Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Joodse kerkhof Kembang Kuning Surabaya.

Een kleine bijdrage uit respect op mijn site voor de Joodse gemeenschap te Surabaya en elders. Een rode draad van Indië naar Auschwitz is verweven.

 

Zie de volgende links voor nadere informatie algemeen. De door mij gebruikte info en foto's zijn hoofdzakelijk van die sites afkomstig en het eigendom en copyright berust ook bij hen.

Link 1: DIARNA.

Link 2:  Data JewishGen.

 

De volgende site toont de foto's van de graven. Het copyright van eventule door mij gebruikte beelden berust bij de eigenaar van de site.

http://jewishphotolibrary.smugmug.com/ASIA/ASIAsoutheast/INDONESIA/IDSurabayaJewishCemetery/i-rH8L6m7

  

Hieronder enkele foto's van Nederlands-talige Joodse opschriften voorzien van de nodige informatie. Maar eerst een lijst met namen waarvan de grafplaten nog te lezen zijn.

 

Readable Gravestones Name Died Language(s)
1 Jacob Saul Cohen 21-okt-21 Heb/Eng
3 Lea Katz-Koletz 11-jan-43 Dutch/Heb
4 Albert Elias 20-feb-94 Eng
5 Joseph Saul Aaron 25-dec-96 Eng
6 Elias Aliahu Nasiem 5-jan-97 Heb/Eng
7 Jackson Kase Seville 10-mei-99 Heb/Eng
8 Victor Ezra Abraham 20-sep-00 Heb/Eng
9 Dr. Kurth Victor Kolb 10-nov-01 Heb/Eng
10 Philip Sassoon Abraham 27-okt-04 Heb/Eng
11 Mary Sassoon 15-aug-54 Heb/Eng
13 Semha Reuben ? 11-aug-55 Heb/Eng
14 Sion Eliahu Benjamin 7-nov-55 Eng
15 Grace Mussry 2-mei-56 Heb/Eng
16 Charles Mussry 23-aug-71 Heb/Eng
17 Moses Solomon Moses 29-jul-74 Eng
18 Isaac Abraham 31-jul-94 Heb/Eng
19 Hajim David Elias Aslan 18-apr-38 Heb/Eng
21 Hilda Saul Aaron 16-feb-39 Eng
22 Selma Liebman-Herzberger 27-mrt-40 Dutch
23 Rebecca Katz Kachko 10-aug-40 Dutch/Heb
24 Louise Kelly Nasiem 31-mei-41 Eng
25 Jacob Guerjie Judah Abraham Kattan 25-mei-41 Heb/Eng
26 Adolf Leser 20-jun-41 Dutch
27 Harden Benjamin Sassoon 15-feb-41 Dutch
28 Hilda Solomon 11-sep-41 Heb/Eng
30 Solomon Albert Kattan 15-mei-60 Eng
31 Flora Kattan Solomon 28-sep-69 Eng
32 Jacob Ezekiel Sayers 2-nov-71 Heb/Eng
33 Saul Sayers 23-okt-77 Heb/Eng
36 Jacob Hartog Vecht 23-feb-33 Dutch
38 Elias Saul Aaron 18-apr-34 Heb/Eng
42 Flora Saul Aaron 28-nov-37 Eng
43 Redjeena Salomon Moses 12-mei-61 Heb/Eng
44 Grace Dorothy Sassoon 13-nov-62 Heb/Dutch
45 Noam Nasiem-Khazoom 31-okt-85 Heb/Eng
46 David Isaac Abraham 28-nov-45 Heb/Eng
47 Abraham Salim Isaac Nasiem Katan 17-okt-46 Heb/Eng
50 Nasiem Isaac Nasiem 11-feb-29 Heb/Eng
55 Ezekiel Rahamim Sassoon 12-dec-44 Heb/Eng
56 Meyer Sassoon Jacob Aslan 26-nov-76 Eng
57 Helen Ezra Isaac (Hela) [Aslan?] 17-apr-84 Heb/Eng
58 Lea Mizrahie 17-dec-17 Eng
59 Joseph Haim Bar 8-sep-35 Heb/Eng
62 Solomon Moses 3-feb-27 Heb/Eng
66 Elias Mordecai Mizrahie 30-jul-28 Heb/Eng
67 Isaac Nissim Abraham Kattan 13-jun-26 Heb/Eng
68 Meyer Hanan Joseph Barr 17-sep-24 Eng
71 Silas Jacob 2-nov-19 Heb/Eng
77 Aslan Rachel Jacoba 26-dec-43 Eng
78 Solomon Judah Abraham Katan 10-feb-45 Heb/Eng
79 Abraham Bachas Hanna 10-feb-49 Eng
Not in video Kitty Bar 11-feb-05 Heb/Eng
       
