Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de GIJSBERT RICHARD ANTHONIO

en zijn naasten/familieleden.

De familienaam ANTHONIO komt veelvuldig voor en ik derhalve niet al te diep en intensief gezocht.

 

1)

Op 10 okt 1951 verscheen voor de rechtbank Bogor (Buitenzorg) mevr. ANTHONIO geboren TOENEM, weduwe van wijlen GIJSBERT RICHARD ANTHONIO (overleden te Bogor op 14 maart 1948) om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap, mede namens haar minderjarige kinderen PONTIUS PILATUS ANTHONIO en ROZITA ANTHONIO en zij verklaarde dat haar echtgenoot geboren was op 11 dec 1881 te Jogja en dat zij geboren was te Kutoarjo.

 

2)

Op 25 aug 1950 verscheen voor de rechtbank te Bogor om te opteren voor het Indon.staatsburgerschap GOTTFRIED RICHARD ANTHONIO en hij verklaarde,

 

 • dat hij geboren was te Cheribon op 20 juli 1914
 • dat zijn vader geboren was op 11 dec 1881
 • ....zie zijn verklaring .....

 

 

3)

Op 25 aug 1950 verscheen voor de rechtbank te Bogor om te opteren voor het Indon.staatsburgerschap EMMY ANTHONIO en zij verklaarde,

 

 • dat zij geboren was 5 april 1926 te Tegal,
 • dat haar vader geboren was 11 dec 1881.
 • ... zie haar verklaring ....

 

 

4)

Op 15 jan 1951 verscheen voor de rechtbank te Bogor om te opteren voor het Indon.staatsburgerschap LEONIE THERESIA ANTHONIO en zij verklaarde,

 

 • dat zij geboren was 17 febr 1921,
 • dat haar vader geboren was 11 dec 1881,
 • .... zie haar verklaring ....

 

5)

Op 19 aug 1950 verscheen voor de rechtbank te Bogor om te opteren voor het Indon. staatsburgerschap SIMEON ANTHONIO en hij verklaarde,

 

 • dat hij geboren was te Bogor op 3 aug 1931,
 • dat zijn vader geboren was 11 dec 1881,
 • .... zie zijn verklaring .....

 

 

 

Mijn bevindingen:

Volgens bovenstaande verklaringen waren de kinderen van GIJSBERT RICHARD ANTHONIO en zijn echtgenote mevr. ANTHONIO geboren TOENEM (zij huwden Cheribon 6 juni 1917):

 

 1. GOTTFRIED RICHARD ANTHONIO geb. 20 juli 1914, (PM: Volgens RA 1915 werden te Cheribon geboren op de zelfde dag - althans aangegeven: GOTTFRIED, CHARLOTTE en ALBERTINE EN ALLE DRIE TE CHERIBON. !!!!) 
 2. LEONIE THERESIA ANTHONIO geb. 17 febr 1921,
 3. EMMY ANTHONIO geb. 5 april 1926,
 4. SIMEON ANTHONIO geb. 3 aug 1931.
 5. PONTIUS PILATUS ANTHONIO geb. 27 april 1934 (Zie Bataviaasch Niewsblad d.d. 3 mei 1934 opgaven BS, zoon van G.R. en Toenem.)
 6. CONSTANCE ANTHONIO geb. 18 nov 1936 (Zie Bataviaasch Nieuwsblad d.d. 4 dec 1936 opgaven BS Buitenzorg- dochter van G.R. en Toenem). De vraag rijst: Waarom staat zij niet op de verklaring bij moeder Toenem in 1951? Zij is dan nog minderjarig. Zou zij dan overleden zijn?
 7. ROZITA ANTHONIO geb. ???? Niet kunnen vinden. Ik ga ervan uit dat zij de jongste moet zijn geweest en in elk geval jonger dan 18 jaar op datum optie 10 okt 1951 van haar moeder. (Zie boven 1). Zie verklaring van moeder Toenem hierboven.
 8. ANTOINETTE ANTHONIO geb Tegal 23 jan 1925 en + Doesburg 10-4-2009. In de krant Bataviaasch Nieuwsblad 8 jan 1941 staat een bericht over Antoinette die met stenen werd bekogeld en uitgescholden werd door een straat verkoper ENTEP die zij prompt voor de rechter daagde. In het bericht staat vermeld dat zij dochter was van G.R. Anthonio te Panaragan (nabij Buitenzorg). Zij kan GEEN dochter geweest zijn van Gotffried Richard aangezien deze laatste verklaarde in 1950 dat hij ongehuwd was en geen kinderen had.

Als ik de geboorte datums van de kinderen bekijk, dan zit er een behoorlijk aantal jaren tussen de geboortes in. (1914 --->1921). Mag ik aannemen, dat er nog andere kinderen waren. Wellicht vroeg overleden? Ik kan me slechts beroepen op de register almanakken en daaruit blijkt dat er inderdaad nog andere kinderen werden geboren, doch heb geen aansluitende stavende documentatie gevonden.

 

 

 

Ad 1) Gottfried Richard werd geinterneerd en was werkzaam in de cultuur en aanverwante zaken.(Zie interneringskaart Magazijn meester proefstation Buitenzorg). In 1940 werd hij als maandgelder bij het proefstation aangesteld.(Bron: Delpher). RA meldt dat hij bij zijn geboorte werd aangegeven als GOTTFRIED (zonder Richard).

Vader Gijsbert Richard Anthonio was administrateur bosperceel Pepe te Semarang in 1909 (Locomotief 7 jan 1909). Maar er was ook een stationschef bij de SS die als initialen had G.R.

Moeder Toenem had ook als naam Charlotte Elisabeth Toenem. Zie naturalisatie de Calonne website hieronder.

 

Zie tevens de scan hieronder van de Calonne website met namen van de naturalisaties, waarbij genoemd zoon SIMEON en GOTTFRIED RICHARD en EMMY.

 

Er wordt ook een Antoinette genoemd in de lijst gehuwd met Adriaan Marten van der Linden van Sprankhuizen.  Adriaan Marten ligt te Doesburg begraven: 1915/1968 evenals zijn echtgenote Antoinette. (Ellekom ligt circa 7 km verwijderd van Doesburg.)

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naats hun Schepper.

Top