Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof SOEKOEN te Malang, deel 1

Als men deze pagina heeft doorgelopen, bekeken of wat dan ook, dan kan men HIER KLIKKEN voor deel 2 van Soekoen.

Onderstaande foto's van graven zijn afkomstig van de Indische Almanak/Indische Navorschers en dragen het volgende copyright.

Ter verduidelijking vermeld ik tevens hierbij dat op de website van www.pentalpha.nl deze foto's ook geplaatst zijn onder het hoofdstuk FOTO's Malang. Nogmaals: de foto's dragen het Copyright en u gelieve het te respecteren. U kunt de genoemde website een bezoek brengen, omdat het ook een verzorgde en informatieve website is, waar men veel kan putten bij eventuele interesse in dat oude voormalige Indië.

Inmiddels heb ik per 22 mei 2016 uitleg verkregen van de heer Rob van der Ven Renardel de Lavalette EN toestemming voor het plaatsen van de foto's, aangezien de foto's het copyright dragen en het eigendom zijn van de heer Rob van de Ven Renardel de Lavalette. Dit geldt voor ALLE foto's van www.pentalha.nl afkomstig. Ik dank hem ervoor, want uiteindelijk is ons doel hetzelfde; De historie conserveren voor nazaten en overige belanghebbenden/belangstellenden, voordat alles omgetoverd is tot duistere schimmen uit het verleden en alles in de grote diepe krochten van Nederlandse archieven wordt weggemoffeld.... Ik merk dat dagelijks de onkunde/onwetendheid en onwil van Nederland knaagt aan de historie en dat is triest, heel triest, te beseffen dat eeuwen Nederlandse/Indische/Indonesische geschiedenis verloedert in de stoffige kelders gemieterd is.

Hieronder quote ik de toestemming verkregen per email:

Geachte heer Boers, 

Bedankt voor uw mail.

Omdat we allemaal deels dezelfde belangstelling voor, en doelstelling hebben t.a.v. het conserveren en tonen van interessante en ook vaak fraaie beelden uit vm. Nederlands-Indie en het voorkomen dat de historische beeltenissen voor altijd verloren gaan,
heb ik in het algemeen geen bewaar tegen gebruik en/of verwijzing naar gegevens die ik heb gepubliceerd, indien wel bronverwijzing wordt toegepast.
Dit laatste gebeurt niet altijd, heb ik gemerkt en ik vind tot mijn verbazing nog weleens mijn foto's terug op de meest vreemde websites.
Ik heb als lid van de IGV jaren geleden fotomateriaal voor publicatie ter beschikking gesteld, mogelijk dat
daar de verwarring zit. Ik geef u hierbij verklaring van geen bezwaar tot gebruik van foto's van Petamburan en Malang (Soekoen), indien i.d.d. bronvermelding plaats heeft.Veel succes bij uw verdere naspeuringen, uiteindelijk dienen we hetzelfde doel. 

Groet, 

Rob van de Ven Renardel de Lavalette

Unquote.

 

Het is ook niet de bedoeling dat ik alle foto's hier naar toe copiëer en heb ik slechts her en der wat eruit gehaald en getracht er zoveel mogelijk informatie bij te doen. Puur en alleen voor diegenen die er hun familie hebben liggen. Gelet op de grote hoeveelheid aan foto's kan ik dit niet allemaal hier plaatsen vanwege mijn beperkte beschikking aan webspace bij mijn provider, waar ik al genoeg kosten aan heb.

T.z.t. voeg ik aanvullingen toe, dus kom regelmatig terug. Ik maak er ook melding van op de pagina Laatste Updates.

Twee foto's zijn NIET het copyright van diegene zoals hierboven getoond, doch de mijne. U gelieve er beleefd doch dringend rekening mee te houden. Het is namelijk het graf van mijn ma....Een simpel bakstenen randje getuigt van de armoede en ellende van de oorlog en de nasleep.

Het verwondert me namelijk nog steeds dat er überhaupt geld voor de bakstenen was en voor het kruis of er zou van de laatste bezittingen iets geregeld moeten zijn. Mischien wel Ma's kleren of sloffen? Wie zou het allemaal geregeld hebben. Ik niet, want ik was een baby toen ma stierf en mijn zus was ook nog een kind.....En pa was al 2 jaren eerder het slachtoffer geworden en kreeg slechts een kuil ter beschikking, ergens in de achtertuin van het kamp/ex-onderneming waar hij tewerk gesteld werd.......En de andere foto is de toegang tot het kerkhof waarbij ondergetekende een gesprek voert met de buitendienst opzichter (= blauw Tshirt en petje en ondergetekende in wit Tshirt. - dec 2010)

 

Mij ma. Zie ook de pagina Een speciaal graf Kembang Kuning. Mijn ma's graf ligt hier niet meer. Het is geruimd en volgens beweringen van de opzichter, zijn de resten van alle geruimde graven bij elkaar achterin het kerkhof geplaatst. Tijdens mijn bezoek in 2010, had ik niet de kracht en moed om die verzamelplaats aan botten te bezoeken en heb mijn ma gegroet bij de grote kruizen bij de ingang van het kerkhof.

  

De foto's uit de almanak hieronder:

Helena Maria Magdalena Berlauwt. Gerelateerde/familie van me. Zie de pagina Notaris C.P.A. Boelen. Zij huwde (Sur.Hndlsblad 23 juli1881) met de 2de Lt Inf G.J.H. Bruynis. Haar vader kapitein Berlauwt diende onder van Heutz te Aceh (1896).

