Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Jogja.

(Naam van Jogja ten tijde van het koninkrijk Mataram = Ngayogyakarta Hadiningrat en welker naam nog steeds wordt gebruikt voor de kraton, maar eigenlijk is het volledig Siti Hinggil Ngadijogyakarto).

Met medewerking van Lengkong Sanggar. De foto's dragen zijn copyright. Terima Kasih Mas, atas nama "gotong royong".

Om te beginnen een kaart van de locatie van het oude kerkhof. (Kaart van moeder Goegel). Dat groene plekje op de kaart, daar moeten eventuele geïnteresseerden naar toe, als ze Jogja bezoeken op zoek naar voorouders en ik verwijs tevens ook naar de Ind.Navorscher BRP6.pdf geschreven door Leo Janssen.

 

Het graf van Nelly Adeline Dora van Zijp. Geboren 4 aug 1877 te Riouw en op 30 mei 1941 gestorven te Jogja.

Nelly was één der 10 kinderen van het gezin Cornelis van Zijp en Johanna Maria Ahlers. Vader Cornelis was Assistent Resident van Biliton (Belitung) Riouw en stierf in de nacht van 12 april 1886 nalatende zijn weduwe en 10 kinderen (Adv KB.nl). Het gezin was gerelateerd aan de familie von Schmidt auf Altenstadt welke ook aan mijn familie (Johannes tak) is gerelateerd. Cornelis was op 29 april 1867 Hoofdcommies te Batavia op het Residentiekantoor.

Detail: Het oudste kind was Coenraad Albert die op ruim 8-jarige leeftijd stierf te Batavia op 26 okt 1870. Ruim 2 maanden van te voren op 23 aug 1870 werd een dochter geboren.

Nelly is ongehuwd gebleven; zij verloofde zich ooit te Batavia in 1902 met ene heer P.F.J. Karthaas, doch die verloving werd verbroken.

Één der zusjes van Nelly was Anne van Zijp (de jongste) en Anne staat te boek als een bekende beeldhouwster. (Riouw 23 mei 1885 en gestorven te Den Haag 9 nov 1956.) Op het net is genoeg over Anne te vinden.

 

In de digitale collectie van het KITLV is ook een foto te vinden van één der broers van Nelly, die op het KWIII college te Batavia op school zat. 

 


Het graf van Frans Johannes Boogerd. *Epe 7 aug 1893 en +Jogja 7 sept 1939. Ongehuwd gebleven en hij was plantdeskundige. Zie de scan eronder. Zijn ouders waren Leendert Boogerd en Cornelia Hocke. Let op het kleine foutje dat de steenhouwer had gemaakt.... Hier rust## .....


 

Een deel van de familie Weijnschenk (gerelateerd aan de familie Doornik en ondergetekende via ten Cate.).

In volgorde van boven naar beneden. Het graf is "bewerkt" door de plaatselijke instanties en is mede daarom voorzien van Indonesische teksten. (Lahir = geboren, wafat = overleden, usia = leeftijd).

  • Cherrie Weijnschenk, lahir 9-7-1857 en wafat 31-12-1944. (Hij was een broertje van opa Weijnschenk wiens kleindochter  S. Weijnschenk in Amsterdam woonachtig is.). Oom Cherrie was gehuwd met Kasinem *1869 te Jogja.
  • Frieda T. Weijnschenk-Coelen, usia 19 jaar, wafat 12-1-1925
  • Tijntje V.F.W. Weijnschenk-Braamt, lahir 4-9-1900 en wafat 16-11-1945. Tijntje was de afkorting voor Valentijna.
  • Frits Weijnschenk Czn, lahir 1-10-1898 en wafat 28-5-1956. Frits was een zoon van Cherrie en Kasinem.

Meer weten over de familie Weijnschenk? Gaat uw gang. genoeg te vinden.


Het graf van Jan Martini. Geboren 22 juni 1892 en gestorven op 29 maart 1941. Zijn ouders waren (eveneens) Jan Martini en Martje Dam uit Adorp. Jan kwam uit een gezin met 15 kinderen totaal.

Jan was onderwijzer te Delfzijl en werd per eind 1927 benoemd tot onderwijzer Christelijk Onderwijs HCS te Jogja. Hij vertrok met het m.s. Insulinde op 28 januari 1928 naar Batavia. (KB.nl)

 

 

Vervolgd met deel 2.

 

 

Top