Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een pagina met foto's van de site FOTO ZOEKT FAMILIE deel 3.

Het betreft foto's uit album 1095 met totaal 50 pagina's en enkel foto's van graven. Ik heb de meest leesbare foto's eruit gehaald en bij de hier geplaatste foto's zet ik tevens de pagina nummers erbij uit het album. 

Het album moet door de maker in elk geval NA 1934 gemaakt zijn, aangezien er foto's in staan met sterfdatum 1934. Zou dit een hint kunnen zijn voor eventuele nabestaanden die menen recht op dit album te hebben?

De foto's hebben betrekking op diverse kerkhoven, waaronder Semarang en Batavia. Waar mogelijk heb ik de foto's voorzien van begeleidend commentaar en/of achtergrond informatie.

Misschien dat eventuele "nazatige" (nieuw woord door mij uitgevonden) passanten er wat aan hebben. Uiteraard is mij niet bekend aan wie het album behoort. 


Gustaaf Emile Scherer. Begraafplaats Malang.

ZIE OOK DE PAGINA SUKUN KERKHOF MALANG 5 MET EEN RECENTERE FOTO VAN HET GRAF.

Hij was 1ste Luitenant Artillerie en overleed na een val van zijn paard. Bij een springoefening viel het paard boven op de luitenant, waardoor hij aan inwendige borstkwetsuren overleed. Per 1 nov 1930 werd hij toegevoegd aan de Berg artillerie van Malang. Voorheen was hij te Bandung gestationeerd bij de afdeling Waarneming. Hij was geboren te Soerabaja.

Het grafopschrift vermeldt: Onze lieve man vader en zoon..."

De rouwadvertentie vermeldt echter slechts: onze zoon en broeder. Geen echtgenote. Geen kinderen..... Vreemd.

Volgens een berciht van de Sumatra Post van 27 juni 1932: Hij laat een echtgenote en 2 jonge kinderen na. Zij was bij de uitvaart aanwezig. De namen van zijn echtgenote alsmede van zijn kinderen zijn mij onbekend, alsmede wie M.D. Scherer is. Ik heb geen details kunnen vinden. (Een zus of een broer.)

M.D. Scherer is een zuster in 1910 te Bandoeng geboren.

De ouders van Gustaaf Emile Scherer (gehuwd eind febr 1901), waren Gustav Mauritz Scherer en Emilie Louisa Victorine van Velthoven (*Blora 19-9-1876 en +Den Haag 12-5-1961).

 

Extra info over Velthoven en Condoo:

Huwde te Bima met Dorothea Margaretha Condoo (*Besoeki 18-1-1850). Meer gevens zie: http://www.vreetsaem.nl/genealogie/vaessen/ 

 


Gertie Kemeling pagina 23. Begraafplaats Bandung.

*30-8-1930 +12-9-1933. Geen verdere informatie bekend over de familie Kemeling.


 

Frans Arjen Sieds KRIPS. Pagina 26. Begraafplaats Batavia.

Geboren te Malang 19-3-1898 en gestorven te Weltevreden 21 april 1929.  Gehuwd in 1927 met D. Leversteijn. Afgestudeerd te Delft en zijn voorstudie volgde hij aan het KW3 Gymnasium afdeling HBS te Batavia.

 

 

Dr. S.A. Koopal was leraar scheikunde NIAS te Soerabaja en op 26 april 1917 gehuwd met T.A. Krips.

De familieleden volgens de overl. adv. van de vader van F.A.S. Krips.


 

Mevr. Augusta Louisa Langen-Mentel pagina 24. Begraafplaats Batavia.

Er is veel bekend over de familienaam Mentel. Gaat uw gang en succes. Augusta was geboren te Pasoeroean volgens de RA 1884. De leden van de familie Mentel kwamen veelvuldig voor in de oosthoek van Java.

 


L.R.C. Schutz. Pagina 20. Begraafplaats Batavia.

Schutz begin zijn carriere als adj.commies in 1906 bij de post en verdiende 75,-- guldens per maand.(Daar betaalde je je kamer van, kocht een week lang in de warung je eten en drinken en toen was het op.)  In 1926 was hij secretaris van de Fröbelschool vereniging te Semarang. In 1931 kwam hij uit Nederland terug van buitenlands verlof (hetgeen impliceert dat hij nog steeds ambtenaar was.)

Voor het oveige weinig te vinden.

 

 

Top