Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
Kinderen GLEIJSTEEN
Kind ARIE VAN HATTEM
Kinderen HARTWIJK
Kind. CARTER + LANS
Kind.v.DELDEN & MOLL
Kind.MULLER&HOFFMAN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh en het graf E9873 van het 11-jarig jongetje ARIE VAN HATTEM.

Ter ere van de kleine Arie, opdat hij niet vergeten worde.

 

In het Bataviaasch Nieuwsblad 19 april 1915  ( en meerdere kranten die het zelfde bericht letterlijk hadden overgenomen) verscheen het korte bericht:

"Soerabaja, 19 april 1915. Vanmorgen verdronk bij het zwemmen in de Kali Mas nabij Wonokromo de vijftienjarige van Hattem. Het lijk is nog niet gevonden."

ISH KRANCHER attendeerde mij hierop en verzocht mij om er iets over te schrijven en ik onderzocht de kwestie gaarne, want na intens verder speuren werd er verder met geen woord gerept over dit jongetje.

Geen rouw advertentie, niets niets niets. En waarschijnlijk was de eerste journalist, die deze korte mededeling meldde, abuis met het jaartal 1915 en noemde hij de leeftijd van het jongetje als zijnde oud 15 jaren. En dat werd weer klakkeloos overgenomen door de andere kranten enz.

 

Het jongetje was ARIE VAN HATTEM (vernoemd naar zijn opa), geboren te Dordrecht op 20 juni 1903 uit ouders WOUTER VAN HATTEM en ARDINA JACOMINA VERHEIJDEN, die te Capelle elkaar huwden op 25 sept 1901. Het echtpaar woonde na het huwelijk te Dordrecht

Hieronder de huwelijksgegevens van de ouders:

Welk beroep vader Wouter uitoefende in Nederland heb ik niet kunnen vinden, doch zeer waarschijnlijk zal het iets met de pharma te maken hebben gehad.

In 1913 (RA1914) verschijnt namelijk het gezin voor het eerst in de adresboeken als inwoner van Soerabaja en had vader Wouter als beroep Apothekers assistent. 

In het gezin - gelet op de trouwdatum 1901 en de geboortedatum van de kleine Arie in 1903 EN een kleine advertentie BS Haagsche Crt 23 sept 1909 met melding van de geboorte van een dochter in 1909 te ?? en naam dochtertje?? zullen wellicht nog meer kinderen geboren zijn, doch deze heb ik niet kunnen vinden in de beschikbare bronnen, behalve dan de hieronder genoemden:

Hetgeen ik gevonden heb:

Zoon Adrianus * 21 dec 1905 en overleden 17 febr 1907. (Archief Dordrecht)

Dochter genaamd ??? BS Haagsche Crt 23 sept 1909. Alles uitgespit doch helaas. Wie was zij?

 

Op die noodlottige dag van 19 april 1915 - waarschijnlijk al spelend met andere kindertjes of wellicht broertjes/zusjes (??) verdrinkt Arie en werd hij de volgende dag begraven te Peneleh in het graf E9873.

BRP11 meldt:  " ARIE VAN HATTEM. Begr.20 april 1915." Dat was alles. Geen grafopschrift.

 

In 1919 vertrok het gezin van Hattem uit Soerabaja en vestigde zich te BLITAR alwaar vader Wouter eigenaar/directeur werd van de Apotheek de Bromo. (De apotheek was gevestigd in hun woonhuis).

Wijlen mijn zus vertelde mij enkele weken voor haar overlijden, dat er tegenover het huis waar mijn ouders toen in Blitar woonden, een apotheek was gevestigd in de jaren 1930+.

Hoogstwaarschijnlijk zal het de apotheek de Bromo geweest zijn.

Op 19 okt 1939 overleed vader Wouter van Hattem na een langdurige ziekte en werd begraven op het kerkhof van Blitar dat helaas niet meer bestaat. Op de rouw advertentie staan helaas geen namen van de overige familieleden. De register almanakken melden niets.

Vader Wouter was een bekend en sociaal figuur in de contreien van Blitar tijdens zijn leven en verblijf te Blitar en hieronder de necrologie:

 

Hieronder een tweetal foto's (Tropenmuseum) van het echtpaar van Hattem in hun resp. voor- en achtertuin te Blitar. Op een foto staat een meisje en hoogstwaarschijnlijk zal zij het dochtertje zijn dat in sept 1909 werd geboren en waar ik verder geen gegevens over kan vinden.(Zie bovenaan deze pagina). Het zusje van Arie.....

Gelet op de klederdracht van mevr. van Hattem moeten deze foto's op dezelfde dag genomen zijn.

Op de foto onder heb ik abusievelijk geschreven: "1936" en dat moet natuurlijk zijn "voor 1939".

 

Extra informatie:

Een tante (oudere zuster van zijn vader) van de kleine Arie was Cornelia van Hattem (*1865), die gehuwd was met de Lt Gen, Commandant NIL Johan Pieter Michielsen. (Hij was getuige op het huwelijk van zijn zwager Wouter van Hattem in 1901 te Dordrecht).

Cornelia Michielsen geb van Hattem overleed in 1931 en ligt samen met haar zoon Arie Michielsen (*1893 - +1952) op het kerkhof Haagveld te Breda te rusten. Zoon Arie Michielsen was hoofdambtenaar Financiën van NOI. ( https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=118374&utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData )

 

 

Johan Pieter verloor het leven door een vliegongeval, nog geen jaar na het overlijden van zijn kleine neefje Arie. Volgens krantenberichten uit 1915 Legerdienst, zou de heer Michielsen in 1916 naar Nederland terugkeren wegens gezondheidsredenen.

Eeventuele geïnteresseerden kunneN HIER HET ARTIKEL LEZEN OVER DE VLIEGRAMP.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Top