       
       
       

 

#2: Lea Katz-Koletz. De genealogie van de familie dient men in de USA en de UK uit te zoeken.


 

#22 Selma Liebman-Herzberger. Mevr. Liebman verhuisde in maart van het jaar waarin zij stierf (1940) naar Surabaya. Zij werd geboren 9 dec 1885 en stierf 27 mrt 1940 te Soerabaja.


 

#4: De heer Albert Elias was volgens het Bataviaasch doopregister in 1935 oud 28 jaar en handelaar van beroep. Dat zou betekenen, dat hij niet in 1904 maar in 1907 geboren moet zijn. De familienaam Elias kwam veelvuldig voor in Indië.


#23: Rebecca Katz - geboren Kachko. Geen foto beschikbaar. Eind febr.1928 beviel zij van een dochter te Surabaya volgens de kranten advertenties. Men spelde haar geboortenaam verkeerd: Kiatchka. Ik vermoed dat zij gehuwd was met een telg van de gote handelshuizen eigenaars C. of S. Katz afkomstig uit Berlijn.


 

#44: Grace Dorothy behoorde tot het rijke handelaren geslacht Sassoon, dat echter in de crisisjaren van 1930 e.v. failliet verklaard werd.


 

De hieronder vermelde genealogie is afkomtig van de familie Levie-Kanes en van de familie site van der Vecht. (Link-zie onder).

# 36: Jacob Hartog Vecht was de zoon van Abraham Vecht en Helena Rubens. Hij was gehuwd met Catharina Maria Soeratinam +1981). Hj had een broer Mauritz (Moritz) Vecht *28-2-1899 Elburg. Hij overleed in het kamp Auschwitz op 28 febr 1943 op de dag dat hij jarig was. !!! Begraven te Auschwitz.

De heer Abraham Vecht (Creveld) was geboren 26 aug 1868 te Harderwijk en gestorven te Apeldoorn op 30 maart 1938 en gehuwd met Helena Rubens (Izak) op 4 juni 1896 te Elburg. Geboren 9 juli 1871 Groningen en gestorven 8 maart 1929 te Elburg.

Zowel Jacob als zijn ouders hebben de oorlog en verschrikkingen niet meegemaakt.

 

Uit www.van-der-vegt.nl het volgende: 

Gehuwd met Catharina Maria SOERATINAM, overleden circa 1981.
Uit dit huwelijk:

 

  1. Jacoba Frouwke Harmaine Vecht, *Surabaya. Gehuwd met Beynon *Surabaya +1981 Amsterdam.
  2. Jacob William Vecht.
  3. Magda Helena Vecht. * Soerabaya. Gehuwd met Nico Johannes Schönherr. (Zie link http://naturalisaties.decalonne.nl/indexddb.php?table_name=naturalisaties&function=details&where_field=Pers.nr.&where_value=1615
  4. Ina Jacoba Vecht. * Surabaya.  

  

#26 Adolf Leser. Overleden 30 juni 1941, oud 17 jaar.

 

Top