Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het bijna verloren geraakt christelijk kerkhof van MOJOKERTO.

 

Naar aanleiding van een bezoek aan mijn website door een nazaat van de familie SANTÉ - VAN EEDEN - de heer Erwin van Eeden / zie zijn bericht in het gastenboek - en daaruit voortvloeiende correspondentie en mede daardoor verkregen  aanvullende informatieve details uit persoonlijke familiebronnen, heb ik uit respect deze pagina samengesteld.

In eerste instantie had ik op een verzamelpagina Mojokerto Kerkhof foto's van het graf van mevr. van Eeden-Santé geplaatst met wat achtergrond details.

Van de heer Erwin van Eeden kreeg ik de volgende foto's toegestuurd gekregen, welke genomen werden tijdens een reis naar Indonesia waaronder een zoektocht en bezoek naar/van het graf van de grootmoeder van de heer Erwin van Eeden, te weten mevr. Melanie Virginie van Eeden geboren Santé.

De eerste twee foto's tonen het graf vóór de restauratie, welke in opdracht van de familie werd uitgevoerd. Heel duidelijk is te zien dat de naamplaat geheel is verwijderd.

 

 

 

Het graf na de restauratie hieronder:

 

 

Achtergrond informatie uit de almanakken en oude kranten Delpher:

Vanuit geschiedkundig perspectief gezien, dien ik te vermelden, dat:

Volgens www.roosjeroos.nl, het volgende is genoteerd.:

MELANIE VIRGINIE SANTé, Overleden op 4 sept 1939 te MALANG en geboren te INDIHIANG (Tasikmalaya). (Akte 142 - filmnummer 1721286) - Ouders Hendrik Pieter Sevrein Santé en Claudine Adolphine van Garling).

 

RA1906 (Nieuw adresboek) zegt: Geboren te Soekapoera (Tasikmalaya) op 20 mei 1905 Melanie Virginie Santé. Dezelfde almanak RA1906 (Nieuw adresboek) zegt dat woonachtig was het gezin H.P.S. (Hendrik Pieter Sevrein) Santé - beheerder Bibitonderneming Indihiang - Tasikmalaya en gehuwd te Djombang 15-2-1892 (RA1893/290 -  roosjeroos.nl) met mevr. C.A. (Claudine Adolphine) van Garling.

 

Het echtpaar van Eede-Santé woonde te Poerwosarie (Kediri - NIET Poerwoasri.)

Partner van mevr. van Eeden- Santé was de heer Peter van EEDEN. Hun zoon Henk = voluit geheten Henri Peter en hun zoon Caude = voluit geheten Claude Ernest. (Zoon Claude Ernest werd geboren te Mojokerto in de Eschauzier kliniek en het echtpaar van Eeden-Santé was woonachtig op de S.F. Bogokidoel - bron advertentie Soerabajaasch Handelsblad 21-3-1932)

 

Enkele summiere details over de familie van Eeden:

(Bron de heer Erwin van Eeden.)

De familie maakte 10 jaar geleden (2008) een reis voor het eerst naar Indonesia, op zoek naar het graf van mevr. van Eeden-Santé en werd als zeer emotioneel ervaren; het graf werd hervonden en de familie heeft het laten restaureren, welke heden ten dage nog wordt onderhouden in opdracht van de familie. De familie vindt het een mooi en romantisch kerkhofje.

Mevr. van Eeden-Santé stierf in het ziekenhuis te Malang en zoon Claude in de leeftijd van 7 jaar oud, was gedwongen het overlijden van zijn moeder in goede banen te leiden, omdat broer Henk en vader Peter elders werkzaam waren. Na de dood van zijn moeder is zoon Claude opgenomen in het gezin van zijn grootmoeder te Plaosan (resulterend onder Kediri).

De grootvader van de heer Claude van Eeden was Johan van Eeden, broeder van Frederik van Eeden (auteur van de Koele meren des doods).

De vader van de auteur Frederik van Eeden was de heer Frederik Willem van Eeden sr oprichter van het Tropenmuseum.

(einde citeren bron de heer Erwin van Eeden).

 

De link naar Frederik Willem van Eeden sr. hieronder:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Willem_van_Eeden 

De link naar het Tropenmuseum hieronder: 

https://www.kit.nl/kit/nl/organisatie/geschiedenis/

 

Moge zij rusten in vrede.


 

 

 

Top