Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof SOEKOEN te Malang, deel 4.

 

Waar nodig heb ik extra informatie/gegevens uit de almanakken, KB.nl en dergelijke gehaald.

De foto's zijn het copyright en eigendom van:  http://www.kompasiana.com/aremangadas/kapan-orang-belanda-ini-meninggal_5520390781331171739de0cb 

De website eigenaresse (Mbah Ukik) vertelt, dat zij op aandringen van haar dochter, maar 's een keer Sukun (Soekoen) moest gaan bezoeken, want daar waren interessante dingen te herleiden over bijvoorbeeld wanneer de eerste Europeanen en overige vreemdelingen Malang bezochten en bewoonden.

Dit ter info om na te drukken dat de JONGERE generatie wel degelijk interesse heeft voor eens wat was daar in dat voormalig Ned.Indië.

En zoals al vaker bemerkt: Er ontbreekt kennis bij deze belangstellenden en wordt er daarom soms maar wat neergeplonkt. Zij moeten het ook maar doen met bronnen, die eigenlijk nulkommanul voorradig zijn of men verzint maar wat zelf.. Dat geeft allemaal niets maar het is derhalve aan ONS hier in Nederland de taak, om dat recht te trekken toch, willen wij dat ook HIER dan aanvullende gegevens bekend zijn, zoals bijvoorbeeld door middel van foto's door de lokalen aldaar gemaakt. !!! Zodat teksten dan niet droog in de almanakken staan maar nu soms van foto's zijn voorzien. De gezichten krijgen nu een gezicht, waar zij dan ooit eens leefden; grote stad of in de bushbush, maakt niets uit. Opdat wij hen niet vergeten.


 

 

Foto onder: Ter herinnering aan onzen lieve man vader en grootvader J.G.Z. Solbrig.

Hij was Julius Ceasar Zeno Solbrig, geboren te Klaten op 26-2-1877 en gestorven te Malang op 18-7-1937,

Hij was gehuwd:

  1. met Anne Clementine Paulus te Sidoarjo op 11-4-1905 en daarna
  2. met Mariana Sussanna Leyting te Blitar op 12-3-1918.

Anne Clementine Paulus werd geboren op 1 dec 1885 en overleed op 1 dec 1908 en is begraven te Pare-Kediri. (GHG3GRAF).

Uit het huwelijk met Anna werd geboren dochter Jacqueline (Zus) te Sidoarjo op 2-3-1906 en overleed te Den Haag op 13-1-1997. Zij werd op 15-3-1946 te Makassar de derde echtgenote van Klaas Daniel Mahieu (*Surabaya 9-11-1904 / +Den Haag 11-5-1976).

In 1929 verloor JCZ Solbrig onze dierbare Eddy oud 14 jaar. (In de rouw advertentie wordt niet gesproken over de relatie en getekend door JCZ Solbrig en een andere gerelateerde familie. Niet door "familie Solbrig" o.i.d.  Ik heb verder niet onderzocht of zijn echtgenote reeds overleden was. JCZ was toen werkzaam op de fabriek Soemberdadi. Hij was Hoofdtuinemployee aldaar en vertrok van deze suikerfabriek in 1931.

 

 


 

Foto onder: Volgens genoemde website zou dit het graf moeten zijn van A.J.C. Hazenberg en volgens eendere website een Duits persoon. Een geval van "gelul" in de ruimte dus die laatste bewering, van de website eigenaar, wegens gebrek aan achtergrond info. En daarom doen wij ons best toch om het te voorzien van de juiste informatie.

Anna Geertruida van Angelbeek *Semarang 16-10-1852 en +Malang(Pasuruan )18-7-1938 huwde bij volmacht te Riouw met Anton Jacob Cornelis Hazenberg *Leiden 12-10-1848 en +Malang 11-6-1925. Hij was notaris te Japara, Grisee, Pasuruan en Semarang. (1995INN8 pag.7)

Elders op het kerkhof ligt het graf van Anna Geertruida Hazenberg - van Angelbeek met het opschrift "Hier rust onze lieve moeder Anna Geertruida Hazenberg - van Angelbeek Overl. te Prigen op 22 dec 1938"

De overlijdensdatum scheelt wel 5 maanden tussen beide bronnen: 1995INN8 en de grafplaat. !!!!

De foto van de grafplaat van mevr. Hazenberg met een verschil van 5 maanden in de overl.datum.

 

Het echtpaar Hazenberg- van Angelbeek uit de 1995 INN 8 Indische Navorscher. (Met toestemming van Leo Janssen destijds vanwege het feit, dat ik niet commercieel bezig ben doch het aanwendt ten behoeve van zoekende nazaten - zie zijn voorwoord op de pagina Inleiding Peneleh. )

 

Het huis van de familie Hazenberg - van Angelbeek te Semarang. Bron KITLV.


Hieronder het graf van Maria MarDaretha Hartsteen (vlgs RA1894 Roosjeroos.nl) en Alfred Robert Versteegh. Haar juiste naam moet natuurlijk MarGaretha zijn, want elders in de almanakken wordt de juiste spelling gehanteerd.

Zij hadden onder andere een zoon Willem Karel Alfred Versteegh, geboren te Soembertempoerredjo onderneming 5 maart 1897 - werd later employee SF Bodjong te Banjoemas - en hij huwde Adriana Catharina Perdijk Rugebrecht te Manokwari 10 maart 1950. (Haar tweede huwelijk).

Zoon Willem werd geinterneerd en op zijn kaart werd als correspondente aangeduid: Mevr. M.A. Versteegh-geboren gravin von Ranzow verblijvend op de Sf Dadapredjo. NB: Er zijn 2 kaarten op GaHetNa in te zien.

Extra info: Fam. von/van (Zowran) von/van Ranzow was ook gerelateerd aan Versteegh, Niessen, Swaab, Weijnschenk, Raaf, Senn van Basel, Ehrencron en anderen.

Vader Alfred was een verwoed jager van groot wild, althans dat werd breedvoerig in de kranten vermeld: Hij had minimaal 50 bantengs en 23 tijgers neergeschoten. En dat weten we dan ook weer toch.  Hij was administrateur van de onderneming Soember Tempoerredjo. Hij was deskundige op het gebied van vanille.

Let wel: Als overlijdens datum wordt vermeld op de steen 19 dec 2603. Dit was dus de Japanse jaartelling tijdens de bezetting en is gelijk aan 1943. Hij werd 77 jaar oud. Begraven tijdens de Japanse bezetting en op de grafsteen bijgeschreven. Impliceert dat hij te oud was om opgesloten te worden door de Jappen in een interneringskamp?

 

 


 

 

 

Top