Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 2.

 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam MENICK en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen ook oorlogsslachtoffer waren.

Een vrij omvangrijke familienaam en enkelen vonden hun werk in het KNIL. 

 

IIIA) Op 20 nov 1951 opteerde CAREL CONSTANT MENICK voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkzaam was bij de Dienst Gezondheid van het Leger te Bogor,
 2. dat hij woonachtig was te Bogor,
 3. dat hij geboren was te Klaten op 26 april 1892,
 4. dat hij sedert 23 jan 1923 gehuwd was mevr. ITI (ITIE), dat hij 2 minderjarige kinderen had geheten David Cornelis (*Magelang 29 juni 1936) en Maria Geertruida (*29 maart 1938 Magelang),
 5. dat zijn vadere heette WILLEM MENICK , reeds overleden te Klaten,
 6. dat zijn moeder KARSINAH heette, reeds overleden te Klaten,
 7. dat hem overige gegevens onbekend waren.

 

 

Mijn bevindingen:

IIIB) Behalve de 2 minderjarige kindren hierboven genoemd, was er nog een zoon geheten CHRISTIAAN RICHARD MENICK en hij opteerde eveneens op 24 nov 1951

Zowel vader Carel Constant alsmede zijn zoon Christiaan Richard werden later genaturaliseerd resp 21 dec 1966 te Breda en te Soesterberg 29 dec 1969. (Bron de Calonne website naturalisaties)

Wat betreft de naturalisatie van Christiaan Richard de volgende aanvulling:

Waarschijnlijk was de echtgenote (relatie) van Christiaan een Indonesische vrouw en had hij tenminste 2 kinderen, te weten: Gino Roberto *24 nov 1958 Jakarta en Glenn Richard * 17 dec 1955 Jakarta.

Wederom speelde Nederland een wel zeer hardvochtige rol in haar beslissingen wat betreft naturalisatie van inwoners van de voormalige leeggeplukte kolonie en werd naturalisatie van deze kinderen hen onthouden.

Tja wat kan ik nog meer vaststellen...Hooguit dat meneer Christiaan Richard Menick te vroeg naar Nederland gekomen is. Want tegenwoordig wordt men met lauwerkransen en rode lopers Nederland binnengehaald en krijg je gratis een bankstel, een 6 pits oven, vloerbedekking en een breedbeeld 65 inch TV voor noppes....Komt u maar, de volgende a.u.b.

Carel Constant Menick was KNIL militair sedert 1908 en ging in 1932 met pensioen met de clausule, dat na uit diensttreding geen garantie gegeven kon worden voor herintreding tot de dienst. (Bron openarch.nl)

Carel Constant overleed als weduwnaar van ITI op 29 mei 1968 te Breda.(Openarch overl.akte)

 


 

IV) Op 24 april 1950 opteerde WILLEM MENICK en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkzaam was als Sergeant militaire luchtvaartdienst (ML),
 2. dat hij geboren was te Magelang op 13 juni 1901,
 3. dat hij gehuwd was met Telly Ada Smith
 4. dat dit huwelijk ontbonden werd in 1947,
 5. dat hij een minderjarige dochter had JATTI ELVIRE geboren 10 febr 1933 Maron Celebes,
 6. dat zijn vader geboren was te Klaten en
 7. dat hem overige gegevens onbekend zijn.

 

 

Hieronder de interneringskaart van Willem Menick.

Volgens deze kaart zou zijn vader geweest zijn MENICK, J.G. en nog een X erachter?? En zijn moeder zou geheten hebben ANNIE (Een Inlandsche vrouw).

Volgens  de register almanakken was geboren te KLATEN op 15 febr 1879 JACOBUS GEORGE MENICK, die op 25 juni 1907 huwde Batavia met ANIE. (ra1908). Volgens openarch stamboek was Anie naar gissing geboren in1877.

Uit het huwelijk van Jacobus George Menick en Anie meerdere kinderen geboren. (Zie openarch).

De grootvader van WILLEM die opteerde heette ook WILLEM, was KNIL militair en gehuwd met SAMINEM.

 

Willem was de oudste van de kinderen. Zie deel stamboek kaart van zijn vader Jacobus George Menick.

(Saillant detail op de kaart: Jacobus George had misschien een meerdere voor zijn bakkes gemept? Of in de voortuin van de kapitein geplast? Hij kreeg in elke geval een geldboete van 1 gulden toegediend van de Krijgsraad en dat was in 1907 toch een boel veel waard.


Zie verder DEEL 1 van de familienaam MENICK.

Zie verder DEEL 3 van de familienaam MENICK.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naats hun Schepper.

Top