Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen kerkhof
Madioen Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Madioen Kerkhof.

 

Volgens de Ind.Navorscher CHG3GRAF zouden destijds hier 232 graven geplaatst zijn. En uiteraard vermeld ik hier niet welke personen er daar destijds begraven werden. Het end zou zoek zijn en er is minimale belangstelling voor, dus ammeoela.

 

Met medewerking van: 

http://andrik-kun.blogspot.nl/2013/05/yang-tersisa-dari-kerkhof-madiun.html 

Volgens de eigenaar van genoemd webblog is er niets meer over van het oude Nederlandse kerkhof en is deze totaal geruimd om plaats te maken voor behuizing. Slechts 14 graven zijn er nog over. De rest diende als weet ik veel wat....Van één dezer geruimde graven heb ik nog iets kunnen achterhalen en dat is te lezen op de pagina MADIOEN BIESHAAR

Tijdens zijn speurtocht in die buurten, kwam hij nog wel een oudere bewoner tegen die hem mededeelde dat daar "ergens" nog resten zouden liggen van Nederlandse begravenen, doch de belangstellende speurder kwam ze niet tegen.

Wel vond hij andere oude graven die echter behoorden aan lokale bewoners en die het NASRANI geloof beleden of belijden; volgens zijn bevindingen dan.

Vooruit dan maar, voor diegenen die graag willen weten wat NASRANI inhoudt.
Nasrani adalah pengikut ajaran-ajaran Yesus yang diambil dari kata Nazareth, dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazareth maka pengikutnya dinamakan Nasrani.

(Voor diegenen die de taal niet machtig zijn, verwijs ik naar onze allerbekendste vertaalmachine Google translate. Gaat uw gang, want ik wordt niet betaald om voor tolk te spelen.)

We gaan verder met Madiun gelegen boven Ponorogo Midden Java.

Hij schijnt echter niet helemaal op de hoogte geweest te zijn van Nederlandse ingezetenen destijds te Madiun, want hieronder plaats ik onder andere het graf van ene SOEPNEL, welk graf gelegen is op het kerkhofje waar de Christelijke en inheemse Nasrani's liggen begraven.

Voor de rest verwijs ik ook graag naar mijn pagina over ene Mary Manuel die te Madiun woonde, leefde en begraven werd.

 

Een paar foto's van dit Christelijke Nasrani begraafplaatsje ergens te Madiun. Gode zij dank zijn de graven niet overwoekerd of verrampeneerd en ligt men daar in de schaduw van de dorpsbomen voor eeuwig te rusten. Jammer genoeg geeft de fotograaf geen naamplaten gefotografeerd waar mogelijk was. Op de foto's heb ik de naam van de webblog toegevoegd.

 

Foto hieronder links (links van de gevorkte boom) nog net te zien de hoge tombe van Mary Manuel. De gedenknaald die parmantig erboven pronkte is totaliter verdwenen. Zie ook deze pagina: Mary Manuel die te Madiun woonde, leefde en begraven werd.

 

 

 

Foto onder: Twee graven bij elkaar en volgens de webblog eigenaar schijnen het man en vrouw te zijn. Wie? Yo no se.

Als het waar mocht zijn wat de eigenaar van de webblog schrijft, namelijk dat de graven van inheemsen zijn, dan moeten het wel zeer bemiddelde inheemsen zijn geweest. Ik vermoed ook, dat het zeker geen Chinese inwoners zijn geweest, want in Madiun had de Chinese gemeenschap een eigen Chinees kerkhof.

 

Tja, dan het graf van PAM VALENTIJN SOEPNEL. De familienaam Soepnel is vrij bekend in de almanakken zowel in voormalig Indië alsmede Nederland, zelfs heden ten dage is op FB een aantal personen te vinden met de familienaam Soepnel. Dus m.i. geen lokale inheemse bewoner, zoals beweerd wordt door de webblog eigenaar/schrijver. Overleden te Redjosari. Dit graf is op foto 2 hierboven te zien, geheel apart gesitueerd.

