Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto uit album 1071 van FotoZoektFamilie.

Maria Senden.

Slechts twee foto's van Maria Senden kunnen vinden in de albums. Één solo foto en een foto in een groep. Hoogstwaarschijnlijk is deze foto genomen op visite/kumpulan dag van kennissen o.i.d.

 

Aan de hand van de volgende feiten: 

 • Afkomstig uit Padang,
 • Het pension Haverkamp vol zat met clientele afkomstig uit Padang (misschien oude kennissen er tussen?),
 • Er in alle mij ter beschikbare documenten, almanakken, internet bronnen, geen andere personen door mij te vinden zijn met de naam Maria Senden, als dan slechts de hieronder gespecificeerde Maria Hubertina Louise Senden en haar jongere zus Maria Hubertina Senden (-zie punt onder),
 • Er een Maria Hubertina Louise Senden zich in 1927 vestigde te Batavia. (Berendrechtselaan 4a)
 • De foto genomen is door Jan Vane in 1931 (welke maand??)  en in begin december 1931 Maria Hubertina Louise Senden naar Nederland vertrok voor verlof en zij hoogstwaarschijnlijk het gezelschap van pension Haverkamp gedag kwam zeggen, 
 • Er is ook nog een andere zuster geheten Maria Hubertine Senden, gehuwd met Christiaan Grootes. Deze Maria Hubertine Senden was geboren circa 1908 en overleden 25 nov 1985 Den Haag. De overl.adv. wordt getekend door J.M. Erkelens-Senden. Gelet op de foto van J. Vane lijkt deze Maria Hubertina mij te jong; zij was dan in 1931 pas 23 jaar oud.
 • Maria Hubertine Louise Senden wellicht ook de onderwijzeres was van de kinderen Maagdenberg in die dagen?

 

meende ik derhalve de volgende gegevens, feiten, details toe te dichten aan de bewuste Maria Senden zoals in het foto album getoond, aannemende dat en gelet op enzovoorts enzovoorts.

Mocht ik er mijlenver naast zitten, het zij me vergeven en graag ontvang ik dan de rectificaties, waarvoor mijn welgemeende dank.

 

Voor Maria Senden.

  

 • Op 16-7-1928 vestigde zich te Batavia Berendrechtselaan 4a, mej. Maria Hubertine Louise Senden afkomstig uit Padang.
 • In 1931 slaagde zij voor de Hoofdakte Onderwijzeres. 
 • Op 2-12-1931 naar Nederland met verlof en op 26-9-1932 terug uit Nederland naar Belawan Deli.
 • Op 23-12-1931 geslaagd voor Groot akte Onderwijs Machineschrijven en stenogafie.
 • Op 1-5-1947 te Batavia gehuwd met Frits Andre Risa (*21-3-1903 en + 21-9-1978 Den Haag) en (waaarschijnlijk ook ??) inwonend bij haar zuster J.M. Erkelens op de Bondowosoweg 9 te Batavia waar de receptie wordt gegeven.
 • Frits Andre Risa heeft geinterneerd gezeten en gebruikte als correspondentie adres op de interneringskaart, ook de Bondowosoweg 9 te Batavia (Zie scan.) Zijn ouders waren Willem Carel Risa en M.H. Barre.
 • J.M. Senden - zus van Maria Senden - was ook onderwijzeres. Per 1-7-1930 overgeplaatst van de HIS Padang naar de Openb.Chr.School 2 te Batavia en op 24-7-1936 van Batavia overgeplaatst naar Fort de Kock Europese Lagere School. Zij was in elk geval tot 24 juli 1936 nog niet gehuwd aangezien men haar betitelde als "Mej." Maar in elk geval wel gehuwd vóór 1942 als Frits Andre geinterneerd wordt, gelet op het correspondentie adres. Op 14 febr 1939 bevalt J.M. Erkelens-Senden (in de advertentie staat de heer en mevr. P.K. Erkelens-Senden) van een zoon Paulus Karel. Paul Karel Sr overleed 25 sept 1990 te Woubrugge in de leeftijd van 83 jaar. J.M. Erkelens-Senden ondertekende de overl.adv. 
 • In 1895 geslaagd als onderwijzer te Arnhem, maar woonachtig te Nijmegen. In 1930 was hij hoofdonderwijzer te Malang en werd wnd Directeur te Padang. In 1931 bevorderd tot Directeur MULO te Padang in 1931. In 1917 was hij hoofdonderwijzer te Semarang. In 1928 slaagde hij Lit.Ec.Afd. HBS. In 1938 woonde hij te Madioen en was werkzaam als ??? In 1935 woonde hij in de Niasstraat 5a te Soerabaja. 

