Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
Kinderen GLEIJSTEEN
Kind ARIE VAN HATTEM
Kinderen HARTWIJK
Kind. CARTER + LANS
Kind.v.DELDEN & MOLL
Kind.MULLER&HOFFMAN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met de graven:

 

Foto's graven 

B2028 waarin o.a. liggen te rusten CATHARINA ADOLPHINA MULLER 9 jaar oud en EMELIA ERNESTINA MULLER  2 jaar oud. Daarbij tevens de volwassenen KAREL ALBERT MULLER, SAMUEL EMANUEL LODEWIJK MULLER en CHRISTINA JACOBA DOROTHEA MULLER-de GRAAF.

Ik heb niet kunnen vinden waar de kinderen aan zijn overleden. Er heerste incidenteel te Soerabaja de cholera in de jaren dat zij overleden. Maar ook waterpokken en mazalen en dysenterie en influenza....

 

Catharina Adolphina Muller geboren 4 sept 1881 te Soerabaja (RA1882) en overleden 10 okt 1890 (RA1891)

Emelia Ernestina Muller geboren 18 april 1892 te Soerabaja (RA1893) en overleden 18 okt 1894 (RA1896)

K.A. = Karel Albert Muller * 21 dec 1836 te Madioen +19-9-1905 Soerabaja. Huwde Ch.J.D. = Christina Jacoba Dorothea de Graaf *22 nov 1855 en +2-3-1926 Soerabaja.

Ik heb weinig meer kunnen vinden over de familie.

 

E7334 waarin rust HENDRIKA MARIA HOFFMAN oud 7 jaar.

4 Dagen na het tragisch overlijden van de familie leden van Delden, Greig en Moll, die aan vergiftiging overleden, overleed de kleine Hendrika. Ook haar overlijden zou een gevolg geweest kunnen zijn van de cholera, aangezien een kind van de familie Moll op 12 juni 1896 ook eraan overleed.

In deze genoemde jaren was er een Toko Hoffman die na de oorlog ook nog bestond. Ik heb geen verband kunnen vinden tussen de familie Hoffman die de toko runde en de kleine Hendrika(en haar vader) Hoffman.

 

Gebaseerd op de voornamen van Hendrika Maria en die vergeleken met de voornamen van Carolina Anna MARIA Classens en Johannes HENDRIKUS Hoffman heb ik aangenomen (NIET vastgesteld) dat zij haar ouders waren: zie scan onder.

Ik heb geen vaststaande gegevens kunnen vinden.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top