Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Depok, het andere
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Enkele graven van enkele leden van de familie JOHANNES LAZAR op Kembang Kuning. 

Ter ere en respect en tevens ook omdat er een link bestaat tussen deze familie Lazar en mijn familie Johannes.

Bronnen: Openarch.nl, Delpher.nl, register almanakken, indische navorsers, prive archief + die van oom Armen J. 

 

In verband met de wet privacy doe ik geen uitgebreide details hier vermelden.

 

In de INN vond ik de volgende grafteksten met betrekking tot het familie graf B2693.

 

En het graf E7550

 

Hieronder uitleg wie Johannes Lazar was (althans genealogisch).

Johannes Lazar werd geboren te Baghdad op 10-7-1864 en + S'baya 17-7-1926. Hij huwde Elisabeth Carolina van Delft (* 16-3-1876  Poeloelaoet +11-4-1929 S'baya.) te Grisee op 10-7-1894. GRAF B2693.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen: 

 1. Jacob Lazar *30-5-1895 Kraksaan en hij huwde Astghik Johannes. (Zie hun foto's hieronder aan.)(Webmaster is gerelateerd aan de familie Johannes).
 2. Pierre *14-7-1896 Kraksaan en + ??. Hij huwde Jeanne Marguerite Carolina Gentil. 
 3. Satien *12-2-1898 S'baya +Amersfoort 7-11-1958. Zij huwde 1) Hendrik Cornelis Kerkhoff en 2) Jean Pierre Groven. 
 4. Philippus Johannes * 26-10-1900 S'baya en + 22-9-1900 Apeldoorn. Hij huwde Theodora Sylvia Souissa. (Roepnaam Sieltje)
 5. Franssiena *25-10-1902 S'baya + ??. Zij huwde Liang Sien Oei.
 6. Alfred * 1-12-1903 en + 30-4-1955 S'baya. GRAF B2693
 7. Emma Heraldine *10-2-1905 S'baya en + 24-12-1905 S'baya. GRAF B2693.
 8. Emma * 13-1-1906 S'baya en + 25-1-1912 S'baya. GRAF B2693
 9. Bernard * 31-10-1907 S'baya en + 16-11-1907 S'baya. GRAF B2693
 10. Geertruida *1-2-1911 S'baya en + 18-6-1911 S'baya. GRAF B2693
 11. Anna * 21-3-1912 S'baya en + ?? Hier plaats ik voorlopig een vraagteken omdat ik er niet zeker van ben.
 12. Erna * 18-10-1913 S'baya en 28-10-1914 S'baya. GRAF B2693
 13. Yvonne * 16-3-1915 S'baya en + ??. Zij huwde 4 dec 1947 te S'baya met Gregory Nazloomian,
 14. Mackertich (Roepnaam Ties) * 7-12-1908 S'baya en + ?? Hier plaats ik voorlopig een vraagteken omdat ik er niet zeker van ben.

 

Uit een relatie voordat hij huwde met juff van Delft werd geboren uit moeder ?? het kind Satoniek erkend te Kraksaan op 23-4-1891 en overleden 19-7-1897. GRAF E7550.

 

In het familiegraf B2693 ligt ook begraven Franciena Jonker geboren te Poeloe Laoet.

Zij was de moeder van Elisabeth, echtgenote van Johannes Lazar. Franciena huwde Philippus Petrus Jacobus van Delft.

  

Foto's Astgiek en Jacob hieronder:   

Onder: foto via I4E, Jacob in uniform van de brandweer te Soerabaja. (Hij was brandweer commandant.) Zie link: Indisch in beeld

 https://indisch4ever.nu/2021/01/30/112069/

 

Jacob vertrok naar Nederland na de dood van zijn echtgenote en verbleef te Amsterdam en Hilversum.

Op onderstaande kaart staat dat Astgiek overleed op 22 juni 1955. Dit is in tegenstelling tot het begraafboek van Kembang Kuning waarin vermeld wordt dat zij overleed op 22 juni 1956 en begraven op 23 juni 1956.

 

Jacob had onder andere een dochter die ook begraven ligt op Kembang Kuning. Graf 21 A Beton samen met haar moeder Astgiek en een ander telg Lazar Alice en nog een gerelateerde.

 

Zoon nummer 2 Pierre was een beroemd bokser evenals zijn broertje Ties.(nummer 14 vraagteken).

 

Een ander telg uit deze familie Lazar was FLORA LAZAR. Zie foto onder. Flora werd slachtoffer van de oorlog. De foto is afkomstig uit de Moesson Online.

 

Zie kind nummer 13 helemaal boven: Yvon Lazar gehuwd met Gregory Nazloomian.

Wat betreft de naam Gregory Nazloomian heb ik op een probleem gestuit en wel als volgt:

Zie de 2 krantenberichten hieronder:

Het huwelijk Nazloomian Lazar vond plaats te Surabaya op 4 dec 1947

Een jaar later vond er eveneens te Surabaya een huwelijk plaats tussen G. (Gregory ??) Nazloomian en juff. L.A. Simon en wel op 28 dec 1948. Bij het uitspitten van de familie Nazloomian kon ik slechts één persoon Gregory plaatsen, dus blijft er een vraagteken bestaan. 

 

Als ik naar de advertentie kijk van Gregory Nazloomian en L.J. Simon, dan valt me op dat Gregory te Soekaboemi woonde en dan betrek ik de heer Gregory Nazloomian - gepensioneerd politie functionaris Heerlen 1987 erbij,  want hij had zijn politie opleiding te Soekaboemi gevolgd. Hij was toen in 1987 oud 60 jaar volgens krantenbericht. 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

Top