Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De familie(naam) WIJNHAMER in voormalig Ned. Indië.

Deel 1 de voorouders.

 

 

(In vervolg op de pagina TEGAL KERKHOF GRAF WIJNHAMER m.b.t. Louis Victor Wijnhamer aka Pah Wongso.)

Ik heb deze pagina samengesteld ter ere en respect van de familieleden van verschillende takken WIJNHAMER en heb daarbij gebruikt gemaakt van onder andere het fotoalbum 1036 FotoZoektFamilie (Tropenmuseum), Openarch.nl , KB.nl Delpher, Registeralmanakken, Myheritage website van Leo Wijnhamer en nog meer.

Het aantal personen in voormalig Ned. Indie is behoorlijk groot en veel bekende Indische families hebben op één of andere manier een binding: Krancher, Hofmeister, Swaab, Soesman, Mac Gillavry en anderen.

Ik ga pertinent hier niet de hele reutemeteut uit de doeken doen en beperk me slechts tot dagene en diegene wat ik persoonlijk zeer interessant vind ter ondersteuning van mijn respect en eer aan deze familieleden WIJNHAMER

In 1707 vertrok een Jan Wijnhamer uit Weesel in dienst van de VOC naar Batavia, maar hij keerde weer terug naar Nederland in aug 1709. M.i. kan hij dus niet de stamvader zijn. https://www.openarch.nl/ghn:9309ab24-cb78-491a-b344-58f43eb5309f

 

 

Te Amsterdam werd geboren op 25 nov 1806 JOHAN CHRISTOPH WIJNHAMER uit ouders HENDRIK WIJNHAMER en ANNA LOUISA ENGEL. (Militieregisters.). Hij overleed te Bezoeki op 14 nov 1864.

Wanneer en in welke funktie Johan naar Indie trok en woonde en werkte heb ik verder niet uitgezocht. Maar - volgens register almanakken - oefende hij de beroepen uit van: Griffier, Buitengewoon ambtenaar BS, Agent Weeskamer en wellicht meer..Gestationeerd te Cheribon, Preanger Regentschappen, Batavia, Krawang, Bondowoso en Bezoeki.

In de RA1841 (kalenderjaar 1840 en leeftijd circa 36 jaar oud) verschijnt hij voor het eerst in de register almakken wonend Cheribon Preanger Regentschappen.

Uit de relatie/huwelijk met RASIDJEM (Hij huwde haar op 8 nov 1856 Preanger Regentschappen RA1858)  worden de volgende kinderen geboren(bronnen: deels uit RA's en aangevuld met openarch.nl bronnen): 

 1. 06 -06-1849 wordt zijn zoon COENRAAD JOHAN geboren te Indramajoe. (Studbook openarch.nl en NIET in almanak vermeld.)
 2. 14 09-1851 wordt dochter DOROTHEA PETRONELLA LOUISA geboren te Preanger Regentschappen.
 3. 10 -02-1854 wordt zijn zoon CONRAD PHILIP geboren te Tjiandjoer.(RA1855) Overl.6-1-1898 Solo
 4. 05 -04-1855 wordt zijn zoon ALEXANDER LOUIS geboren te Tjiandjoer.(RA1857). Overl. NA 1898.
 5. 07 -10-1858 wordt zijn zoon BERNHARD GEORGE geboren te Preanger Regentschappen. (RA1860)
 6. 27 -08-1860 wordt zijn zoon WILLEM AUGUST ALBERT geboren te Preanger Regentschappen.(RA1861) Overleden 20-1-1862 Panaroekan. (RA1863)
 7. 28 -01-1862 wordt geboren dochter ANNA LOUISA (RA1863). Overleden 8-3-1862 Panaroekan (RA1863)
 8. 04 -09-1863 wordt geboren zoon CAREL FREDERIK te Bondowoso en overleden te Bezoeki op 16-9-1878.

 

Ad 1) Coenraad Johan (Overl. 23-8-1902 Tegal) huwde Angelina Jeanette Mathilde Paulowna JULLENS (geb.1855) op 13-10-1890 Pekalongan. Zij was voorheen gehuwd met Albert Lapré in 1873. Hij was opium ambtenaar

Ad 2) Dorothea Petronella Louisa. Overige gegevens nog onbekend.

Ad 3) Conrad Philip (Overl.6-1-1898 Solo.) Hij huwde Josephine Marianne MISCHKE op 10-8-1886 te Semarang. Na zijn overlijden dreef de weduwe een batikzaak. Uit dit huwelijk nazaten, waaronder: 

  • LOUIS NAPOLEON KAREL WILHELM * 2 april 1890 en overleden 19-10-1945 Semarang (Bron OGS). Ging in 1906 vrijwillig bij het leger en trad uit dienst op 1912.
  • OSCAR CHARLES MAXIMILIAAN * 22-6-1891 Solo. Hij was hoofdagent Veldpolitie. Tot 1921 in het leger. Hij huwde IJEM (19-2-1919) en hieruit o.a. zoon WILLIAM FERDINAND *9-2-1917 Soemedang. Militair Sergeant Majoor  en per 1950 uit dienst met pensioen. Het gezin ging naar Nederland met groot verlof te Den Haag.
  • CONRADINA PHILIPINA. (Vlgs stamboom Winkens.). Geb. Solo 16-2-1898 en overl.?? Zij huwde te Solo 9-12-1916 met Louis Theodoor Mac Gillavry, geb. Klaten 21-8-1883 en overleden Jappenkamp ?? op ??
  • LEONARDINA. (Bron: idem als hiervoor)
  • FERDINAND.(Bron: idem als hiervoor.)

