Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto's uit album 1071 van Jan Vane - Foto zoekt familie en de aanvullende foto's onderaan zijn van de dochter van Jack van den Assem, die het broertje was van Johnny. Overige bronnen: GaHetNa en familie website van den Assem, website van Dongen, KB.nl, 

De kleine Johnny en Jack van den Assem.

Voorheen heette deze pagina de Kleine Johan van den Assem, omdat ik deze pagina opstelde aan de hand van foto's uit het album Vane(nummer 1071) waar slechts foto's van Johnny (en niet van Jack) in voorkomen. Voorheen gebruikte ik ook constant de naam Johan in navolging van hetgeen in het album door de heer Vane werd gedaan. Ik heb echter alom de naam Johan veranderd in Johnny.

 

Johnny was - bij mijn weten -  behorend tot de jongsten in dat pension aan de Schoolweg Noord nummer 22 te Batavia genaamd A. Haverkamp..... En dus ook een troetelkindje, weet ik wel zeker.

Hieronder: Een stukje voortuin met de entree en het huisnummer van het pension. Rechts op het hek is het naambordje te zien met A. Haverkamp.... De heer Vane rechts.

 

Een klein stukje uit zijn leventje. 

Op krantdatum 12-1-1932 werd ingeschreven op het adres Schoolweg Noord 22 vlgs het register van Batavia als zijnde inwonend A.J.P.J. van den Assem. (Waarschijnlijk zal de praktische vestiging per 1-1-1932 plaats hebben gevonden.)

(Saillant detail in onderstaande announce van de krant: R.M. Mac Pherson schrijft zich in op het adres Koninsplein Oost nummer 1. Een zeer bekend huis voor ondergetekende en ik verwijs daarvoor graag naar de pagina een KNIL Pensioen om aldaar te kunnen aanschouwen wat precies Koningsplein Oost inhield. Het huis werd namelijk in 1902 verkocht. Het zal in de jaren begin 30 van de vorige eeuw echter wel in stukken gedeeld zijn of zoiets om in delen onderverhuurd te kunnen worden. Trouwens, heden ten dage bestaat het al helemaal niet meer en staan er een stuk of 7 grote joekels van gebouwen.)

 

Hij was: Adrianus Johannes Petrus Jos. van den Assem, 1st Ltnt LSK, geboren Loon op Zand 27 maart 1903 en + 18-7-1987 te Zoetermeer, zoon van Cornelis Johannes van den Assem en Adriana Maria Muscus......

Onderstaande foto's van de website van de familie van den Assem. Links de grootouders (vaderskant) van de kleine Johny en rechts de ouders van kleine Johny. Op de website van de familie van den Assem wordt de naam gspeld als "Johny" mt één "n".

 

en gehuwd met: Marie Wilhelmina Louise Charlotte ARNOLD.

Marie werd geboren op 8 dec 1907 te Koeala Koeroen (Midden Borneo en heden ten dage is het nog steeds een uit de kluiten gewassen Dayak durp) en zij huwden op 5 okt 1929 te Bandjarmasin. Johan's vader was 26 en Johny's mama was 21 jaar oud toen. Marie overleed te Holten op 8 juli 1991. Ik heb haar ouders niet opgespoord, aangezien er veel personen destijds woonden in het gebied Borneo met de familienaam Arnold. Ik vermoed, dat haar vader ook militair was. Er was in dat gebied een legermacht gestationeerd, omdat het er wel eens wilde spoken met relletjes en opstandjes.... Alhoewel er in in de Register Almanak van 1901 melding wordt gemaakt van: Woonachtig te Koeala (Kwala) Koeroen de heer G.L. Arnold - klerk bij de Controleur. (Nog ongehuwd).

Kleine Johny werd geboren als Johnny Cornelis van den Assem te Bandjarmasin op 12 febr 1930. (Op de hieronder volgende foto's is Johny dan circa  2 á 3 jaar oud, aangezien de heer Jan Vane in het album geen exact datums vermeldde.). Vreemd dat de heer Vane in het album spreekt over Johan, terwijl zijn officiële naam Johny is. De familie kent hem ook als Johny. Johny overleed te Holten op 19 aug 1997.

Het gezin schijnt niet al te lang in het pension gewoond te hebben en zal naar alle waarschijnlijk een andere geschikte woonruimte gehad te hebben. Zij hadden in dat pension hun intrek genomen, omdat het gezin door de legerleiding werd overgeplaatst naar Batavia vanuit Bandjarmasin.

