Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
Maghrib
Wayangfiguur Semar
Stille Krachten I
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
De TrawaPari tempels
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Bep Vuyk
De broers Gentis
Jogja Keraton
Dokter Soetomo
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
Drama Dermodjojo
19 maart 1868
VOC en landje pik
"Toontje" Poland
Eindelijk weer thuis
Indisch of "Belanda"
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Frank Boon
Marie W. Corbet
Orang kecil
Pak Lurah
Ken Dedes
Streetlife Jakarta
Siti Aisyah Pulungan
Contracten Suriname
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

Jean Samuel Borgeaud.

Een avonturier uit Zwitserland die een avontuurlijke droom najoeg,  in de hoop ooit eens als een mens van faam de geschiedenis in te gaan.

Hij stelde later zelfs zijn droom nog bij en zag zichzelf als een vorst van een nieuw op te richten vorstendom te Jogja.

Maar het enige wat hij van zijn dromen waarmaakte was het feit, dat zijn naam in de almanakken officieel genoteerd werd samen met zijn sterfdatum. Zelfs zijn geboortedatum haalde de Nederlands Indische almanakken niet.(RA 1862)..... Edoch, ik spreek mezelf tegen, want anno 2013 verschijnt zijn verhaal ergens op het internet, echter niet t.z. glorie en faveure doch simpelweg omdat een stukje geschiedenis van het voormalig Nederlands Indië is, waarin Jean Samuel Borgeaud toevallig een negatief hoofdrolletje vervult.

 

 

Ik heb getracht na te gaan, wie precies de familie Borgeaud was, maar dat leek me een onbegonnen zaak, aangezien de familie naam Borgeaud veelvuldig voorkwam, zowel in Zwitserland, Frankrijk en zelfs in Nederland.

Overige gegevens ontleend aan het tijdschrift Regt in Nederlands Indië 1860, bijdrage Mr. G.J. Keijser.

Het verhaal van Jean Samuel Borgeaud.

Hij werd op 23 januari 1834 te Pully Zwitserland geboren uit ouders die tot de Patriciaat van Zwitserland behoorden. Ondanks een goede baan, een verloving met een dochter van een braaf Zwitsers Burger, nam hij op 20 september 1857 dienst in het Nederlandse Leger, waar hij zich in Harderwijk voor had aangemeld. Hij hoopte in Indië zijn militaire loopbaan tot grote hoogte te brengen, zodat hij zijn a.s. bruid een goed huishouden kon verschaffen.

En zo toog Jean Samuel vol goede moed op een volgeladen zeilschip richting Indië en al snel kwam hij tot de ontdekking dat promotie naar een officiersrang hem niet ten deel zou vallen.

In zijn vrije uurtjes op een bankje in de kazerne gezeten en "genietend" van de soldatenprak overdacht hij zijn eervolle betrekking die hij had in Zwitserland, zijn trouwplannen en bovenal de ruzies die hij had met zijn vader toen hij uit huis ging en zich meldde in Harderwijk.

Ledigheid, wroeging en spijt over zijn besluit om het ouderlijk huis te Zwitserland te verlaten, brachten hem toen op het idee om een opstand tegen het Nederlandse Leger en Burgerlijk Bestuur te plotten. Hij werd hierin versterkt door de "saamhorigheid" die er heerste in de kazerne onder de Zwitserse troepenmachten die allen min of meer ontevreden waren over hun baantje. Ledigheid? Klopt, want het morren van de soldaten in de kazernes, was wegens het feit, dat zij veelvuldig in de kazernes zaten te niksen in plaats van op expeditie/veldtocht te gaan, zoals zij het zo graag wilden.

Hiernavolgend het uitvoerig over het complot te Dyocjokarta zoals uit Het Regt in Nederlandsch Indie anno 1860 vermeld wordt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down at the end of the road gezongen door neef Merle.

Zou Jean Samuel Borgeaud het eendere gedacht hebben "Down at the end of the road?" ...Toen zijn hoofd in de strop werd gelegd op 7 november 1860? Staand en daarna hangend op/aan het schavot en de galg, in de tropenzon op het kazerneplein, zijn mede soldaten in gelid en toekijkend hoe zijn laatste stuiptrekkingen plaats vonden....... Hij werd slechts 26 jaren oud en had a short road of life.... En zo verging wederom een soldatenlijf tot stof, dat in dienst van het Indische leger stond.

Geen bloed had gevloeid tijdens deze geplande opstand, maar Borgeaud was de beramer en zondebok.... dus hangen die hap, ongeacht of er meerdere opstandjes uitgebroed werden of niet. Begrijp me niet verkeerd: ik keur opstanden en rebellie niet goed, maar heb een afkeur van een willekeurige strafmaat of visie, want......

Tijdens het neerpoten van dit artikeltje moet ik denken aan een 13-jarig jongetje doodgereden door een verkeersdelinquent, in 2012, die ook nog doorreed na het ongeval. De delinquent kreeg een eis van het OM van 240 uur taakstraf = 6 weken uitgaande van 40 uur per week, 4 maand voorwaardelijk en 3 jaar rij-ontzegging en het hele gebeuren werd nog eens "netjes" voor de TV vergoelijkt door één of ander nietszeggend figuur..... Hoe krom kan recht zijn????

Vandaag 2 aug 2013 las ik, dat de uiteindelijke straf 9 maanden is geworden en nog wat voorwaardelijke toestandjes erbij wat betreft het rijgedrag.

Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top