Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

MAJENE - zuid west Celebes.  Zie kaart.

Een klein verscholen kerkhofje verscholen in een of andere desa die niet op de kaart is gebracht, maar desondanks de moeite waard om hier een klein beetje erover te schrijven en hopelijk dat een nazaat hier langs komt op deze pagina om iets over de voorvaderen te zien.

 

 

Het kleine kerkhofje verscholen tussen pisangbomen nabij Banggae Majene;

 

Het graf van mevr. Leonora Maria Latumanuwij, geboren 8 april 1884 Saparoea, overleden 7 maart 1935, weduwe van de Gezondheidsofficier Matthijs Petrus Leiwakabessy. Zij huwden 14 febr 1912 te Saparoea. Weinig meer te vinden.

Nadere details over de Gezondheidsofficier Matthijs Petrus Leiwakabessy zijn op aanvraag in te zien:

 


Het graf van R. MOGOT. Ik neem aan dat R. MOGOT een mannelijk persoon geweest was. Overleden 2 april 19?? Heb niets in de gangbare bronnen kunnen vinden. Is ook een vrij vaak voorkomende naam.


HIER RUST .... gevolgd door kleine letters "l v e " of iets dergelijks ....R. MOGOT / overl. 2 april 19(30??)

 

 

  • Vanaf mei 1927 tot mei1928 was werkzaam C.E.A.Mogot als Griffier 3de klasse Landraad Madjene en werd overgeplaatst naar Trenggalek (Residentie Kediri) op 25-5-1928. Hij was 3de klasse en na overplaatsing bleef hij 3de klasse Griffier. Stamkaart aanwezig bij openarch.nl en de heer C.E.A. werd van hot naar her gestuurd voor zijn werkzaamheden.
  • In 1915 was werkzaam te Madjene de bestuurs-assistent A.J. Mogot en werd in 1915 overgeplaatst naar Toradja. Geen stamkaart aanwezig op openarch.nl
  • In 1920 was werkzaam te Makassar de waarn. politie opziener N.F.G. Mogot. Stamkaart aanwezig openarch.nl
  • Er was ook een E. Mogot te Gorontalo , 1ste commies controleurs kantoor en per sept 1928 uit dienst. Stamkaart aanwezig openarch.nl
  • Familie van elkaar?

 

 HIER RUST T. MALADA / Geb. ??/??/9? Overl. 9/10/1914

Bijna niets kunnen vinden over de naam MALADA.  Slechts in Rotterdam komt de naam MALADA (sporadisch) voor.

 


 

HIER RUST ONZE INNIG GELIEFDE ECHTGENOTE/MOEDER/ZUSTER EN DOCHTER ANNA ESTHER INKIRIWANG GEB. MAMUAT / GEB. TOMBATOE (MENADO) 7-2-1905 / OVERL. 17-4-1931

 

Helaas, ook hier niets te vinden. De naam Inkirwang komt veelvuldig voor, maar niet diegene die ik zoek. De fam.naam Mamuat is helemaal niet te vinden.

 

Desondanks: Moge zij allen in vrede rusten 

Top