Op 2 mei 1934 wordt een tweede kind geboren, namelijk Jack en volgens de geboorte advertentie was dat al in een andere wijk van Batavia. Jack is overleden te Zoetermeer op 26 juni 2014. Het spijt me voor Jack, dat ik niet eerder (deze pagina is opgezet in sept 2014)  in staat ben geweest om een stukje van hun leven te vereeuwigen op het internet. (Abusievelijk had ik als overlijdensdatum de 20ste vermeld, doch ik werd gelukkig gecorrigeerd, waarvoor dank.). Jack's huwelijksgegevens zijn te vinden op de website van Dongen

 

De vader van kleine Johny werd - als soldaat zijnde - natuurlijk door onze "lieve zorgzame en vriendelijke vrinden de Jappen uit naam van hun zonnegod Hirohitootje" in de kraag gegrepen en naar een kamp Tamuang en Pratchai te Thailand gestuurd. De trein naar Thailand vertrok vanuit Singapore en vertrok in febr 1943 van dat station. Johny's pa werd in die kampen de commandant en overleefde de oorlog. Wat er met moeder Marie en Johny en Jack gebeurde is mij onbekend. (Rectificatie zie onder, Info verkregen van de dochter van Jack, waarvoor dank.)

 

 

Kleine Johny was op de foto's een ernstig kijkend jochie en in het album heb ik slechts één foto gezien waar hij lachte. Hieronder met moeder Marie en de heer Vane.

 

Johny met Ellie Maagdenberg.

 

Johny met moeder Marie en Ellie Maagdenberg.

 

 

In het album zijn meerdere foto's van Johny te vinden, mits men de brillenglazen goed schoon poetst natuurlijk. 

Vlgs website van den Assem: Johny huwde later met Dixie Reindorp, geboren 5 nov 1934 te Soekaboemi en overleden op 6 april 1999 te Holten. Hij kreeg met zijn vrouw 4 kinderen nadat zij huwden te Den Haag op 7 april 1954, hetgeen impliceert dat het gezin van den Assem dan vóór 1954 naar Nederland terug ging vanuit Indonesië. (Rectificaties zie onder en verkregen van de dochter van Jack, mevr. S. van den Assem, waarvoor dank.)

Vlgs KB: Dixie's vader G.A. Reindorp - gehuwd met Jennie (Dé)  van der Zon Brouwer 27 dec 1933 te Malang - was werkzaam bij de Belastingen Weltevreden en werd in 1934 (jaar van geboorte van Dixie) overeplaatst naar Soekaboemi. De heer G.A. Reindorp vertrok vanuit Medan met de ORANJE op 5 dec 1954 naar Nederland. Hetgeen impliceert dat waarschijnlijk Dixie en de andere leden van het gezin al eerder naar Nederland vertrokken moeten zijn, aangezien Johan en Dixie anders niet in april 1954 al in Den Haag haden kunnen huwen. (Rectificaties zie onder.)

Zie foto's onder:

 

 

Op de verjaardag van mevr. Haverkamp 19 april 1932. Een uitvergroting van de linkerhoek.

Van rechts naar links: De heer Vane, Johny's moeder Marie, iemand anders en kind??? Johny??? Er vanuit gaand, dat de familie op 1-1-1932 introk, dan is het in april dan al 4 maanden dat de familie van den Assem daar inwonend is.

Johny's moeder met Johny, Ellie en Emmie (Ellie's oudere zus.)  Ellie met de hond Vlekkie. Op de foto's in het album en hieronder is duidelijk te zien, dat Vlekkie geen tekort had aan diverse voervoorzieningen.... Al het goede zal u toegeworpen worden, dacht de dikke Vlekkie en die vond het best...hap slik weg.... nog meer?

AANVULLINGEN:

Deze afgelopen week 24 okt 2014 kreeg ik van een dochter (mevr. S. van den Assem) van Jack - het jongere broertje van Johny - enkele foto's toegestuurd gekregen met toestemming deze foto's hier te plaatsen. De foto's zijn copyright van de de familie van den Assem en men gelieve hier rekening mee te houden en niet klakkeloos het rechtermuisknopje te gebruiken aub dankuwel.

Tevens enkele aanvullende aan- c.q. opmerkingen van de eigenaresse van de foto's, mvr. S. van den Assem, waarvoor ook mijn dank.