 

Scan hierboven: Doorgeschrapt de naam van de echtgenote mevr. Risa-Bloem. Waarom? Is zij overleden? Gescheiden? Vertrokken naar ?? 

In 1938 huwde P. A. Risa te Batavia met J.J. Bloem.

Het correspondentie wordt dan het adres van de zuster van Maria Senden. Zij huwden in 1947. Dat zou kunnen impliceren, dat Maria en Frits dan elkaar al in elk geval vóór de internering kenden, anders zou dat adres niet opgegeven worden.

 

 

 

Zou deze dame mogelijkerwijs een zusje (J.M. of Maria Hubertina) geweest kunnen zijn? Dezelfde haardracht en soort haar. Ook aanwezig geweest in huize pension Haverkamp in die jaren.

Op de linkse foto is de bewuste Maria Hubertine Louise Senden (rechterfoto)  in 1932 in Nederland met verlof.

 

 

 

Aanvulling d.d. 21 juni 2021 verkregen via Boeroeng webmaster van het I4E die op zoek was naar meedere gegevens overde familie Senden en slachtoffers van het Bangkinang kamp.

Ik quote hieronder de inhoud van zijn berichtgevingen per email aan mij: 

Mail 1 van 19-6-2021 om 19:23. Boeroeng verstrekte hierin meer aanvullingen dan hetgeen ik hierboven al vermeldde:

 

Misschien heb ik wat aanvullende details voor je. Kijk maar.

Ik snap die groentenkweker J.E. Senden  te Fort de Kock niet zo 1924-1942

Is hij Pieter Jozef, maar zijn initialen verkeerd in Kleian gezet ? 

Frits Willem Senden

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/139349A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_139349A_0001 

 

Moeder Johanna Tjetie

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/139350A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_139350A_0001 

 

Vader Pieter Jozef Senden, harderwijkfolio

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/233/file/NL-HaNA_2.10.50_233_0213

 

Parenteel van Johanna Tjetie

1 Johanna Tjetie is geboren in 1874 in Keboemen. Zij is overleden op 07-08-1944 in jappenkamp Bangkinang, 69 of 70 jaar oud. Zij trouwde, 46 of 47 jaar oud, op 14-06-1921 in Fort de Kock met Pieter Jozef Senden, 50 jaar oud. Pieter is geboren op 07-03-1871 in Voerendaal. Pieter is overleden op 15-07-1936 in Fort de Kock, 65 jaar oud.

Kinderen van Johanna Tjetie en Pieter:

1 Maria Hubertina Louise Senden, geboren op 01-08-1904 in Fort de Kock. Volgt 1.1.

2 Anna Maria Senden [1.2], geboren op 08-08-1906 in Oud Agam.

3 Maria Hubertina Senden, geboren op 20-02-1908 in Oud Agam. Volgt 1.3.

4 Johanna Maria Senden, geboren op 15-10-1909 in Fort de Kock. Volgt 1.4.

5 Frans Willem Senden [1.5], geboren op 01-06-1902 in Fort de Kock. Frans is overleden op 11-07-1944 in Fort de Kock.

1.1 Maria Hubertina Louise Senden is geboren op 01-08-1904 in Fort de Kock, dochter van Pieter Jozef Senden en Johanna Tjetie (zie 1). Maria trouwde, 42 jaar oud, op 01-05-1947 met Frits Andre Risa, 44 jaar oud. Frits is geboren op 21-03-1903, zoon van Willem Carel Risa en M.H. Barre. Frits is overleden op 21-09-1978 in Den Haag, 75 jaar oud.

1.3 Maria Hubertina Senden is geboren op 20-02-1908 in Oud Agam, dochter van Pieter Jozef Senden en Johanna Tjetie (zie 1). Maria is overleden op 25-11-1985, 77 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 18-01-1933 in Fort de Kock met Chr Grootes. 

1.4 Johanna Maria Senden is geboren op 15-10-1909 in Fort de Kock, dochter van Pieter Jozef Senden en Johanna Tjetie (zie 1). Johanna trouwde met Erkelens.

------------------------------------------------------------------------------

Aanvulling mail van Boeroeng d.d. 19 juni 2021 om 20:01

Net gevonden.
Vader Pieter Josef was die groentenkweeker.
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&query=senden+fort&coll=ddd&identifier=ddd:010383994:mpeg21:a0140&resultsidentifier=ddd:010383994:mpeg21:a0140&rowid=2

 

Einde aanvullingen 21 juni 2021 op deze pagina zoals verkregen van Boeroeng waarvoor veel dank.

 

De familie Senden heeft haar plaats gekregen in de historie van voormalig Ned. Indië.

Moge zij die niet meer onder ons zijn hun eeuwige vrede en rust hebben.

Top