Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Jean Samuel Borgeaud.

Een avonturier uit Zwitserland die een avontuurlijke droom najoeg,  in de hoop ooit eens als een mens van faam de geschiedenis in te gaan.

Hij stelde later zelfs zijn droom nog bij en zag zichzelf als een vorst van een nieuw op te richten vorstendom te Jogja.

Maar het enige wat hij van zijn dromen waarmaakte was het feit, dat zijn naam in de almanakken officieel genoteerd werd samen met zijn sterfdatum. Zelfs zijn geboortedatum haalde de Nederlands Indische almanakken niet.(RA 1862)..... Edoch, ik spreek mezelf tegen, want anno 2013 verschijnt zijn verhaal ergens op het internet, echter niet t.z. glorie en faveure doch simpelweg omdat een stukje geschiedenis van het voormalig Nederlands Indië is, waarin Jean Samuel Borgeaud toevallig een negatief hoofdrolletje vervult.

 

 

Ik heb getracht na te gaan, wie precies de familie Borgeaud was, maar dat leek me een onbegonnen zaak, aangezien de familie naam Borgeaud veelvuldig voorkwam, zowel in Zwitserland, Frankrijk en zelfs in Nederland.

Overige gegevens ontleend aan het tijdschrift Regt in Nederlands Indië 1860, bijdrage Mr. G.J. Keijser.

Het verhaal van Jean Samuel Borgeaud.

Hij werd op 23 januari 1834 te Pully Zwitserland geboren uit ouders die tot de Patriciaat van Zwitserland behoorden. Ondanks een goede baan, een verloving met een dochter van een braaf Zwitsers Burger, nam hij op 20 september 1857 dienst in het Nederlandse Leger, waar hij zich in Harderwijk voor had aangemeld. Hij hoopte in Indië zijn militaire loopbaan tot grote hoogte te brengen, zodat hij zijn a.s. bruid een goed huishouden kon verschaffen.

En zo toog Jean Samuel vol goede moed op een volgeladen zeilschip richting Indië en al snel kwam hij tot de ontdekking dat promotie naar een officiersrang hem niet ten deel zou vallen.

In zijn vrije uurtjes op een bankje in de kazerne gezeten en "genietend" van de soldatenprak overdacht hij zijn eervolle betrekking die hij had in Zwitserland, zijn trouwplannen en bovenal de ruzies die hij had met zijn vader toen hij uit huis ging en zich meldde in Harderwijk.

Ledigheid, wroeging en spijt over zijn besluit om het ouderlijk huis te Zwitserland te verlaten, brachten hem toen op het idee om een opstand tegen het Nederlandse Leger en Burgerlijk Bestuur te plotten. Hij werd hierin versterkt door de "saamhorigheid" die er heerste in de kazerne onder de Zwitserse troepenmachten die allen min of meer ontevreden waren over hun baantje. Ledigheid? Klopt, want het morren van de soldaten in de kazernes, was wegens het feit, dat zij veelvuldig in de kazernes zaten te niksen in plaats van op expeditie/veldtocht te gaan, zoals zij het zo graag wilden.

Hiernavolgend het uitvoerig over het complot te Dyocjokarta zoals uit Het Regt in Nederlandsch Indie anno 1860 vermeld wordt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down at the end of the road gezongen door neef Merle.

Zou Jean Samuel Borgeaud het eendere gedacht hebben "Down at the end of the road?" ...Toen zijn hoofd in de strop werd gelegd op 7 november 1860? Staand en daarna hangend op/aan het schavot en de galg, in de tropenzon op het kazerneplein, zijn mede soldaten in gelid en toekijkend hoe zijn laatste stuiptrekkingen plaats vonden....... Hij werd slechts 26 jaren oud en had a short road of life.... En zo verging wederom een soldatenlijf tot stof, dat in dienst van het Indische leger stond.

Geen bloed had gevloeid tijdens deze geplande opstand, maar Borgeaud was de beramer en zondebok.... dus hangen die hap, ongeacht of er meerdere opstandjes uitgebroed werden of niet. Begrijp me niet verkeerd: ik keur opstanden en rebellie niet goed, maar heb een afkeur van een willekeurige strafmaat of visie, want......

Tijdens het neerpoten van dit artikeltje moet ik denken aan een 13-jarig jongetje doodgereden door een verkeersdelinquent, in 2012, die ook nog doorreed na het ongeval. De delinquent kreeg een eis van het OM van 240 uur taakstraf = 6 weken uitgaande van 40 uur per week, 4 maand voorwaardelijk en 3 jaar rij-ontzegging en het hele gebeuren werd nog eens "netjes" voor de TV vergoelijkt door één of ander nietszeggend figuur..... Hoe krom kan recht zijn????

Vandaag 2 aug 2013 las ik, dat de uiteindelijke straf 9 maanden is geworden en nog wat voorwaardelijke toestandjes erbij wat betreft het rijgedrag.

Top