Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Het gaat finaal mis in zijn kostkamertje. Na
x gelul , zegt ie dat het Indisch Ras bestaat.

Johanna Albertina van Affelen van Saemsfoort.

Een zomaar verdwaalde grafsteen getuigt nog van haar bestaan ooit in het verleden, daar waar zij niet in de almanakken en dergelijke vermeldt wordt.

In Jogja is de Pasar Beringharjo heden ten dage een begrip en in de oudheid eveneens het begrip Lodji ketjil (Kleine Loge) en als men nu beide begrippen bij elkaar samenvoegt dan komt er een oud kerkhof tevoorschijn dat helaas heden ten dage niet meer bestaat.

 

Maar een zeldzame digitale herinnering getuigt nog van dit niet meer bestaande kerkhof te Lodji Ketjil en dat is een voorwerp dat in kelder van een watertoren (in de pasar gelegen) anno 2012 nog in een hoek was neergeplonkt...Of het er nu nog is, weet ik niet. Doet er ook niet meer aan toe, want ik het hier digitaal vastgelegd en hoop dat ooit één of andere belanghebbende er iets aan heeft.

Daarbij is het mijn bedoeling om de kleine Johanna er mee te respecteren.

Hubertus Gerardus van Affelen van Saemsfoort werd in 1816 geboren als zoon van Hendrik Johannes van Affelen van Saensfoort en Johanna Wilhelmina Piel en getuige was Hubertus Gerardus Nahuis, baron en dat verklaart de voornamen dus.

Kortom de jonge Hubertur Gerardus groeide op, ging naar school, leerde een vak en ging werken en werd onder andere op latere leeftijd kerkmeester en diaken.

Hij huwde Maria Helena van Groll en dit echtpaar leefde een gelukkig koloniaal leventje eerst te Semarang en later te Jogja en zij kregen vele kindertjes, als volgt.

Hun kindertjes waren (Mind: Ik heb NIET de gehele stamboom van dit gezin onder de loep genomen, doch slechts het deel wat betrekking heeft op de hieronder genoemde kindertjes.)

  1. Theodoor Christiaan, geboren Semarang 22-6-1860, gedoopt te Jogja 10-9-1866
  2. John Nicolaas, geboren Jogja 5-1-1863, gedoopt te Jogja 10-9-1866
  3. Adolf Louis, geboren Jogja 7-9-1864, gedoopt te Jogja 10-9-1866
  4. We slaan even een jaartje over. Zie foto's onder.
  5. Geradus Nicolaas, geboren Jogja 11-12-1866, gedoopt te Jogja 15-3-1868
  6. Carel Anthonie, geboren Jogja 10-2-1868, gedoopt te Jogja 15-3-1868.

Nummer 6, Carel Anthonie huwde later juff .Gay uit Engeland en hij ligt samen met zijn echtgenote en een levenloos geboren dochtertje te rusten op het oude kerkhof van Peneleh Surabaya, doch hun graf is zwaar verminkt.

Terug naar het hedendaagse Jogja en de Pasar Beringharjo en de watertoren vlakbij.

 

Daar in de kelder van de watertoren lag deze grafplaat en niemand kon vertellen waarom die plaat daar toevallig terecht is gekomen.

Maar het gaf mij de gelegenheid om het verhaal van de kleine Johanna digitaal vast te leggen, zodat ook zij nooit vergeten zal worden en opdat wij weten dat zij, weliswaar als baby, toch een stukje voormalig Nederlandsch Indië vertegenwoordigde.

Waar haar resten liggen of geruimd zijn is mij verder onbekend. Moge zij desondanks in alle rust haar eeuwige vrede hebben.

HIER RUST

JOHANNA ALBERTINA

VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT

GEB. 28 SEPT 1865

OVERL. 9 JUNI 1866.

 

 

 

 

 

Foto's met dank aan:

http://tembi.net/ensiklopedi-situs/nisan-belanda-di-pasar-beringharjo

Top

Copyrights imexbo.nl , imexbo.org , imexbo.eu | Why do you visit this website if you can't read.....