Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor diverse personen die de 

FAMILIENAAM FELIX Deel 2 dragen en opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1951. 

 

Hieronder eerst een scan van de website Naturalisatie de Calonne met de namen van personen familie FELIX die later alsnog naar Nederland vertrokken en daaronder de scans van de personen die opteerden.

Alijda heb ik reeds vermeld in DEEL 1.

 

1) Op 6 jan 1950 verscheen voor de rechtbank Surabaya om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap DONALD FELIX (2de bovenaan de scan) en verklaarde

 • dat hij opziener was bij de Gemeentelijke Waterleiding Surabaya,
 • dat hij geboren was te Surabaya op 21 dec 1909,
 • dat hij niet gehuwd was, maar wel 2 kinderen had te weten ANNIE * Surabaya 4 mei 1932 en DONA ELISABETH * Surabaya 23 jan 1948,
 • dat zijn verklaring betuigd werden door de heren zoals genoemd in de verklaring, collega Opziener THESING en collega Opziener VAN BERG.
 • Volgens naturalisatie de Calonne kreeg zijn echtgenote toevoeging Ivonne Rooslin.(Waarschijnlijk gehuwd na 6 jan 1950 gelet op zijn verklaring zelve.)

 

2) Op 4 juni 1951 verscheen voor de rechtbank Surabaya om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap HARRY ROBBY FELIX, die verklaarde

 • dat hij Politie agent 2de kl was te Surabaya,
 • dat hij geboren was te Jogja op 13 aug 1928,
 • dat zijn vader geboren was te Jogja op 3 febr 1898 (Let wel: RA 1899 zegt * Johannes Franciscus op 13 april 1898 !!!)

Harry Robby - zie onderaan de scan Naturalisaties - alsnog genaturaliseerd en gehuwd met Christine Hercules.

Harry Robby - zoon van Johannes Franciscus Felix - zie 3) hieronder.

 

3) Op 22 dec 1951 verscheen voor de rechtbank Palembang om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap JOHANNES FRANCISCUS FELIX, die verklaarde

 • dat hij klerk was bij het Indonesisch leger afdeling B.A.T. Palembang,
 • dat hij geboren was te Jogja op 3 febr 1896.(Let wel: RA 1899 zegt * Johannes Franciscus op 13 april 1898 !!!)
 • dat hij gehuwd was met MOK/HOK T????ORHG HIONG (zie vergroting naamscan hieronder).
 • dat hij kinderen had zoals genoemd en bedoeld in de verklaring.

De naamsvergroting van echtgenote.

 

Op 2 aug 1950 verscheen voor de rechtbank Jakarta om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap HERMAN RICHARD FELIX die verklaarde

 • dat hij bij de Topografische Dienst werkte,
 • dat hij geboren was Surabaya 16 juni 1929,
 • dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat zijn vader Herman Eduard Felix heette en geboren was op 31 dec 1898 te Surabaya,
 • dat zijn moeder heette Emmy Emile Milani BEER geboren te Surabaya op 23 maart 1902.

Info webmaster:

 • RA1900 zegt: * Surabaya HENDRIK (niet Herman) Eduard Felix 31 dec 1898.
 • Film 1357838 zegt: Huwelijk te Surabaya 22 mei 1929 tussen HERMAN Eduard Felix en Emmy Emile Milani Beer.
 • RA1903: Geboren Grisee (Soerabaja)  23 maart 1902 EMMIJ Emile Milani Beer.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top