Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Sleman Jogya v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Div.krkhn GOMBONG
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen kerkhof
Madioen Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Verzamel 1
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het in gebruik zijnde kerkhof:

Taman Pemakaman Umum KEBONSARI in JEMBER.

Ik verzoek de lezers dringend om de volgende pagina's erbij te betrekken, welke betrekking hebben op leden van de familie de la CROIX en waarvan deze familieleden ook te Jember begraven liggen.

Banyuwangi deel 1. (Deze pagina beschrijft een ander kerkhof te Banyuwangi en andere families.)

Banyuwangi deel 2.

Banyuwangi Bandung deel 3.

 

Hieronder een paar scans van de lokatie van het kerkhof. Bron Google View.

 


 

Hiernavolgend enkele foto's van de aldaar begraven familieden de la Croix. U gelieve er rekening mee te houden dat het copyright op de foto's rust en dat ik deze met toestemming van de familie (via de heer George de la Croix) mag plaatsen, waarvoor mijn grote dank.

 

Het graf van mevr.  Antoinette de la Croix. Zij huwde wijlen de heer Dulan Noch, waarvan hieronder ook een foto. Tevens haar beeltenis. Ter vergelijking het er destijds eruitzag ten tijde van de begrafenis, zie de "bloemenfoto" op de link BANYUWANGI DEEL 2 

 

Het graf van de heer Dulan Noch, echtgenoot van wijlen mevr. Antoinette de la Croix 

 

Het graf van Oma Sainem = mevr. Caecilia de la Croix. Zij was gehuwd met de heer Francois Alexander de la Croix (= opa van George die de foto's verstrekte). Antoinette de la Croix was een dochter van dit echtpaar.

Zie ook de pagina BANYUWANGI DEEL 2 waar oma Sainem en haar gezin op de foto staan.

 


 

Hieronder het graf van Elizabeth de la Croix (oudste dochter)  die gehuwd was met de heer Hendricus X. Goenadi. Tevens haar beeltenis.

 


 

Het graf van Paul Johan van Prehn, die gehuwd was met Bernardine de la Croix, dochter van oom Nap = Lodewijk Napoleon de la Croix, een broer van de opa van George. Ziehiervoor de pagina BANYUWANGI DEEL 2 om te zien wie oom Nap was. Tevens beeltenis van Bernardine.


Opmerkingen algemeen:

 

  • De personen die op de foto's staan, zijn familieleden te Indonesia, die zorg dragen voor de graven. De dame met de bril is nicht Lena die te Malang een mega resort voor backpackers heeft en die samen met haar echtgenoot runt.
  • Let op de constructie van de graven: In het algemeen zijn er 2 types: Met een achterzijde met een boog en het type zonder rugzijde, plat met een naamplaat. Naar gelang behoefte kunnen nabestaanden de types graven iets meer van details voorzien.

Moge zij allen in vrede rusten onder de hoede van onze Schepper.

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com