Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Vink Dalitz
Persijn
Barend
de Rijck vdGracht
Schieffelers
Hinrichsu.d.Boogaard
Hojel Berg
Vries
Meulemans Coopman
de Calonne
Lazare
van Naersen
Saulus Davies
Kolmus
Rugebrecht
Lammerts van Bueren
Albouts Pijloo
Bloem
Ruys Grohé
Heeg ToussaintZannet
Lam.v.Buer-Pöttger
Goldman Renesse v.D.
Stokhuijzen Lugt
Nelwan Weijdemuller
Menxel de la Combe
De la Fosse
Kühr
Schreefel
Catalani
Benjamins
Gonggrijp vd Sanden
Delmaar
Von Hugo
De Bruïne de Jongh S
Goodliff Mutter
Van Maanen Bekkers
Moll
Mulholland
Thielsch
Rader Lespau
Scheibeler
van der Sluis
d'Arnaud v Boekholtz
Ramakers van Praag
Bernet Senff
Blijenburgh Leyssius
Brookman
Von Gabain
Geerst
Nowack Engel
Eilbracht-Vinkourt
Douwes Dekker
Fiorani Pereira
Haase de Klerk
Fransz Damwijk
Damwijk
Baudoin
Haar Schreuder
Schüchner, Huisman
Radier Kuneman
Rijnders Mouthaan
Van Mansvelt-Breedt
Pfeifferv.PolanenPet
Pelupessy_Tuankota
Prins - Vaillant
Sleebos vd Linden
Vermeij Loen
Sarkies Hampar
Termijtele-v.Leerssu
Albert Zorab
Crompvoets v.Ginkel
PattiselanoTimmerman
Unger Jahn
Fehr
Beijnon
Bovene Beynon
De Bruïne - Ouwens
Bloemhard
Berkholst Sopamena
BruynKopsWalbeehm
Boogaardt Clarenbach
Bastiaans_Jager etc
Creutz Lechleitner
Ginkel Deurink
Gonggrijp Reijneke
Rozeboom vHvStaer
Manz Kandou
Kraag vStralendorff
Kraayenoord Wiggers
La Valette
Landzaat Monfils
A.A. Lans Carli
Marks-de l.deMorsain
BastiaansHofPanhuyz
Elias Wermuth
Mulder Butin Bik
Garling Pfaff
Legerstee
Overweel ToussaintZa
Polanen Petel-Thio
Fuhri-Mierop
Portier Rumpf
PortierKlijselijGeph
Pool Holtappel
Mutter Schoen
Razoux Schulz_Büno H
Manisa Raboen
Frieser Zijmers Reyn
Hoogez_Voorthu_Coenr
Sijnja Kroese
DebrichyKattenbSchül
Ramakers v.Praag
van Rees
Hoogbruyn Toorop
Harten Florentinus
Lentze Schenkhuizen
Mallant Haholy
Krijgsman Vijsma
BraunVredeSamuel
ButtersRubenMarcks
Matheuwezen Mutter
Smith Kneefel
Urbach
Vliet Ronkes Agerbee
Bax
Albouts Andel
Benig Huffenreuter
Bousquet van Hek
Pechler van Hek
DarricaFranckAkkerma
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Weduwe van Indië: Gonggrijp van der Sanden

Geplaatst 13-5-2019 op Indisch4ever.

 

 

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag.

Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen  kozen voor deze stad en overleden er.  Dat is te zien aan de grafstenen.  Bijvoorbeeld deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag

 

Mathilda Louise Henriette Gonggrijp van der Sanden werd geboren in 1889 te Tasikmalaja.  Het is te vermoeden dat ze in 1966 begraven werd door haar halfzus Louise, die later werd bijgezet. De rouwadvertentie die Louise maakte vermeldt niets over kinderen en echtgenoot van Mathilde. Mogelijk waren die er niet. Want Mathilde voer september 1949 met de Willem Ruys naar Indië onder de titel mej.  In gezelschap van Louise met  haar  kinderen en  zij verbleven in Nederland bij zus Marie, gehuwd met Tjalling Ament, te IJlst.

Vermoedelijk was het Mathilda, die slaagde te Indië in 1922 voor een handelsexamen. Maar waar ze woonde en werkte is niet bekend. Hoewel een persoonskaart in Amsterdam haar beroep  noteerde als secretaresse van een advocatenkantoor .  Was dat na de oorlog in Indië  ?

Ouders van Mathilda waren koffieplanter Hendrik Cornelis Rinia Gonggrijp en Louise van Haastert. Hendrik, geboren in 1950 te Semarang was het eerste kind van een zendelingenechtpaar die naar Indië ging. Zijn vader was tevens leraar te Semarang, Depok en Toegoe en vanaf 1865 te Delft. Een broer van Hendrik was Frederic, schoonzoon van het echtpaar Reyneke-Andela In 1909 kreeg Hendrik toestemming van het Indisch Gouvernement zijn moedersnaam van der Sanden toe te voegen aan de naam Gonggrijp.

Louise van Haastert was de kleindochter van de Javaanse vrouw Essa en de stamvader Christiaan Haastert uit Haarlem.  Christiaan was 17 jaar toen hij als militaire chirurgijn in de opleiding naar Indië ging in 1817 .  Hij klom op tot luitenant-kolonel en werd burgerarts te Semarang. Meer informatie.


Een andere kleindochter was Nicolina Sloot die bekend werd als Melati van Java.

Louise Marie Antoinette, geboren 1908,  overleed in 1977 en rust ook in dit graf, bijgelegd door man en kinderen.


Hendrik Gonggrijp van der Sanden was haar vader,  haar moeder was Melanie Damwijk (1868-1943) Een 19-jaar  jongere zus van  Ida Damwijk, moeder van de broers van der Wall. ( Victor Ido en Constant).


Stamvader Damwijk was Johannes Willem, geboren in 1778 te Semarang en in 1793 in VOC-dienst genomen als ‘soldaat aan de pen’, Deze 15-jarige begon dus als kantoorhulpje in de militaire administratie.

Hij had een oudste zoon met de Chinese vrouw Seima en meer kinderen met Maria Frederika van Santen, indo-europese dochter van Jacobus van Santen uit Amsterdam, opperkoopman en hoofdadministrateur van de VOC.


In 1966 werd Louise te Amsterdam ingeschreven als onderwijzeres, haar beroep voor haar huwelijk  met Johan Oppermann in 1935 (1900-1987).  Johan was zoon van generaal-majoor Johan Valentin Leonard Oppermann en Therese Annette Henriette Baermayer von Bariënkhofen. Stamvader Valentin Oppermann werd in 1808 geboren te Hessen, Duitsland en werd commies op het residentiekantoor van Batavia. Hij had kinderen met Petronella Heynis, dochter van de slavin Samiera van Sidensing.

Johan werkte als assistent  Technische Hoogeschool te Bandoeng (1929, 1930),  employee van De Bas en Co. (1937), irrigatieopzichter(1940) en tuinopzichter (1943) bij de suikerfabriek Djatiroto, burger bij het Vernielingskorps, afkomstig van Segeri (Celebes), wordt op 16-2-1943 door de Japanse bezetter gevangen genomen.

 

 

Top