Pulungan
Contracten Suriname
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

Een verhaal ter herinnering en ere aan een onbekend Indisch meisje, genaamd EMMA VAN DER PAL. Zij werd door haar echtgenoot op jonge leeftijd vermoord.

 

Emma werd te Ambarawa geboren op 1 januari 1903 (vlgs de almanakken) en stierf te Ambarawa op 12 oktober 1930, getroffen door 5 kogels uit een pistool hetwelk behoorde aan haar echtgenoot Alexander Cornelis de Rille... Althans, zo luidde het vonnis van de Raad van Justitie.

Een opschrift op het graf destijds vlgs de almanakken vermeldt: Emma de Rille geboren van der Pal, geboortedatum 1/1/1903 en sterfdatum 13/9/1930 te Ambarawa en RIP. De sterfdatum is heel vreemd, aangezien in alle artikelen in de kranten over deze moord verwezen wordt naar de datum 12 oktober 1930. !!!

Emma was een dochter van de gepensioneerde 74-jarige (in 1930) sergeant R.P.L. van der Pal.(Vlgs krantenartikel.)

Zij was circa 10 jaar gehuwd en liet een dochtertje na en tevens haar man c.q. moordenaar en deze mocht gedurende 10 jaar na zijn moordenaarsdaad de bak in om zijn daden te overdenken, vermits hij daartoe de kans kreeg en niet door medegevangenen op zijn nummer werd gezet. In een ander artikel schrijft men, dat het echtpaar een dochtertje had van 7 jaar en bij kennissen te Ambarawa in de kost was.

In eerste instantie werd hij veroordeeld voor de straf van 6 jaar. In hoger beroep was de eis 12 jaar en vonniste de rechtbank hem uiteindelijk tot gevangenisstraf van 10 jaar.

Emma stierf niet meteen na de moordaanslag, maar leefde nog een wijl, alhoewel getroffen in de rechterslaap, het rechteroog, de hals en 2x in de maagstreek. Zij werd in huis gevonden, badend in het bloed, door een familielid.

Emma kwam uit een standaard gezin en was circa 17 jaar toen zij huwde met Alexander Cornelis de Rille. Bij mijn weten was haar vader opzichter van een perceel nabij Ambarawa. Er is verder weinig bekend over dit gezin, behalve het feit, dat tijdens een onweersbui een werker van het perceel door de bliksem getroffen werd toen deze toevallig zich in de tuin van de familie van der Pal bevond. De familie van der Pal was niet bizonder talrijk aanwezig in die contreien en ik meen, dat een familie lid koopman was, gelet op zijn reizen door den lande.

 

Alexander was een erkend kind op 18 oktober 1897 van/door.... ??? Ook hier is een discrepantie te vinden, aangezien Alexander tijdens het proces in 1930, verklaart de leeftijd te hebben van 31 jaar. Dan zou hij in 1899 geboren moeten zijn.

In de almanakken vond ik de hiernavolgende personen met achternaam "De Rille" en het leek me niet zo zeer de moeite waard om een juist en direct verband vast te stellen tussen deze genoemde personen en de moordenaar A.C. de Rille. Ik pretendeer ten stelligste dus NIET, dat er enig verband van welke aard dan ook bestaat. Ik vermeld slechts wat de almanakken mij tonen en de lezer trekke zijn/haar eigen conclusies hier uit.

 • Geboren 14/9/1845 te Semarang Franciscus de Rille.
 • Gestorven 1/4/1895 te Semarang Franciscus de Rille.
 • Gehuwd in 1874 te Ambarawa Franciscus de Rille met de weduwe Henriette Franziska Bruhno of Bruhns.
 • Gescheiden 2/7/1879 (na 5 jaar huwelijk) bovengenoemd echtpaar.
 • Geboren te Ambarawa 8/3/1875 Henriette Mathilde de Rille.
 • Gestorven te Ambarawa 18/8/1877 Henriette Mathilde de Rille.
 • Geboren te Semarang 5/8/1876 Carl Franciscus de Rille.
 • Gestorven 1/10/1878 te Semarang Carl Francois de Rille (k).
 • Geboren te Ambarawa 18/1/1879 Willem Alexander de Rille.
 • Geboren te Yogya 30/12/1898 Louis August de Rille. (??)
 • Erkenning te Ambarawa 30/8/1883 Louis August de Rille (??)

Alexander Cornelis ZOU dus een erkende zoon geweest kunnen zijn van bovengenoemde Willem Alexander de Rille. (In acht genomen de leeftijd van Alexander zoals hij die zelf verklaarde tijdens de rechtszitting in 1930.)

Alexander Cornelis de Rille was in zijn werkzame periode stations klerk bij de NIS gestationeerd te Semarang en Ambarawa en verkreeg eervol ontslag in 1921, kwam weer in dienst en kreeg definitief ontslag in 1925. Aangezien hij zenuwaanvallen had, opgelopen sinds hij in dienstverband een zwaar ongeluk heeft moeten aanschouwen. Alexander was tevens vrij driftig van aard.

Hoogstwaarschijnlijk had Alexander geen al te hoge opleiding en om de kost te verdienen, werd hij na zijn ontslag "klein-landbouwer" zoals de kranten vermelden. Het gezin woonde niet in de standaard Europese wijk te Ambarawa, gelet op het feit, dat de kranten de volgende omschrijving gebruikten: "De Europese vrouw E. van der Pal woonachtig in de kampong Djamboe." (Een kampong wijk gelegen aan de weg van Ambarawa naar Magelang).

Het gezin leefde van een hulptoelage van zijn vader ter grootte van 34 guldens (vader was gepensioneerd) en de opbrengsten van zijn klein stukje land. Pertinent verbood Alexander zijn vrouw om financiële steun aan haar ouders te vragen, daar hij zich geen parasiet wilde voelen.

Na de aanslag op zijn vrouw werd Alexander al snel gepakt en officieus bekende hij tegenover de Inspecteur der Politie al heel snel, doch deze bekentenis trok hij even snel weer in.

Deze bedoelde Inspecteur der Politie heette Topsvoort, een zeer bekend Inspecteur in zijn dagen van weleer. Een zijdelingse noot wat betreft Inspecteur Topsvoort, welke los staat van dit verhaal. In 2012 kreeg ik via via een verzoek uit Purworejo van een lagere school onderwijzeres om iets meer te weten te komen over deze Inspecteur Topsvoort. Ik heb het één en ander voor haar kunnen en willen uitzoeken, aangezien zij een familie betrekking had met deze Inspecteur Topsvoort.

Ik heb verder in de kranten niets meer kunnen vinden met betrekking tot Alexander Cornelis de Rille, behalve een kort berichtje in 1934 dat er nieuwe bewijzen waren gevonden m.b.t. het feit, dat er waarschijnlijk een andere dader aangewezen kon worden en dat Alexander wellicht vrijgesproken zou worden. Enig ander bericht hierover is echter niet te vinden.

Waarom de moord gepleegd werd is in de artikelen evenmin te bespeuren. Gelet op het driftige karakter en de zenuwtoevallen van Alexander, zal misschien een huiselijke ruzie uitgelopen zijn tot dit drama ???

De rechtbank veroordeelde Alexander op grond van de volgende feiten:

 • Ten tijde van de moord, was Alexander thuis.
 • Alexander had last van zenuwaanvallen en was driftig van aard en had ooit verklaard, dat hij - indien zijn zenuwaanvallen hem de baas waren - hij bloed wilde zien.
 • Het moordwapen was geregistreerd op naam van Alexander.
 • In eerste instantie had hij officieus de moord reeds bekend aan Inspecteur Topsvoort.
Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top