Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Marie Elisabeth van Oordt.

(In de roddelverhalen en wandelgangen ook genoemd Marietje van oordt.)

De kranten in Indië stonden bol van de sensatie verhalen, die rondgingen over Marie Elisabeth van Oordt....

De haar toegeworpen kwaadsprekerij door de "wie zonder zonden is werpe de eerste steen"mentaliteit van de medestadsbewoners van Batavia vierde hoogtij en met name gevoed door de journalistiek van die dagen.... as usual.

Des mensens eigen toch? Hoe meer sensatie hoe meer er te roddelen viel en nog steeds. Of de geruchten waar zijn of niet, het oordeel is geveld en begrip of erbarmen is dan ver te zoeken. Ik kan daarover meepraten... over onterecht en onjuist geroddel over een dierbaar wijlen familielid van mij en welk geroddel nergens op gebaseerd was als enkel op het begrip: "Vom Hören Sagen.".... Van Horen Zeggen en dus is het motto dan: Hoort en zeg het voort... Hoort en zeg het voort.

Er is véél geschreven destijds over Marie Elisabeth van Oordt en zeer recentelijk (april/mei 2013) is een boek uitgebracht door historicus/verteller Gerard Termorshuizen en vormgegeven door Sabrina Luthjens.

Het boek is getiteld: Niemand zorgde voor mijn ziel.

Zie hiervoor de link naar de website Stichting Tongtong.nl

Zie ook de website van TongTong Fair, die hier te vinden is.

Ik zal derhalve hier op mijn website niet uitgebreid over het levensverhaal van mevrouw Marie Elisabeth van Oordt verhalen, doch me beperken tot een artikel uit de ww.kb.nl  welke verhaalt over het bezoek van een jounalist destijds aan mevr. van Oordt en in welk artikel zij haar persoonlijke uitlatingen doet.

Met betrekking tot de inhoud van het boek van de heer Gerard Termorshuizen en de inhoud van het artikel zoals hieronder verder te lezen is, vallen me een paar gedetailleerde verschillen op, namelijk de geboortedatum van mevr. van Oordt, de spelwijze Kropp (Krop) en de naam van de echtgenoot van mevr. van Oordt. Zie de verschillende bronnen hierna volgend vermeld.

Op de website van Stichting TongTong, zowel als die van TongTong Fair en van een nazaat Patrick Krop (zie ook hieronder volgend) valt te lezen, dat haar geboortedatum 1897 is. In het krantenartikel zegt mevr. van Oordt, dat zij geboren is op 23 okt 1900 te Surabaya, zoals opgetekend door de journalist. (Zie de scan nummer 5 van het artikel.)

Zie scan hieronder van Stichting TongTong website.

Tevens verwijs ik naar de website van DBNL in welke Kees Snoek een artikel schreef over Du Perron en waarin het artikel verhaal over mevr. van Oordt en het huren van een huis van de heer Du Perron Sr.

De link naar de website is hier te vinden:

Hieronder een scan van een deel van het artikel:

 

Op de volgende website, opgesteld door de nazaten en/of verwanten (opgesteld door Patrick Krop) van mevr. van Oordt, staat als volgt genoteerd:

 1. Naam: Marietje Elisabeth van Oordt.
 2. Geboren: 23 okt 1897 te ??? en gestorven te Kuala Lumpur Malaysia op 13maart 1974.
 3. Echtgenoot 1: Christiaan Krop.
 4. Zoon hieruit geboren: Christiaan Marie Krop.
 5. Echtgenoot 2: J. Simpson.
 6. De link naar de genealogische website is: Patrick Krop.

Foto onder: een screenshot van de webpagina van Patrick Krop.

 

De RA van 1898 vermeldt als volgt: Geboren te Soerabaya Marie Elisabeth van Oordt op 23 okt. 1896. !!!

Zie screenshot van de almanak RA Namenlijst 1898 hieronder:

Een huwelijksdatum heb ik in de almanakken niet kunnen vinden.

