Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen, die de familienaam LEIJTING/LEYTING dragen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap.

 

1) Op 27 dec 1950 verscheen voor de rechtbank te Bandung om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap EDUARDUS WILHELMUS LEYTING en hij verklaarde

 

 • dat hij gepensjioneerd sergeant KNIL was,
 • dat hij in de kampong Tjibolang Tjimahi woonde,
 • dat hij te Bojolali was geboren op 19 febr 1887,
 • dat hij sedert 1908 gehuwd was met DJUMNASIH (reeds overleden),
 • dat zijn vader heette LODEWIJK LEYTING, reeds overleden en geboren op Java,
 • dat zijn moeder heette ELESTINA JOHANNA VAN DER PLAS, reeds overleden en geboren op Java.

 

 

Mijn bevindingen:

Hieronder scans van zijn stamboek - gesplitst in delen ter verduidelijking.

Zijn vader heette voluit HELWIG (soms ook Helwic) LODEWIJK LEYTING.

Zijn kinderen zoals op de kaart genoteerd. Let wel: Uit dienst op 19 maart 1930. 

 1. Ventje Willem geboren 22 juli 1910
 2. Lusia Elizabeth geboren 14 mei 1912
 3. Johan Willy geboren 22 juni 1915
 4. Maria Augustina geboren 25 mei 1918 

 

1a) Maar !!! Er was ook nog JACOB EDUARD LEYTING die samen met zijn vader - apart - opteerde op 27 dec 1950 te Bandung en waarbij hij verklaarde dat zijn ouders waren Eduardus Wilhelmus en Djoemnasih.

 

1b) Daarbij opteerde - eveneens op 27 dec 1950  te Bandung dochter LUCIA ELISABETH LEYTING, geboren 14 mei 1912 te Tjimahi en zij verklaarde dat zij gepensioneerd was, dat zij gehuwd was met EMIL MAX HARRY WINDE en dat het huwelijk op 15 april 1940 (overleden), dat zij uit dit huwelijk dochters had Henriette geboren Timor op 11 sept jaar "onbekend" en dochter Johanna geboren Koepang in het jaar 1936 dag en maand onbekend. (Bron Delpher: Gehuwd Tjimahi op 29 april 1929 huw.advertentie)

Emil werd geboren te Tjimahi op 19 sept 1903 en was eveneens KNIL militair. Zijn ouders waren Emila Karel Otto en de Inlandse vrouw Saari. De ouders van Emil waren Erhard Winde aus Deutschland - ook militair KNIL - en Auguste Paulina Emilie Crass.

 

1c) Tevens opteerde MARIA AUGUSTINA - eveneens op 27 dec 1950 samen met haar vader en broer en zus te Bandung en zij verklaarde dat zij geboren was te Tjimahi 25 mei 1918, dat zij gehuwd was op 24 mei 1939 met Harrij ???? (Achternaam onleesbaar - er zou ULMER kunnen staan). Niets te vinden in almanakken.

 

Recapitulerend kinderen van Eduardus Wilhelmus Leijting en echtgenote mevr. Djumnisah/Djoemnisah: 

 1. VENTJE WILLEM - volgens stamboek - Niets meer kunnen vinden over Ventje Willem.
 2. LUCIA ELISABETH - volgens stamboek en optie verklaring.
 3. JOHAN WILLY - volgens stamboek. Hij overleed 5 jaar oud op 30 maart 1920. Bijregister RA.
 4. MARIA AUGUSTINA - volgens stamboek en optie verklaring.
 5. JACOB EDUARD - NIET volgens stamboek maar wel volgens optie verklaring.

Mevr. Djoemnasih overleed 8 dec 1944 te Thimahi in de leeftijd van 55 jaar. (RA aangifte 1946 akte 8384).

 

Ik heb geen naturalisaties kunnen vinden van genoemde personen hierboven. 

 
 

Hieronder diverse andere personen met de naam Leyting/Leijting en die opteerden en waarvan ik bitter weinig van heb gevonden.

 

2) Op 19 okt 1950 opteerde JOHAN FREDERIK LEYTING en hij verklaarde,

 • dat hij geboren was te Indramajoe 11 sept 1911,
 • dat hij gehuwd was met mevr. RAHIMIN geb te Lombok in 1925,
 • dat hij een minderjarige dochter had geheten Jennie Leonie Salmah geb Mataram 22 okt 1949.

 
 

3) Op 31 juli 1951 opteerde JOHAN WILLEM EDUARD LEYTING en hij verklaarde,

 • dat hij Afd.hoofd was bij het Archieg van het minsterie van justitie,
 • dat hij te Medan was geboren op 27 jan 1883,
 • dat zijn vader heette WILLEM FREDERIK HENDRIK LEYTING, geb Salatiga 20 juli 1856,
 • dat zijn moeder heette SIPAH geb te Semarang.

In 1950 werd hem bij KB toegekend de orde van Oranje Nassau in goud. (Zie NA)

Zijn vader huwde 22 dec 1897 te Purworejo met Maria Elizabeth Wedding (RA1899)

 

 

4) Op 30 nov 1950 opteerde ELENA MAGDALENA LEYTING en zij verklaarde,

 • dat zij geboren was te Indramajoe 9 jan 1900,
 • dat zij gehuwd was 20 nov 1934 met JAN HENDRIK SCHAAIJ en dat het huwelijk ontbonden was op 13 nov 1946,
 • dat zij kinderen had uit dit huwelijk - zie verklaring,
 • dat haar vader geboren was te Keboemen op 28 april 1856.

Zij was een zuster van ad 3) Johan Willem Eduard (zie geb datum vader.) Maar dan hoogstwaarschijnlijk uit moeder Maria Elizabeth Wedding.

Vraagteken hieronder:

Jan Hendrik erkenning Loemajang 15-4-1880 (RA1893)

Jan Hendrik erkenning Djambi Palembang 26-8-1905 (RA1906)

Jan Hendrik overleden Malang 22-11-1918 (RA1920).
 

5) Op 25 dec 1951 (Kerstmis) opteerde HELENE JOSEPHINE LEIJTING en verklaarde

 • dat zij geboren was te Purwokerto op 27 mei 1867,
 • dat zij op 18 febr 1890 huwde met AUGUSTIN LOUIS WIESSNER (overleden Bogor 29 sept 1929),
 • dat haar vadere heette LEONARDUS HENDRICUS LEIJTING,
 • dat haar moeder heette KWEE KIAN NIO geb te Surabaya.

Voor meer details over vader Leonardus: zie https://www.geni.com/people/Leonardus-Hendricus-Leijting/6000000078515786040

Op genoemde website staat dat Helene overleden was 1950, maar dat kan natuurlijk niet als je op 25 dec 1951 nog opteerde.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top