Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Tere van en respect voor:

ADRIENNE GALSTAUN geboren MOISSINAC.

Vermoord door extremisten in Krawang 4 okt 1945. 

ARATHOON GALSTAUN. (SS beambte)

Vermoord door extremisten in Krawang 3 okt 1945. 

 

Ik heb te weinig bronnen tot mijn beschikking om een duidelijk(er) beeld te kunnen scheppen over het leven van mevr. Adrienne Galstaun-Moissinac en dat van de heer A. Galstaun. Of beiden familie van elkaar waren is mij onbekend.

KRAWANG en extremisten. De oude kranten staan er bol van, maar toevallig net niet over het jaar 1945....Rawagedeh 1947, proces van de weduwen van extremisten die door de Nederlandse krijgsmacht gedood werden....

Maar niets over de moorden oktober 1945.

 

 

Wat mij bekend is:

Zij werd geboren uit ouders 

THEODORE BABPTISTE MOISSINAC die een relatie had met een Inlandse dame mevr. Ponnia Kromowidjoyo. (Volgens internet genealogie bronnen)

De heer Moissinac was administrateur van een onderneming, had er zelf één en viel soms als plaatsvervanger in voor anderen die met groot verlof gingen. Hij woonde en werkte te Sumatra en het bevreemdt mij dat de naam van zijn echtgenote/relatie van Javaanse oorsprong is. Maar goed, dat zijn mijn persoonlijke gedachten.

Volgens de RA's werden de volgende kinderen geboren uit deze relatie. De eerste 3 genoemden werden op de datum 16 maart 1899 erkend, hetgeen inhoudt dat de geboortedatums dus anders kunnen zijn. Dan zit er een behoorlijk aantal jaren tussen aleer Adrienne geboren wordt. Waren er geen andere kinderen geboren in de jaren tussen 1899 en 1911/1908?

De OGS alsmede de andere internet bronnen vermelden als geboortedatumvan Adrienne: 9 nov 1908, daar waar de almanak aangeeft 1911 (Geen extadag dag en maand aangegeven). Ik hou het erop dat de OGS het bij het rechte end heeft, mede gebaseerd op het feit, dat Adrienne in 1929 onderwijzeres 2de klasse is. Als ik de almanak moet geloven qua geboortejaar, dan is het onmogelijk dat Adrienne dan al op de leeftijd van 18 jaar de functie van onderwijzeres 2de klasse heeft.

Ik kom later op terug op de kinderen. Zie helemaal onderaan hun genealogische gegevens.

 

Hieronder de necrologie van de heer Theodoor Baptiste Moissinac en daaronder de overl.adv. geplaatst door zijn kinderen en daaronder de adv. van de vendu van zijn bezittingen.

Ik ben onbekend op het terrein van behuzingen op ondernemingen en vraag me derhalve af waarom de bezittingen van de heet Moissinac al binnen 2 weken ter vendue werden aangeboden. Moesten zijn echtgenote en kinderen het huis meteen uit omdat wellicht het huis in bezit was van de cultuur maatschappij?

Conform het BLUE Book Stratits Settlements Penang was Adrienne per 1 jan 1928 als onderwijzeres aangesteld te Penang.

 

Adrienne ontmoette de heer T. Galstaun te Penang en zij huwden aldaar op 12 aug 1939. Wie precies de heer T. Galstaun (Tigran of Terdat??) was is mij onbekend. Hun huwelijk heeft helaas niet lang mogen duren. Wat is er met de heer T. Galstaun gebeurd in de oorlog ???? Hoe komt dat mevr. Adrienne Galstaun geboren Moissinac, geboren getogen wonende werkend in de genoemde contreien dan het leven liet te KRAWANG?

 

Wie was T. Galstaun (Tigran of Terdat). Was hij familie van Arathoon Galstaun? Ik weet het niet.

Wat deed mevr. Adrienne Galstaun geb. Moissinac daar in Krawang terwijl haar roots in Sumatra lagen. Ik weet het niet.

In 1936 werd de heer Arathoon Galstaun te Krawang te werk gesteld.

 

Hieronder enkele genealogische gegevens van broer/zus van Adrienne en de bronnen heb ik op de scans vermeld.

Broer Emile Moissinac (ook erkend op dezelfde dagtum als zijn zusters) wordt in geen enkele genealogische site genoemd? Vroeg gestorven?

 

Hoe het ook geweest was, moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top