Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

 

Indië en oorlog. 

 

 

Op de hiernavolgende subpagina's plaats ik diverse allerlei over de oorlogen in Indië, met als hoofd artikel natuurlijk De Slag in de Javazee (vanwege het sneuvelen van mijn broer Cor in 1942.)

Daarbij - waneer ik tijd en zin heb - enkele aanvullende pagina's over andere oorlogen en alles wat zo'n beetje er (zijdelings) mee te maken heeft (gehad). Zoals bijvoorbeeld De Archipel Oorlogen (summier).

 

 

Een artikel uit de KB over het besluit inzake de samenstelling van het Indisch Leger (het stukje boven het streepje hoort er niet bij, abusievelijk door mij verkeerd afgesneden.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top