Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kleine kerkhof gelegen aan de route van Kendal naar Boja en v.v. en gelegen nabij het dorp Meteseh. DEEL 4.

 zie ook deel 1.    zie ook deel 2.   zie ook deel 3.

 

Bronnen: Registeralmanaks, Delpher.nl, Openarch.nl, Ind. navorschers en diverse andere bronnen via het internet.

De foto's zijn gemaakt door de heer Aga Yurista P. (Facebook naam) en zijn mij ter beschikking gesteld om te publiceren. De foto's dragen zijn Copyright.  

 

Dit deel is een bizondere aflevering uit mijn verhalen koker, want het is een speciaal eerbetoon en respect aan de familie DESSAUVAGIE. 

Waarom? Simpel, al was het maar enkel en alleen omdat de familie een juiste spelling van hun naam verdient.

Ik ga hier niet uitgebreid zitten leuteren over de familie zelve, omdat er op het internet en historische stukken genoeg te vinden is.

Hier slechts verwijzingen naar en een klein beetje voorzien van wat extra dingsigheidjes etc.

 

Ik kreeg onderstaande foto's toegestuurd en tuinde erin.. Ik tuinde in de spelwijze van de namen van begravenen: De Sovasi en ik zocht me het blubber en natuurlijk niets te vinden, totdat de zon scheen en het zonnelicht mijn hersenpan beroerde en ik het licht zag. De Sovasi op zijn Indonesisch uitgesproken en geschreven....weet men daar veel over de Nederlandse taal en de overgenomen schrijfwijzen uit andere Europese talen.

 

Hieronder de foto's van het graf van de heer Pierre Gerard Nicolas Dessauvagie.

Foto boven: "Akulah kebangkitan dan hidup, barangsiapa yang percaya kepada Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Vertaling: “IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat?”

  

Het is mij volkomen onbekend wie de grafplaat gerenoveerd heeft. Nazaten die er toevallig nog wonen? De missie/zending? Omdat er een spreuk van Johannes 11:25 bij staat? Wanneer is het gerenoveerd? Het "naambord" ziet er nog vrij nieuw uit.

De zoon Jacob die volgens de grafplaat erbij zou liggen is mij onbekend. (Althans via de mij beschikbare bronnen.) Wellicht dat Jacob een zoon was uit een eerdere relatie. Het is mij bekend, dat er een zoon is uit een eerdere relatie geheten Armand geboren 1859.

 

De volgende gegevens hieronder betreffende de vader en moeder van Ellen Marchal/Marshall heb ik deels overgenomen van de webpagina wat betreft zijn vrouw Ellen.

https://igv.nl/het-indische-dna-van-ralph-ravestijn/

(In het bovengenoemd verhaal van het IGV mis ik echter de link van Ellen Marchal/Marshall naar Pierre Gerard Nicolas.)

Quote:

2. Francis Ord Marshall (Londen 1810- Japara 1870). Hij is de grootvader van Guillaume Gérard Dessauvagie en had een Chinese concubine Teh Ing Nio. Op dat moment was hij tevens getrouwd met de Engelse Eliza Jane Glasse. Uit de relatie met Teh Ing Nio zijn zes kinderen geboren. Bij hun doop werd Teh Ing Nio als moeder genoemd en Francis Ord als vader. De verlate aangifte bij de burgerlijke stand van de geboorten van zijn 3 jongste dochters in 1860 werd gedaan door Gustav Adolph Wilhelm Wermuth en zijn echtgenote. Hier werd Teh Ing Nio als moeder genoemd, maar geen vader. Bij het huwelijk van zijn dochter Ellen Marchal was hij Francis Ord wel als getuige aanwezig maar werd hij ook niet als vader genoemd. Daarom was het interessant dat enkele van zijn nakomelingen van Ellen Marchal matchen met een vrouw uit Australië. De gezamenlijke voorouders zijn William Marshall en zijn derde echtgenote Mary Kitson. Zij zijn de overgrootouders van Francis Ord Marshall, dus een verre verwantschap. Dit is een sterke bevestiging van het vaderschap van Francis Ord Marshall van mijn voormoeder Ellen Marchal.

 

Pierre huwde met Ellen Marchal/Marshall - volgens advertentie Delpher - 6 april 1860 te Semarang.

De 40-jarige echtvereniging: Klein drukfoutje in de advertentie... Het jaar 1300 moet natuurlijk het jaar 1900 zijn.

 

Volgens deze webpagina https://www.genealogieonline.nl/genealogie-naessens/I06785.php zou Pierre Gerard Nicolas Dessauvagie geboren zijn op 10 maart 1831 te Pekalongan uit ouders Herman Dessauvagie en Wilhelmina Servatius en Pierre zou overleden zijn te Badjo(Bajo) Kendal op 1 aug 1907. (Meerdere webpagina's noteren het jaartal 1907. !!)  De overlijdens advertentie zegt echter: 1 aug 1908. Eveneens de RA1909 / bladz.116.

Persoonlijk hou ik voor mijn files derhalve de overlijdensdatum 1-8-1908 aan.

 

Hieronder nog een link naar de familie Dessauvagie. 

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/stamboom_gezin.php?kid=5036&pid=11292915

 

Dan als slot een familie foto waarbij echter NIET alle kinderen op staan. Een prachtige foto en ik dank de eigenaren ervan voor het publiceren.

 

 

N.B.:

Er is een verband tussen de familie Dessauvagie en met met name zoon Henri Lucien en mijn familie. Geen familie verband, maar zomaar iets toevalligs.

Mijn nicht Cornelia Kroesen had vanaf 1935 een soort pension aan de Reinkenstraat 60 Den Haag en laat nu toevallig zoon Henri Lucien na zijn scheiding 1938 daar gewoond hebben op dat adres. Zie hiervoor de webpagina Een Indische Straat 5.

En zo ging dat 's morgens aan de ontbijttafel als de pensiongasten aan de etenstafel zaten (of nog plaats moesten nemen, kan ook) en nicht Cornelia het ontbijt opdiende:

"Goeie morgen Cien, goed geslapen?  En het was terug Goeie morgen Nel...Koffie graag alsjeblieft... En nicht Cornelia: Alsjeblieft je koffie, brood en beleg of wellicht wel pap...Eet smakelijk."Oh ja Cien, ik neem aan dat je vanavond gewoon eet wat de pot schaft? Nasi, sambel goreng telor petis, beetje sayur, sambel en perkedel gehakt Cien ! ..Je weet het crisistijd, dus geen vette pot... Tuurlijk,  zegt Cien. Graag eet ik mee want ik weet dat je lekker kookt." En nicht Cornelia al giechelend richting keuken lopend....om voorlopig verder het ochtend krantje lezend, al wachtende op de overige pension gasten om daarna alras haar boodschappen te doen voor het middag- en avondeten en haar praatje te houden met de buren of passanten.

Niet te geloven hoe klein de wereld eigenlijk is.

 

Moge zij allen in vrede rusten en hierbij nogmaals mijn dank aan alle beschikbare bronnen.

Top