 

  • Abusievelijk werd door mij vermeld, dat de overlijdensdatum van Jack de 20ste juni 2014 was, daar waar dit de 26ste juni moest zijn. Is hierboven gerectificeerd.
  • Moeder Marie, Johny en Jack verbleven in de oorlogsjaren op het adres Huize De Vijfsprong, Menteng 37 te Batavia volgens opgave mevr. S. v.d. Assem.
  • Het gezin van den Assem is op 9 augustus 1949 naar Nederland gekomen met het m.s. ROEBIAH en verbleef na aankomst te Bergen op Zoom. Later is het gezin verhuisd naar Den Haag naar de Willem de Zwijgerlaan. Jack had deze aankomstdatum te Nederland op een kalender genoteerd...... Een simpele aantekening op een kalender...... wat een impact had zo'n reis toch niet om dat zo lang te bewaren... En Nederland ontving ons (repatrierende Indische Nederlanders) met hoongelach en scheve ogen, wisten zij veel.... 
  • Eigen opmerkingen inzake Huize De Vijfsprong. Dit huis scheen in de beginjaren 20 en 30 van de vorige eeuw een soort kostgangers tehuis zijn geweest, aangezien talloze advertenties in de kranten duiden op diverse personen, die Menteng 37 als huisadres hadden. Diverse inwonende meisjes trouwden ook vanuit dit huis. Zie bericht hieronder.

 

 

Pa, Johny en Jack en de schichtige kat en de serieuze blik van Johny is weg en tevoorschijn getoverd is een gulle lach.... Kijk naar Johny's hand die steun zoekt op het been van zijn vader.

De onderstaande foto doet me sterk denken aan mijn gesneuvelde broer, die in deze jaren een eensluidend matrozenpakje droeg op foto's. Het was toen mode in die jaren 30 van de vorige eeuw. Mijn broer ruilde later dat kinder matrozenpakje in voor een echt uniform van de Marine in en droeg het met trots gedurende 4 jaren en 2 maanden alvorens hij door de Japanse vloot, samen met zijn maten en scheepsleiding naar de bodem van de Javazee werd getorpedeerd.

Johny is op deze foto hieronder ook sterk aan het groeiproces bezig.

 

In Nederland, ver weg van een jonge jeugd in Batavia onder de tropenzon en het tropenpakje ingeruild voor Nederlandse truien. Johny bereed een Simplex fiets, zie de grote S op het voor frame (stuur). Welk merk fiets Jack bereed is mij niet duidelijk, maar het zou Fongers geweest kunnen zijn, gelet op de vorm van het balhoofdplaatje.

 

Het gezin bij elkaar op latere leeftijd. Het is mij onduidelijk wat voor een speldje Johny draagt op zijn revers.

Foto onder - extra verkregen.

Links een onbekende voor de familie, moeder met kinderen en de broer van moeder Marie, de heer Arnold. Volgens opgave mevr. van den Assem zou dit huis de Vijfsprong moeten zijn te Menteng 37 Batavia. Ik heb mijn twijfels erover, want het huisnummer toon het getal 14. Rechts op de foto nog het naambordje beginnend met de letters A.J.P...... (J. van den Assem).

De familie van den Assem ging in begin mei 1931 met verlof naar Nederland (Pa, Ma en Johny) per ms DEMPO en kwam in dec 1931 terug in Indië per Johan van Oldenbarnevelt en 24 dec 1931 verwacht te Tanjung Priok. De familie is na aankomst in het pension Haverkamp gekomen en heeft een paar maanden daar gelogeerd in afwachting van een huis.(Zie boven zoals reeds eerder door mij gesuggereer).  Ik vermoed derhalve dat het dit bewuste huis nummer 14 geweest moet zijn, maar de straat is mij onbekend.

In 1948 was Huize de Vijfsprong een soort omgebouwd theater (www.kb.nl - De Nieuwsgier 29-11-1948). De schilder Sakenda hield er ook een expositie van zijn schilderijen. Met andere woorden: Menteng 37 moet te groot geweest zijn om als woonhuis gediend te hebben voor één familie.

Jack (rechts) is hier op deze foto ook echt aan de groei begonnen, zoals elk kind dat heeft.

 

 

Voor Johny en Jack en hun ouders. Met dank aan de familie. 

 

 

 

 

 

 

Zie vervolgpagina Pension Haverkamp.

 


 

 

 

 

Top