Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Deze pagina is gewijd aan:

 

Marie Wilhelmina Corbet.

(In de almanakken wordt haar voornaam Marie ook aangeduid als Mary en ook als Maria.)

 

Waarom een pagina over Marie Wilhelmina Corbet?

In eerste instantie om de wereld kundig te maken over haar leven en aansluitend in de tweede plaats haar een stuk respect te geven en ten derde om de enigszins negatieve berichten uit de historische kranten te rectificeren en te nivelleren.

Marie werd namelijk afgeschilderd als een clowneske figuur, die onder andere in handen was gevallen van een illuster figuur, waar ik destijds een pagina aan had gewijd. Afgaande op de krantenartikelen en puur citerend, benaderde ik destijds afstandelijk de genoemde personen.

 

Echter, nadat ik benaderd werd door een gerelateerde nazaat van Marie naar aanleiding van mijn gepubliceerd verhaal over deze illustere “oplichter”, heb ik in samenspraak besloten om deze eerder genoemde pagina te verwijderen van mijn website en bood ik aan om het leven van Marie met een persoonlijker tintje te benaderen en haar een positieve hoofdrol te gunnen in een stukje historie van Nederlandsch Indië.

Ik hoop dat ik hiermede kan bijdragen om Marie’s naam te zuiveren.

  1. Marie Wilhelmina Corbet, geboren op 4 april 1874, hoogstwaarschijnlijk in Oost Java (Soerabaya) gelet op het feit, dat er enkele leden van de Corbet geslachten omstreeks die datum aanwezig waren te Oost Java Soerabaya en omstreken. (Volgens de almanakken.)…. Marie’s geboorte datum is niet vermeld in de mij bekende almanakken en haar geboorte datum heb ik kunnen achterhalen via een grafopschrift.
  2. Marie stierf op 9 juli 1919 te Ngandjoek Oost Java alwaar zij ook begraven lag (nummer 56), op 45 jarige leeftijd. Haar grafrestanten zijn niet meer.
  3. Aanvulling op punt 1. hierboven d.d. 20 juli 2019, dank zij de oplettendheid van een bezoekster Mevr. N. van der Zee, die mij attenteerde en corrigeerde: De geboortedatum van Marie Wilhelmina Corbet is wel degelijk genoteerd in de RA 1870: "4-4-1869 Marij Wilhelmina Corbet te Soerabaja". Echter blijft dus over mijn redenatie dat ik haar geboortedatum via een grafopschrift heb gevonden en hetgeen vermeldt dat zij geboren was op 4-4-1874. Ik wist echt niet meer waar ik het destijds had gelezen, doch mevr. van der Zee was ook dit maal behulpzaam en verwees hier naar: "Ik vond dit grafschrift in de IGV-publicatie "Gedenkwaardigheden 1934, deel 1". Genoteerd op de begraafplaats van Ngandjoek:

    "1. Hier ruht / Mary W’ilh. / Lonhard / geb. Corbet /
    geb. 4 Apr. 1874 / gest. 9 Juli 1919 (56)." ... Hartelijk dank voor de hulp aan mevr. van der Zee
    .

 

Op de leeftijd van 18 jaar huwde zij op 14 dec 1892 te Soerabaya met Louis Gerard Priester, geboren te Tegal op 2 juli 1869 en gestorven te Malang op 17 jan 1909.

Het huwelijk werd te Kraksaan op 1 nov 1899 ontbonden en Marie kreeg op 25-jarige leeftijd de zorg op zich van de volgende kinderen, die uit dit huwelijk werden geboren en na haar scheiding nog in leven waren, namelijk nummer 2 Willy en nummer 4 Louisse:

1. Eduard Gijsbertus Priester, geboren op 24 aug 1893 te Soerabaya en gestorven op 19 april 1894 te Modjokerto.

2. Conrad William Lourens Priester (ook wel genoteerd als Conrad Willem “Willy” Laurens Priester), geboren op 16 aug 1894 te Probolinggo en gestorven op ../../1930 te Probolinggo.

3. Mary Kitty Priester, geboren op 17 dec 1895 te Probolinggo en gestorven op 3 mei 1897 te Probolinggo.

4. Louisse Priester, geboren circa 1897 te Pati en na 1914 gestorven te ?? In 1914 was Louisse namelijk nog het slachtoffer van de daden van een illuster figuur, die haar namelijk tegen haar wil had ontvoerd. De dader kreeg daar 5 jaar gevangenis straf voor.

Marie was genoodzaakt om in het levensonderhoud te voorzien van haarzelf en haar kinderen en nam een baan aan als dame der huishouding bij de heer Herman Kater, een weduwnaar met 6 kinderen. Volgens de almanakken was hij gepensioneerd in de rang van 4de Klasse Beambte In- en Uitvoer Rechten. Hij was weduwnaar van een Lampongse sultansdochter genaamd BOELAN, die na de geboorte van het jongste kind door een brand om het leven kwam.

 

Herman Kater en Marie Wilhelmina Corbet huwden op 25 maart 1902 te Pekalongan. (Herman was geboren 10 juli 1860 te???? en gestorven op 27 febr 1921 te Malang en werd begraven op het kerkhof Klodjen Lor te Malang. (Nabij Sukun en Celaket). In de almanakken wordt geschreven Klod Jenglor, doch dit is fout.)

Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Henry Kater, (ook genoemd Harry) geboren 28 sept 1900 te Soekaboemi en gestorven 18 sept 1944 te Benkoelen bij de ramp met de Yunio Maru. (Zie foto Jap. interneringskaart hiernavolgend)

2. Herman Kater, geboren 10 juli 1902 te Pekalongan en gestorven te Almelo op 16 maart 1967.

3. Lucia Kater, geboren 12 dec 1904 te Sitoebondo en gestorven te Breda op 14 nov 1992.

4. Mary Elly Kater, geboren op 17 juli 1906 te ?? en jong gestorven op ?? te ??

5. Willem Kater (ook genoemd Rode Willy), geboren 28 sept 1910 te ?? en gestorven te Manokwari Nieuw Guinea op ??/??/1944.

6. Anna Kater, geboren te ?? op ??/??/1912 en gestorven te ?? op ??/??/1929

 

Foto onder: De Japanse interneringskaart van Henry Kater.(Gahetna.nl)

 

Door ongewenste omstandigheden en huwelijksstrubbelingen werd het huwelijk tussen Herman Kater en Mary Corbet ontbonden op 11 okt 1915 te Malang. (Het verzoek tot ontbinding was een jaar eerder ingediend.)

 

Wederom zag Mary zich genoodzaakt om alleen en zonder hulp van een echtgenoot in haar levensonderhoud en dat van haar nog niet meerderjarige en thuis verblijvende kinderen te voorzien en trachtte zij op haar manier het beste ervan te maken, zoals een alleenstaande moeder het slechts kan, gedreven door de moederliefde voor haar kinderen. Mind: in die jaren kende men nog geen Sociale Bijstand voor alleenstaande moeders of iets dergelijks. Veelal was een dergelijke situatie zelfs totaal onbekend bij andere instellingen, zoals kerkelijke liefdadigheid en meer.

 

Ongelukkigerwijze werd Marie enkele malen het slachtoffer van ongewenste praktijken van derden en moeilijke levensomstandigheden, in haar pogingen om het gezin te onderhouden en werd daarbij ook nog geconfronteerd met het feit, dat haar dochter Louisse tegen haar zin in, werd ontvoerd en misbruikt.

 

Uiteindelijk maakte Marie kennis met Willem Frederick Lonhard (de almanak schrijft: Willem Frederiek Louhard) en zij huwden in Ngandjoek op 7 dec 1916. Marie was toen 42 jaar oud en 3 jaren later stierf Marie, oud 45 jaren. (Wat betreft de leeftijd: Zie aanvullingen boven punt 3 i.v.m. wijziging geboortedatum)

Vlakbij haar graf (nummer 56) lag in 1921 het graf – genummerd 63 - van W.F. Lonhard, een jong gestorven baby van Willem Frederick Lonhard, Marie’s derde echtgenoot. Hoogstwaarschijnlijk is Willem Frederick na de dood van Marie hertrouwd met iemand anders waar dit jong gestorven babytje uit is voortgekomen.

 

Marie Wilhelmina Corbet, een Indische moeder, die op haar manier haar leven en dat van haar kinderen op een zo goed mogelijke wijze wilde vervullen. Moge zij daarvoor beloond worden in het leven na de dood en moge haar naam hiermede gezuiverd zijn.

 

Bovenstaande gegevens heb ik grotendeels mogen verkrijgen van een gerelateerde nazaat van Marie, namelijk mevr. J.F. Kater – geboren Hoeke en wonend in New Mexico./ USA. Haar echtgenoot (1928-2006) was een kleinzoon van Herman Kater en Marie Corbet en tevens de enige zoon van Henry Kater, die omkwam bij de ramp met de Junyo Maru in 1944. 

Picture above: Copyrights holder http://searcharchives.vancouver.ca

Mevr. J. F. Kater was in de jaren 1980 en 1990 een gewaardeerd medewerkster van het blad MOESSON en door haar geschreven artikelen zijn in de online versies van MOESSON terug te vinden. Zij verhaalt daarin o.a. over het leven in de USA en met name in de streken waar zij destijds woonde. Mevr. Kater stamt zelf af van het geslacht HOEKE, een perkeniers geslacht op Groot Banda destijds in dienst van de VOC. Enkele der nazaten van dit geslacht waren bijvoorbeeld Rob Hoeke en Joop Hoeke, bekende namen uit de Nederlandse muziekwereld.

Behalve gewaardeerd medewerkster van het blad MOESSON schreef mevr. J. Kater-Hoeke ook haar bijdrage LIBERATED YET NOT FREE in het volgend boek (geredigeerd door Jan A. Krancher): THE DEFINING YEARS OF THE DUTCH EAST INDIES, 1942-1949.

De vader van mevr. J.F. Kater-Hoeke, was Hoofdcommissaris van Politie te Zuid Sumatra tot aan zijn vertrek in 1950.

 

Omwille van het respect en de internet regeltjes, gelieve u rekening te houden met het feit, dat het bovenstaande copyright en eigendom is van mevr. J.F. Kater-Hoeke en dat derhalve de rechten gerespecteerd dienen te worden.

Foto onder: Prntscrn uit de MOESSON. Een oude schoolfoto te Palembang.

 

Voor Marie:.. Mooie kleine papaver, mijn hart zal altijd van jou alleen zijn..... en dit keer gezongen door Nana M.

Amapola, lindísima Amapola,
Será siempre mi alma tuya, sola.
Yo te quiero, amada niña mía,
Igual que ama la flor la luz del día.

Amapola, lindísima Amapola,
No seas tan ingrata, ámame.
Amapola, Amapola,
¿Cómo puedes tú vivir tan sola? 

 

Top