Ad 4) Alexander Louis. Overl. 11-3-1899. Hieruit nazaten waaronder zoon Louis Gregorius en o.a. kleinzoon Pah Wongso (Louis Victor). Zie mijn pagina TEGAL KERKHOF GRAF WIJNHAMER 

Ad 5) Bernhard George. Een triest einde voor hem op zeer jonge leeftijd. Hij tekende voor de pupillenschool 1867, verlengde zijn contract met 10 jaar okt 1876 en sneuvelde door klewanghouwen op het hoofd tijdens een nachtelijke aanval op het leger bivak te Pengilik op 11 aug 1877. (Studbook openarch.nl)

Ad 6) Willem August Albert. Spreekt voor zichzelf.

Ad 7) Anna Louisa. Spreekt voor zichzelf.

Ad 8) Carel Frederik. Spreekt voor zich.

 

Door mij nog niet te plaatsen, van wie zij nazaten zijn:

 

 1. JOHAN KAREL FREDERIK GEORGE. Geb. 20-12-1888 te Solo en overleden Kamp Bangkong 17 maart 1945.
 2. CAREL PHILIP LOUIS WILLEM. Geb.1882 Batavia en overleden 15-3-1912. Hij was gehuwd (1908) met Carolina Frederika Hendrika de Wilde. Uit dit huwelijk een zoon eveneens geheten Carel Philip Louis Willem en geboren Batavia 15-10-1912, overl. Los Angeles 8-11-1978. Carel Jr. huwde te Bandung 27-12-1939 Elisabeth Soesman, geb. Blitar 9-12-1910 en overl. Dongen19-9-1995. Zij was dochter van Henry Soesman (1858-1916) en Djaikem (1892 - ??) Eveneens een andere zoon Alfred Carel Johan Leopold * 6-4-1910 en overleden 5 dec 1910 (Krantenberichten). Er schijnt ook een zoon Paul Theodoor te zijn geweest, volgens een lid van de site FotozoektFamilie, geboren Batavia 21-10-1911, waarvan zijn voorletters wel eens zouden kunnen duiden op de naam PYTHON WIJNHAMER. Ben ik niet mee eens,, althans met die veronderstelling.
 3. PHILIP JOSEPH HENDRIK FERDINAND, geb 11-8-1887 Demak/Semarang en overleden 6-7-1945 Batavia. Hij was gehuwd met Emma Wilhelmina Schoonderwal. Uit dit huwelijk o.a. geboren:  
  1. MAXILIAAN FERDINAND (geboren als Schoonderwal) op 21 nov 1911 te Solo. Per 30-12-1949 ontslag uit leger
  2. JOSEPH EMILE geb. 21-6-1915 te Tegal en overl. kamp Brankasi Thailand 11-3-1943.  Op de vervolgpagina Familie WIJNHAMER 2 heb ik een notitie geplaatst waarin wordt geschreven door (???) dat zoon JOOP, Ans en MAX te Malang hotel Emma waren in 1941 !!!
 • JOHAN ALEXANDER MAXIMILIAAN, geb.10-8-1878 te Batavia. Gehuwd met Th.G. Hansen 20-9-1905. Kinderen: Yvonne, Dee , Prullie, Udo en Irene Alexandrine *1907 (gehuwd met officier van Straalen) (Adv KB 25 jaar gehuwd Bandoeng)....Dee geboren 25-6-1917 Solo en overleden Sittard 9-5-1981. Volgens advertenties huwelijke/overlijden etc moet J.A.M. een oudere broer zijn van C.Ph.L.W. hier genoemd onder c. en wellicht ook van J.K.F.G. genoemd onder a. ....In juni 1910 overl. adv. van 2 kinderen Eleonore Gertrude en Sidonia Beada, getekend door J.A.M. en echtgenote Th.G. mede door grootouders Th.H.P. Hansen (+1919) en Hansen-Müller. In 1919 ook geboren dochter Desiree (bericht krant). Geboren Marius Erascus 1911 (Krantenbericht)

 

2 verschillende kaarten voor één slachtoffer Carle Philip Louis Willem hieronder.

Hieronder uit de lijst van gevangenen--->  Louis Victor later zich noemende Pak Wongso.

 

 

Uit Bidprentjes Nieuwenhaghen en Naturalisaties de Calonne de volgende gegevens:

 

 • Olaf Napoleon Wijnhamer *3-9-1919 Cheribon +27-4-1969 Nieuwenhagen. Gehuwd met Marie Louise Grandon. Genaturaliseerd 1967. Was werkzaam gemeente Valkenburg Houthem. Zoon van ????
 • Dee of Dhart Wijnhamer *23-6-1917 Solo + 9-5-1981 Sittard. (Dochter van J.A.M. zie boven)
 • Victor UDO Wijnhamer * Bandoeng 28-8-1924. Genaturaliseerd 1960. Was werkzaam Nijmegen als Arch. Ass. Zoon van ????
 • Philip Willem Wijnhamer * Klaten 12-5-1934. Genaturaliseerd 1963. Overl. Veghel 18-8-2005.  (Overl. berichten online) Was machine bankwerker te ERP. Zoon van ???
 • Louise Melanie Wijnhamer * 23-6-1917 Solo. Genaturaliseerd 1967. Dochter van ????

 

 

 

 

Mocht men langskomen en iets meer weten, dan hou ik me ten zeerste aanbevolen, waarvoor bij voorbaat dank.

Voor hen die er niet meer zijn: moge zij in vrede rusten.

 

Zie de familie WIJNHAMER deel 2.

Top