Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen/familieleden met de familienaam FLORENTINUS, die opteerden en geinterneerd werden.

 

Ik verzoek eventuele geinteresseerden dringend om de volgende pagina's hier bij te betrekken, wegens hun familierelaties:

FAMILIE ZIJMERS en FAMILIE VIJSMA.

 

Ad Ia) CHARLES FLORENTINUS opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde, 

 1. dat hij geen werk had,
 2. dat hij te Medan woonde,
 3. dat hij geboren was te Poerwakarta op 5 dec 1900,
 4. dat hij op 14 febr 1925 huwde met MARIE ZIJMERS,
 5. dfat zijn ouders geboren waren resp te Batavia en Poerwakarta.  


Ad Ib) ARIE CORNELIS FLORENTINUS opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde, 

 1. dat hij bij de SVPM werkte en te Denakat (Pendopo) woonde,
 2. dat hij te Batavia was geboren op 11 mei 1907,
 3. dat hij op 31 aug 1950 huwde met LOUISE ELEORNORA JEREMIAH,
 4. dat zijn vader geboren was op 23 sept 1879 te Batavia en dat zijn moeder geboren was 8 mei 1882 te Batavia. 

 

AdIc) LODEWIJK CHARLES FERDINAND FLORENTINUS opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde, 

 1. dat hij bos-opzichter was en te Sekadau woonde,
 2. dat hij geboren was te Batavia op 11 mei 1908 (zie potlood aantekening),
 3. dat hij in dec 1941 gehuwd was met (Johanna) NIO KHIM KEK en kinderen had (zie voor de specs de verklaring),
 4. dat zijn ouders geboren waren te Batavia/Pontianak (??)  

 

Ad Id) GEORGE FLORENTINUS opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde, 

 1. dat hij Sergeant KNIL was en te Sungei Duluh woonde,
 2. dat hij geboren was te Pankalan Brandan op 21 maart 1912,
 3. dat hij 9 aug 1946 huwde met IETJE SIMON,
 4. dat zijn vader geboren was op Java in 1868 en zijn moeder op 29 juli 1878 te Poerwakarta. 

  

Mijn bevindingen:

Ad Ib) Arie Cornelis en ad Ic) Lodewijk Charles Ferdinand waren 2 broers.

Hun ouders waren ALEXANDER GEERLOF FLORENTINUS (*23-9-1879 +27-3-1945) en GEERTRUIDA JOHANNA WASCH.(*8-5-1882 + 13-6-1949) en zij huwden op 8-8-1906. Alexander Geerlof was voorheen gehuwd met BERNARDINE PETRONELLA WASCH op 7 sept 1903. Bernardine werd geboren 13 juni 1886 en overleed 29 mei 1904.(Zie de pagina VIJSMA.)

 

 

 

 

Ad Ia) Charles en ad Id) George waren 2 broers.

Hun ouders waren FREDERIK FLORENTINUS (*9-12-1868 + 21-7-1931) en MARIA JOHANNA ZIJMERS (*25-3-1875 +1949) en zij huwden 7 nov 1903. Bij het CBG zijn afschriften in te zien (tegen betaling dagkaart 6 euro 50 cent 24 uur geldig) van hun huwelijksakte waarin zij tevens de volgende kinderen wettigden: Charles *1900, Frederika *1901, Anton *1898. Zie ook de pagina ZIJMERS.

Kinderen gewettigd bij het huwelijk waren: Anton * Buitenzorg 16 aug 1898, Charles *Purwokerto 15 dec 1900 en Frederika *Purwokerto 2 dec 1901.

Het huwelijk vond plaats 7 nov 1903: Frederik was toen klerk Griffie oud 34 jaar, zoon van Johannes Charles Florentinus en van Frederika Hartsinck. Maria Johanna was oud 26 jaar en dochter van Raden Siti Roebia en erkend door de natuurlijke vader Jacobus Johannes Albertus Christianus Zijmers.

 

 

Enkele scans: Ik heb me niet verdiept van welke tak MARIA ZIJMERS hieronder in de advertentie en gehuwd met Charles (adIa), afkomstig is.

 

Ad 1b) Arie Cornelis was landstorm Olieman Marine en werd geinterneerd.

 

Ad Id) George werd eveneens geinterneerd. Hij was gehuwd met Ietje Simon.

Ik heb me slechts deels verder verdiept in deze tak familie  SIMON wegens hun relatie met de familie Florentinus maar heb hieronder de volgende extra informatie geplaatst:

* Charles Otto Simon 16-4-1889 Surabaya. (RA)

* Charles Otto Simon 29-1-1904 Batavia. (RA)

X Charles Otto Simon X 10-11-1915 Angelique Sambassine Bond te Batavia. (RA)

X Charles Otto Simon X 22-6-1931 Ilse Therese Wagenaar. (RA)

+ Ch.O. Simon febr 1952 en adv ondertekend door fam. Simon Bandung en fam. Florentinus Nederland. (Delpher)

* Rhea Sylvia Florentinus 16 sept 1947 Batavia en getekend door heer en mevr R.H.A.(Rudy Henri Alexander) Florentinus - Simon. (Delpher) en Rhea overleed (okt) 2015. (Light a candle - Muchloved.com) en zij was gehuwd met Jacob Anne Sytze Coos van Minnen.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Top