Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
Kinderen GLEIJSTEEN
Kind ARIE VAN HATTEM
Kinderen HARTWIJK
Kind. CARTER + LANS
Kind.v.DELDEN & MOLL
Kind.MULLER&HOFFMAN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met de kinderen van Delden, Duijvené van Delden & Moll

 

Graf B 624 waarin te ruste liggen:

EMMA van DELDEN, *24 dec 1883 te Nice +15-6-1889 Soerabaja, leeftijd 5 jaar.

JOSEPHINE GEERTRUDE DUIJVENÉ van DELDEN *21-4-1906  +11-4-1907 Soerabaja, leeftijd 10 maanden.

PAUL VICTOR GUILLAUME van DUIYVENÉE van DELDEN  *1-11-1878 +10-3-1907, leeftijd 28 jaar. (Vader van Josephine en hij overleed een maand eerder dan zijn dochtertje). In alle mij ter beschikking staande bronnen - alsmede op het internet - wordt niets verhaald wie Paul Victor Guillaume was...Vader Franciscus van Delden ???? De suikerfabrikant die met mevr. Duyvenée gehuwd was..... Zie PENELEH KERKHOF DEEL 12 diversen. Het begraafregister op Krancher.com vermeldt ook geen nadere details.

 

De begrafenis van de kleine EMMA van DELDEN vond plaats samen met de begrafenis van de 2 schoonzusters:

CATHARINA JOHANNA MOLL geb PFEIFFER *9 febr 1863 +15-6-1889

MARIA CORNELIA YDA MOLL geb SNETHLAGE *5 okt 1862 +15-6-1889. Beiden liggen te rusten in Graf B 1186.

 

Daarbij dient ook bij betrokken te worden het overlijden en begraven op 13 juni 1889 van JOHAN STEVEN CHRISTIAAN MOLL *10-12-1888 + 12-6-1889 en hij rust in Graf B 1185.

Daarbij dient ook betrokken te worden de begrafenis van de heer JAMES GREIG (gehuwd met een familielid van Delden) op 15 juni 1889 en hij rust in Graf B1187.

 

Hieronder een deel van een artikel uit de krant met veronderstelling over het  gebeuren en oorzaak van het overlijden. In het artikel veronderstelt men de doodsoorzaak en tevens het feit dat autopsie werd gepleegd op mevr. M. De vraag is dan: welke mevr. M? Want er overleden2 dames M. De krantenberichten spreken elkaar tegen.

Verder suggereerde men dat de reden van overlijden ook de cholera geweest kan zijn. Kortom, echte duidelijkheid is niet te lezen

Het 4de slachtoffer waar over geschreven wordt was de heer James Greig van de firma Greig & Co. James huwde met Elisabeth Johanna Magdalena van Delden 18 mei 1872 te Soerabaja.

Zelfs waar het diner werd gehouden is onduidelijk omdat ook hierin de kranten elkaar tegenspreken. Was het thuis bij de heer Moll of was het thuis bij de heer Greig?

Wat betreft Emma van Delden in graf B624. Hiertoe had ik jaren geleden al iets over de familie van Delden geschreven, namelijk op de pagina PENELEH KERKHOF DEEL 12 diversen.

(Emma was dochter van de Ass.Res. ELIZA THEODOOR van DELDEN en CORNELIE PRUIJS van der HOEVEN.)

Hieronder uit de Bronnenpublikaties BRP10 en BRP11 2 grafteksten:

 

Hieronder de grafteksten van de graven B 1185 en B 1186 (MOLL) en B 1187 uit de BRP 10 

 

Van de website Meisenbacher hieronder een foto van CATHARINA JOHANNA PFEIFFER (dochter van Frederik Johan Pfeiffer en Maria Johanna Wilhelmina van Dieren), de moeder van Johan Steven Christiaan Moll en zij was gehuwd met HENRI COURT MOLL die op dat moment krijgsverrichtingen deed in Atjeh. Henri Court Moll huwde in 1892 met Elisa Mathilda Pfeiffer - dochter van Andreas/Andries Michael Pfeiffer en Mathilda Josephine Intveld en uit dit huwelijk werd geboren o.a. een zoon die later Resident van Bali werd.(Henri Joseph Elisa Moll)

Een broer van Henri Court  was ALEXANDER ELISA MOLL die gehuwd was met MARIA CORNELIA YDA SNETHLAGE en Alexander plaatste de overlijdens advertenties van echtgenote en schoonzuster als volgt:

 

Hieronder Henri Court Moll en echtgenote Catherina Johanna Pfeiffer. (Bron Meisenbacher). 

 

Saillant triest detail: Johan Steven Christiaan had een oudoom geheten George Henri Pfeiffer geb 1863 Semarang en overleden aug 1889 te Malang. Ik ben verwant aan deze tak van de Pfeiffer familie.

Bronnen: Begraafregister Krancher dot com, Bronnenpublikaties, RA's, Delpher, IGV/Intveld, Meisenbacher website.

Via Ish Krancher - veel dank voor beschikking stellen foto's graven - kreeg ik de volgende graffoto's.

 

B1187: De heer James Greig met kleinkind Frank Charles *6-8-1903 +6-1-1904. (Reden overlijden onbekend). Er heersten diverse tropische ziektes.

 

B1186: Twee schoonzusters bij elkaar. M.C.Y. Moll geboren Snethlage en C.J. Moll geboren Pfeiffer.

B1185: Kind Johan Steven Christiaan Moll, zoontje van Henri Court Moll en Catharina Johanna. Overleden aan cholera en 3 dagen eerder overleden als zijn moeder Catharina Johanna Moll. Zijn vader was in Aceh aan het knokken.

B624. Familiegraf van Delden waar ook de kleine Emma in ligt te rusten. Overleden vergiftiging. In dit graf ook de kleine Josephine Geertrude Duijvené van Delden - oud 10 maanden - samen met haar vader Paul Victor Guillaume Duyvenée van Delden oud 28 jaar. Reden overlijden beiden onbekend.

 

Opdat de wereld hen niet vergete.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun vrede en rust hebben naast onze Schepper.

Top