 


 

Lt. Vlieger Georges Lodewijk Geuvels. Zie de scans onder: Huwelijksadvertentie, Rouwadvertentie, Naar Indië 1937 en het ongeluk te Malang.

 


 

TH. A.M. Gout. Hij was controleur bij de PTT dienst, werkzaam in Oost Java (Surabaya en Bangil). Was in 1907 commies klerk bij de PTT Semarang en Banjoemas, Garoet, Ponorogo. Ingaande eind juni 1932 volledig met pensioen en verbleef op dat moment in Nederland met verlof. Hij was tevens bestuurslid van het IEV. Had een broer die ook controleur was bij de PTT en die op 31-jarige leeftijd overleed. Zie de scans hieronder.

 

www.library.wur.nl . Boek C. Jansen 1931 Één en ander over de bijenimkerij in Nederlands Indië.

 


 

Pantaleon Hajenius. Geboren te Etten gemeente Gendringen. Hij was kapitein infanterie KNIL. Gehuwd met Anna Carolina Winter (1878-1909). Zij ouders waren: Frederik Otto Theodoor Hajenius (1835-1915) en Alida Geertruida van den Brandhof (1839-1879). Zie verder de scan van de voorouders.


 

Ludolph Carel Klatt. Zie de tweede scan voor de genealogie. Daar staat vermeld dat hij te Soerabaja is begraven hetgeen niet juist is, als ik aanneem dat alle foto's inderdaad te Malang zijn genomen. Ik vermoed dat de steller van de genealogie de zaak heeft omgedraaid wat betreft de plaats van overlijden en begrafenis. Hij was ten tweede gehuwd met M.E. van Haasen. (Zie de scan hieronder).

 

 


 

Mr. Govert Godefridus Lion. Zie ook de tweede scan eronder. De steller van de gegevens is niet goed bekend met Indonesia, vermoed ik. Of de T9 van zijn toetsenbord heeft te snel JAkarta ingevuld voor JAva.  In elk geval: Magelang ligt natuurlijk niet in Jakarta maar op Java.

 

 


 

Leonard Frederik Mellenbergh was fotograaf van beroep. In de tropencollectie zijn enkele van zijn kunstwerken te vinden. Zijn ouders waren Pieter Mellenbergh en Helena Frederika Kunst. Zijn levenspartner was Soepinah. Volgens de almanak was hij op de 20ste gestorven.

Meer weten over Mellenbergh? KLIK DAN OP DEZE LINK. Het verhaal van zijn neefje Richard Mellenbergh te Bronbeek en in 1987 gestorven. (Ouders broer Pieter vernoemd naar opa en en lokale inheemse vrouw.)


 

Herman Jan Pfeiffer. Onder officier KNIL.  Hij is overleden in het psychiatrisch ziekenhuis te Sumber Porong Lawang/Malang op 5 febr 1936 in de leeftijd van 42 jaar. Geboren circa 1894 te ??

De familie Pfeiffer was hoofdzakelijk een militair geslacht in Indië.

 


 

Ir. Louis Wilhelm Raaff. Hij huwde te Batavia op 7 nov 1924 met Maximilliene Helene Mathilde Tummers. Geboren te Medan Sumatra. Zijn ouders waren: Henri Theodoor Raaf en Emilie Pauline Moerkerken. Woonde met zijn gezin in Kendalpajak gemente Malang.


 

Henrietta Frederica van Hengst. Zie ook de tweede scan eronder. Haar vader F.F.J. van Hengst was lid en Thesaurier van de Armenzorg Katholieke kerk te Batavia. Hij wenste een stuk grond bij Tjimahi, doch toestemming werd geweigerd wegens redenen: Tegenstrijdig belang van de bevolking. (1878)

 

 

 


 

Geertruida Johanna Wardenaar-van Duyne, Frederik Willem Wardenaar en Frederika Wilhelmina Wardenaar- van Duyne. Zie ook de scans hieronder. Gehuwd met twee gezusters van Duyne. !!

 

 


 

Guusje Mulié, dochter van tandarts Mulié te Malang. Haar trieste levensverhaal volgt hieronder. Zij moest nog 21 jaar oud worden, toen een noodlottig ongeluk te Mojokerto haar het leven benam.

Zij verloofde zich met Guus Sammes waar zij ook mee huwde. De verloving gebeurde in  juni 1937 en het huwelijk sloten zij bijna een jaar na hun verloving. 

 

Ondanks de hoopvolle berichten van de arts (zie bericht hierboven) liet zij uiteindelijk toch het leven. 

 

De advertenties van de familie in Indië en uit Nederland.

 


 

Nicolaas Dirk Veenstra gelegen naast zijn vrouw Moedjirah, bij de doop genaamd Sarah. Volgens bijgaande scan is het één der weinige gevallen, dat de ouders van Sarah genoteerd zijn. Men komt het zelden tegen en ik vermoed dat dit in de boeken genoteerd staat, dank zij de inspanningen van haar echtgenoot Nicolaas.

De uitvaart van Nicolaas en enige wetenswaardigheden. Kasri en Betek liggen nabij Jombang. In 1908 runde hij de ijsfabrieken al.

 


 

Top