Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

KALITJERET TE SALATIGA.

Het eenzame graf van KAROLINE AUGUSTA ALWINA BÜLTE.

 

Foto's copyright de heer Lengkong Sanggar Ginaris. 

Wie was Karolina? Ik weet het niet. Ik weet slechts, dat zij de vrouw van een zendeling was, hoogstwaarschijnlijk van Duitse afkomst en dat zij vroeg gestorven was. En dat zij eenzaam en verlaten ergens in een stukje bushbush vlakbij Kalitjeret/ Kaliceret Grobongan  ligt. Dankzij de speurtochten van de heer Lengkong Sanggar Ginaris ben ik nu in staat haar een stukje respect te geven, want - alhoewel zeer vermoedelijk van Duitse afkomst - was ook zij een onderdeel van het leven in het voormalige Ned. Indië.

Via de mij beschikbare bronnen heb ik weinig tot bijna niets over haar kunnen vinden. Waar was zij geboren? Uit welke ouders? Wanneer naar voormalig Indië getrokken? Hoe maakte zij kennis en waar met haar echtgenoot? Was dat nog in Duitsland of later in Utrecht?

Zeer vermoedelijk was zij van Duitse afkomst, gelet op de schrijfwijze van haar voornaam Karoline met een "K" en dat haar echtgenoot eveneens van Duitse afkomst was.

In elk geval: wat mij betreft mag Karoline ook via het intertnet vereeuwigd worden. Per slot van rekening was zij toch de eerste echtgenote van de zendeling CARL RUDOLPH KüHNEN en als echtgenote heeft ook zij haar werk op het zendings gebied moeten doen: kindertjes lesgeven, helpen in de kliniek en noem maar op wat nog meer.

 

Hieronder foto's via Google View van de lokatie.

 

 

De grafplaat van het graf van Karoline.

 

 

Ik maak de lezer gaarne opmerkzaam op de foto van de grafplaat. Valt er iets op? Jawel: de tekst is in het oud Javaans (wat er staat weet ik niet, ben geen linguist, maar ik vermoed dat het de vertaling betreft van en verwijst naar een spreuk Phil(lipians) 1:21 "For to me, to live is Christ and to die is gain.”

Dan ook iets anders wat opvalt: Er staat Geb(oren) maar in plaats van OVERL(eden) staat er: gest. (in oud Duits schrift)

 

 

KAROLINE AUGUSTA ALWINA BüLTE werd geboren te ?? op 10 aug 1863 en overleed Kalitjeret (zending gemeente) op  3 sept 1899.

Zij huwde te Semarang op 18 juli 1895 met CARL RUDOLPH KÜHNEN, geboren te Crefeld (Krefeld) Duitsland op 1 dec 1865 en overleden te Utrecht 3 okt 1935.

Hij was zendeling en verbleef vanaf 1894 - 1904 te Indonesie en zette zijn zendingswerk te Utrecht voort. Meer over zijn werkzaamheden kan men via diverse websites terugvinden en ik zal hier er dus niet uitgebreid over schrijven.

Hij huwde ten tweede met Esther baronesse de Kock.(2-7-1867 Den Haag +14-3-1917 Utrecht. Uit dit huwelijk kinderen. Ook zij was het zendingswerk toegewijd in haar functie als echtgenote van C.R. Kühnen. Esther had de (schilder-)kunstacademie Den Haag gevolgd. Wat betreft de genealogie van baronesse Esther de Kock is het voor mij persoonlijk iets meer interessanter. (Volgt onderaan de foto van hun beider graf als extraatje.)

Een foto van hun beider graf te Soesterberg/Utrecht. Nog in zeer goede staat in tegenstelling tot het graf van Karoline in verwegistan.

 

Ouders van baronesse Esther de Kock waren:

Frederik Lodewijk Willem de Kock en Antoinette Cathérine Cornélie des Tombe.

Grootouders van baronesse Esther de Kock waren:

Hendrik Merkus de Kock en Luise Friederika Wilhelmine Gertrud von Bilfinger.

Een dochter o.a. van laatstgenoemd echtpaar was (= tante van Esther)

Adriana Jacqueline de Kock (*1809 Soerabaja)  die met Francois  Vincent Henri Antoine de Stuers gehuwd was te Batavia 1828.

En via Adriana met zijsprongen naar diverse aangetrouwde patriciërs families zoals van Raders, van Langen, van Laren, Pietermaat, Prins, Lucassen, van der Bank, Loudon, von Schmidt auf Altenstadt etc etc komt ineens boven water de naam van één of andere rijke grote hereboer in Semarang , die niets van doen had met het Europese patriciaat, doch destemeer met de voormalige Ned.Indische en Nederlandse regering in 1822 (Hij leende geld uit aan de regering omdat deze regering blut was en de schuld ook nooit had terugbetaald) en hij was aandeelhouder Javaasche bank 1828 (aandelen op naam van familielid annex stroman).....En hij was afkomstig van Nieuw Julfa Isfahan Iran (De Armeense enclave).

Ik hoop niet dat er een paar patriciërs, die hier toevallig langskomen, meteen in rep en roer geraken en het ergste denken.... Oh gut, wat erg zeg, Armeens bloed in de gelederen..... rustig maar, niet meteen naar de hartpillendoos grijpen: deze Armeense man was:

  • schathemelrijk, nog rijker dan alle patriciers bij elkaar, in die betreffende jaren begin 1800,
  • van koninklijke bloede van het Armeense koninkrijk Artsakh/Paitakaran
  • en zijn opa had een eigen legertje van circa 70.000 man, wier strijdkracht graag werd ingeroepen door de Shah Nadir van Perzie in zijn strijd tegen de Osmanen en Russo's en Raja's van Noord India.
  • dus bepaald geen volkse jongen toch.
  • Wie hij was mag men zelf uitzoeken. Ik weet het wel.

 

En om dat trieste begraafoord van Karoline Auguste Alwina  Kühnen geboren Bülte nog triester te maken, hieronder een foto van een ex-massabegraafplaats Sanga Likur van 29 personen, vlakbij gelegen het graf van Karoline, die door de Japanse soldaten ter plekke werden geëxecuteerd.

 

Hoe het ook geweest moge zijn: zij rusten allen in vrede.

Top