En een krantenbericht (zie onder) vermeldt dat mevr. van Oordt in dec 1917 de leeftijd had van 19 jaar.

 

Nogmaals, de discrepanties tussen de gegevens op de website van Patrick Krop, de website van TongTong Fair, de berichten van de journalisten van de Javabode en het deurwaardersexploot en de almanak 1898, zijn slechts door mij opgemerkt en laat ik het hierbij. Mochten belanghebbenden dit lezen, doe er uw baat bij, zou ik zeggen. Waar nodig heb ik de betreffende artikelen bijgevoegd. 

 

Waarom ik deze pagina wijd aan mevr. van Oordt? Heel simpel, omdat ik bewondering en respect heb voor het feit, dat mevr. van Oordt het hoofd boven water hield en in staat was - alom afgewezen voor werk - om toch haar dagelijks brood op tafel te krijgen.. En op welke manier en hoe ze het deed en welke levenswandel zij prefereerde, is mijn zaak verder niet. Laat de lezer ook niet vergeten, dat zich één en ander afspeelde in de beruchte crisisjaren....... En pertinent is deze pagina dus niet als zoveelste sensatie verhaal bedoeld.

Ter opluistering enkele kleine details (vlgs artikelen kb.nl Javabode en advertentie deurwaardersexploot.):

 1. Geboren op 23 okt 1900 te Surabaya. Te vondeling gelegd te Surabaya bij klooster Zusters Ursulinen. Ouders onbekend. Zij kreeg de naam van een sergeant van de KNIL geheten van Oordt.(Tegen betaling.)
 2. Bij pleeggezin Bronsgeest opgegroeid tot haar 12de jaar en beëindigd wegens overlijden van pleeggezin.
 3. In meisjeshuis Leger des Heils 
 4. Gehuwd op 14-jarige leeftijd met Christiaan Marie Kropp. In het artikel noemt zij enkel de naam Kropp, doch de volle naam is te lezen op het deurwaarders exploot van 28 april 1932.
 5. Vonnis echtscheiding 27 febr 1925. Eiseres was mevr. van Oordt. (Echtgenoot Kropp was met de noorderzon weggevaren richting een noordelijk gelegen moederland). Deurwaarders exploot op 28 april 1932 en hierin wordt de naam Krop met één "p" geschreven.

Foto onder: Deurwaardersexploot.

 

  

Hieronder: Het artikel over mevr. Marie Elisabeth van Oordt, zoals opgetekend door journalisten Javabode.

Let wel: Het artikel is van november 1928, althans geplaatst en gedrukt in de krant. Ga er vanuit, dat het interview plaats vond in het zelfde jaar een paar weken eerder, dan vallen de volgende punten op:

 1. In het interview vertelt ze dat haar zoon 12 jaar oud is, dus kan hij geboren zijn in 1916.(1928-12)
 2. In het interview verhaalt zij, dat zij 14 jaar oud was toen zij trouwde en dat zij in 1900 geboren is. (De almanak zegt echter 1896. In dit geval was ze dus 20 toen zij beviel.)

 

 • RA1916: C.M. Krop employee Henskens en gehuwd met M.E. van Oordt.
 • RA1917: C.M. Krop...............adres ??  gehuwd met M.E. van Oordt en regel daaronder
 • RA1917: Mevr. C.M. Krop - geboren M.E. van Oordt - te Bandung.
 • RA1918/1921: Mevr. C.M. Krop - geboren M.E. van Oordt - postk.Semarang. (Heeft zij hier te Semarang een postadres???)

 

Lees eerst de linkerkolom naar beneden en vervolg met de rechterkolom van boven naar beneden.

In het artikel hierboven (3de en 4de scan) verhaalt zij de werkelijke toedracht over de kwestie met haar hondje waar zij een bekering voor kreeg en betaalde.

In de scan hieronder een voorbeeld van de journalistiek, hoe de werkelijkheis dus NIET in elkaar stak.

 

Anne Murray op de achtergrond met Broken Hearted Me.

 
Top