Redjosari was en is nog steeds een suiker fabriek.(District Magetan Madiun Ngawi). M.i. moet het graf van iemand (of diens ouders) geweest zijn die bindingen had met de/een suikerfabriek.

Helaas ben ik er niet achter gekonen wie de begravene was. Een kind? Een mannelijk persoon of een vrouwelijk persoon? De naam PAM duidt op een vrouwspersoon, de naam Valentijn duidt weer op een manspersoon. Ik heb ook nog gezocht via de familienaam Valentijn, maar ook via die weg heb ik niets kunnen vinden. Ook niet via de familienaam Soepnel. Jammer.

Ik vermoed dat de begravene een kind is. Als ik naar de tekst onderaan kijk: "LEKKER .lape. PAM",  dan kan ik er alleen van maken "LEKKER SLAPEN PAM" en zoiets zegt men gewoonlijk tegen een kind. En het formaat van het graf is ook niet het formaat voor een volwassene.

Ik meen te kunnen ontcijferen dat de overl. datum iets van 18-4-195... is maar de geboortedatum kan ik helemaal niet ontcijferen (wellicht iets van 1945??) , de geboorte plaats is SLAWI ergens in Midden Java in de buurt van TEGAL. En......... Slawi had 2 suikerfabrieken. Welke? Gelieve zelf te neuzen en te speuren. Voor mij een hoogstwaarschijnlijk bewijs, dat de familie Soepnel in elk geval iets te maken had met de suiker cultuur.

Aanvulling 13 dec 2019: Dank zij een bezoek van een naast familielid (zuster) van de kleine Pam Valentine aan deze website pagina, is mij duidelijk geworden dat de kleine Pam Valentijn Soepnel een helaas vroeg overleden zoontje was van de familie Soepnel en geen meisje. De kleine Pam Valentijn werd geboren op 25-3-1954 en de overlijdens datum is 18-4-1957.

Ik mag mezelf gelukkig prijzen - uit hoofde van mijn streven om het oude Indië niet helemaal in de vergetelhoek van de kelders van Nederland te laten verdonkeremanen - dat de familie Soepnel mij een foto heeft verstrekt van het graf zoals het destijds was.

Op deze originele foto blijkt de tekst als volgt te zijn, zoals ik boven al had geschreven: "LEKKER  LAPE   PAM"

De familie vermoed dat deze tekst een soort "kindertaaltje" geweest moet zijn, hetgeen ik moet beamen.

Voor het overige werd mij medegedeeld dat de binding met een suikerfabriek zoals door mij eerder vermoed, juist is. Met dank aan de familie voor deze waardevolle informatie. De suikerfabriek is Redjosari geweest, welke heden ten dage nog draait.

Wordt (eventueel) vervolgd - omdat op verzoek van de familie - pogingen in het werk worden gesteld om nieuwe foto's van het graf en kerkhof te laten maken door een kennis van mij aldaar in Indonesia wonend en dit zal wegens drukte van/in de maand december 2019 pas op zijn vroegst in januari 2020 plaats kunnen vinden, zo God het wil.

Vervolg 11 jan 2020:

Inmiddels zijn er op 11 jan 2020 inderdaad nieuwe foto's gemaakt van het grafje van de kleine Pam en de familie liet me weten, dat zij er heel gelukkig mee zijn. De fotografe was mevr. Nathallia Fidrawata, die de haar toebeelde opdracht naar behoren heeft vervuld.

Het was een behoorlijke reis van Modjokerto naar Madiun en de fotografe Nathallia Fidrawati heeft tevens pasarbloemen gestrooid op het graf. De hoeveelheid was dusdanig groot, dat er op de overige graven ook bloemen gestrooid konden worden.

Tot slot hieronder een deel van het opschrift, zoals het er op 11 jan 2020 nog uitzag.

 

Einde aanvulling 11 jan 2020.

 

 Hieronder een foto uit 20103, 7 jaren geleden. De natuur heeft gelukkig niet erg haar best gedaan. Het graf ziet er m.i. nog net zo uit. 

 

De lokatie van het kerkhof:

Vroeger zag het er zo uit:

  

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com