Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
Kinderen GLEIJSTEEN
Kind ARIE VAN HATTEM
Kinderen HARTWIJK
Kind. CARTER + LANS
Kind.v.DELDEN & MOLL
Kind.MULLER&HOFFMAN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met het graf B 2368 van de familie CARTER.

Niet alle personen in dit graf waren kinderen, maar een persoon was - alhoewel reeds gehuwd en op leeftijd van op een paar dagen na oud 20 jaar  - ergens toch nog een kind soms in haar doen en laten. Daarbij ligt als volwassene in dit graf vader/schoonvader/grootvader John William Carter.

Het betreft Emelia Henriette Lans hieronder, die op ongelukkige wijze verdronk nabij Tjepoe ondanks waarschuwingen van haar echtgenoot om niet het water in te gaan.

Daarom deze pagina als sub van KINDERGRAVEN, ook tevens omdat er meerdere kinderen in dit graf liggen.

Het is ook zeker NIET de bedoeling om op deze pagina het hele hebben en houwen van de familie Carter en aanverwanten te publiceren. Het gaat me op deze pagina over het GRAF B2368 en de daarin liggende personen/kinderen, opdat zij niet vergeten worden.

 

Hieronder het relaas van de verdrinking van Emelia Henriette Carter geboren Lans.

 

Emelia Henriette Lans huwde 9 april 1904 te Soerabaja met OSCAR OTTO MATTHEW CARTER. (ra1905). Na haar overlijden hertrouwde Oscar op 7 jan 1908 met Anna Catharina NICILAI te Soerabaha (RA1909). Oscar was werkzaam bij de machinefabriek BRAAT te Soerabaja in 1941. Otto overleed te Soerabaja 20 juni 1946.(nieuwe Courant 22 juni 1946).

 

Emelia Henriette Lans werd te Batavia geboren op 11 nov 1886 (RA1888).

Volgens het online begraafregister Peneleh van Krancher.com hieronder een opsomming van de begravenen in graf B2368.

 

  • Emelia Henriette Carter geb Lans *11-11-1886 Batavia - Begraven 6 nov 1906 Leeftijd 19 jaar. Reden overlijden: Verdronken tijdens zwemmen
  • John William Carter *22 mei 1847 Batavia - Begraven 20-10-1911 Leeftijd 64 jaar. Reden overlijden Ouderdom.
  • Geoffrey Gregory Carter *11 aug 1898 - Begraven 1-11-1898 Leeftijd 2 maand. 
  • Susan Sophia Carter * BS Soerabaijasch Handelsblad week 6-12 mei 1900  - Begraven 24 dec 1900 Leeftijd 7 maand.
  • Winnie Charlotte *4 dec 1912 Blora - Begraven 22 sept 1914 Leeftijd 21 maand
  • James Reynold Humpfrey *20 jan 1905 - Begraven 1 nov 1918 Leeftijd 13 jaar. Reden overlijden niet kunnen vinden.
  • Maud Winifred Carter * Circa 1925 Pekalongan - Begraven 11 jan 1930 Leeftijd 5 jaar. Dochtertje van P.R.I.N.C.E. Carter en Cornelia Mehlbaum. Akte 111 film 1357858.

 

Ter info: Eind 1890 /1915 heerste te Soerabaja Knokkelkoorts (dengue virus), cholera (darm infectie), pest (bacterie ziekte) en dysenterie (darminfectie Shigellose)

Overige jong gestorven kinderen van John William en Johanna Christiana die elders begraven zijn:

Soerabaijasch Handelsblad 17-10-1885: Overleden IDA Carter oud 21 maand op 16 okt 1885 Soerabaja.

 

 

John William Carter volgens de RA. (Bron Roosjeroos.nl) en gehuwd met Johanna Christiana Wilhelmina Schwalenberg.

 

Extra info: gedenkwaardige merkwaardigheden over enkele voornamen van enkele mannelijke familieleden/nazaten CARTER te Soerabaja. Het getuigt m.i. van poetische aanleg en vindingrijkheid van John William.

Er waren verschillende kinderen CARTER waarvan de initialen van hun voornamen een woord vormden. (Bron namen: diverse RA's)

Oscar Otto Matthew Carter -----------------------------> OOM.

Benjamin Alfred Robbert Oscar Nicolaas Carter -----> BARON

Leopold Oscar Reginald David Carter -----------------> LORD

George Richard Alfred Arthur Francis Carter ---------> GRAAF

Paul Randal Isidore Nicolaas Clarence Edward ------> PRINCE

Sebastiaan Isidore Roger -------------------------------> SIR

Paul Randal Isidore Nicolaas Clarence Edward werd oorlogsslachtoffer en overleed in kamp Ngawi 8 juli 1945 een maand voor het eindigen van de oorlog.

Hij ligt samen met mijn oom MARIUS AURELIUS TEN CATE in het verzamelgraf Ngawi op het ereveld Kembang Kuning Surabaya.(Naam als tweede persoon genoteerd).

 

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top