Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen die de familienaam MEHLBAUM dragen en hun familie/nazaten. 

 

1) Op 2 nov 1851 verscheen voor de rechtbank Purwokerto om te opteren voor het Indonesisch statsburgerschap FREDERIK WILLEM MEHLBAUM en hij verklaarde

 

 • dat hij werkeloos was (gepensioneerd medewerker suikerfabriek),
 • dat hij te Purwokerto woonde,
 • dat hij te Temanggoeng geboren was op 18 mei 1888,
 • dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat zijn vader heette HENRI ANTON MEHLBAUM te Modjokerto geboren in 1825,
 • dat zijn moeder heette SUMINAH te Temanggoeng geboren in 1845,
 • dat zijn grootvader heette FREDERIK WILLEM MEHLBAUM geboren te Hamburg in 1795
 • dat zijn grootmoeder van vaderskant heette MEIJER, geboren Surabaya 1803,
 • dat zijn grootvader van moeders zijde heette MERTOWIGUNO, geboren Temanggoeng wanneer onbekend,
 • dat zijn grootmoeder van moeders kant heet Mbok MERTOWIGUNO, geboren Temanggoeng en wanneer onbekend.

Bevindingen webmaster:

 

 • Grootvader Frederik Willem Mehlbaum was niet te Hamburg geboren in 1795 maar te Soerabaja in 1807. Grootmoeder was Maria Elisabeth Meijer.
 • Vader was niet Henri Anton maar Henri Arthur en geboren te Soerabaja 6 dec 1838.
 • Frederik Willem zelve, de optant, was niet op 18 mei geboren maar 28 aug 1888.(RA1889)
 • Zijn moeder SUMINAH overleed Temanggoeng op 29-9-1893 (RA1895)
 • Zie scan onder wie broers en zusters waren van zijn vader.

 

 

 

 

 

 

1A) Op 21 sept 1951 verscheen voor de rechtbank Tegal om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap EDUARD MEHLBAUM die verklaarde 

 • dat hij werkzaam was als commies bij de Woningbouw/vereniging of iets dergelijks te Semarang,
 • dat hij in Tegal woonde,
 • dat hij op 4 mei 1914 te Pekalongan was geboren,
 • dat hij gehuwd was met mevr. ROCHANI,
 • dat hij een kind had onder de 18 jaar geheten ELEONOR geboren op 21 febr 1951 Tegal,
 • dat zijn vader geboren was te Semarang op 20 maart 1891,
 • dat zijn grootvader van vaders kant geboren was op 11 juni 1870.

Bevindingen webmaster:

RA 1892 meldt: Geboren te Kedoe op 21 maart 1891 Henri Arthur Mehlbaum.

Gelet op de voornamen moet het familie zijn geweest van hierboven genoemde Frederik Willem onder 1)

Volgens de website Mehlbaum hieronder een scan ter vergelijking met de verklaringen.

Uit de scan van de website Mehlbaum blijkt dus dat Eduard later alsnog naar Nederland vertrok. Bevestiging: Genaturaliseerd op 11-11-1966 te Breda. (Website de Calonne naturalisaties.)

 
 


 

2) Op 16 dec 1950 verscheen voor de rechtbank Jakarta om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap de weduwe CHARLOTTE LOUISE JANSSEN geboren MEHLBAUM en zij verklaarde

 

 • dat zij werkeloos was,
 • dat zij te Jakarta woonde,
 • dat zij geboren was te Semarang op 5 sept 1894,
 • dat zij op 13 jan 1911 huwde met VICTOR GUSTAVE JANSSEN, geboren 13 aug 1886
 • dat het huwelijk ontbonden was wegens overlijden van haar echtgenoot op 13 febr 1944,
 • dat zij kinderen had ouder dan 18 jaar,
 • dat haar schoonvader heette CHARLES ANATOLE JANSSEN, onbekend waar en wanneer geboren,
 • dat haar schoonmoeder heette IDA HELENA COUZIJN, onbekend waar en wanneer geboren.

 

Bevindingen webmaster:

 

 • Gegevens van haar schoonouders heb ik op de scan vermeld.
 • Charlotte Louise was een zuster van Wilhelmina Mehlbaum die huwde met Hendricus Johannes TAX.  Zie de webpagina https://www.imexbo.nl/fam-h-j-tax.html
 • Charlotte en echtgenoot Victor hadden kinderen. Zie de scan onder overl. adv van hun zoon.
 • Victor werd geinterneerd te Bandung en overleed in het kamp. (Zie OGS. De familie heeft een foto van het eregarf mogen ontvangen, doch op de website van de OGS ontbreekt een foto.))
 • Charlotte Louise bleef na haar opteren in Indonesia en overleed in 1962 te Bandung. (Zie scan onder)

 

 

Toevoegingen advertentie hieronder:

Gustave Anatole geboren Blitar 29 april 1914 (RA1915).

Via de gegevens NA/OGS heb ik kunnen herleiden dat de volledige naam van dochter Victorine was Augustine Caroline Victorine geboren Kendal 30 aug 1911 (RA1912)

In het dossier NA/OGS wordt ook genoemd mevr. L.R. GIJZENDORFFEN geboren JANSSEN. Ik heb geen gegevens kunnen vinden waar de letters L.R. voor staan. 

Zus Annie heette voluit ANNIE WILLY. (Bron My heritage)

Zus Ida heette voluit CLARA LOUISE IDA.(Bron My Heritage)

Zus Lena heb ik niet terug kunnen vinden. (Staat wel in de website My Heritage waar de zussen Annie Willy en Clara Louise Ida worden genoemd, doch dan dient men lid te worden tegen betaling en dat gaat me een beetje te ver.) Zou Lena soms mevr. L.R. Gijzendorffer geweest kunnen zijn?

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top