Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
DriessenCateWetters
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Kinderen in de desa
Hotel Tambalban
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een nachtelijke inbraak met een moord als gevolg.

(Zie ook de pagina Dokter Wilhelmus Joachim Martinus van Bijsterveld, die indirect betrokken was bij deze moord.)

Gegevens ontleend aan diverse artikelen uit de historische kranten van www.kb.nl 

 

Omstreeks eind februari 1927 werd Kediri opgeschrikt door het bericht dat de ondervoorzitter van de Landraad de Patih Raden Pandji Pawitrohadinoto doodgeschoten werd gevonden. Tevens werd een poging gedaan om de verpleegster - juff. Supusepa - van de ziekeninrichting "Semampir" waarvan de heer W.J.M. van Bijsterveld de geneesheer-directeur van was.

Dokter van Bijsterveld had in die bewuste nacht pogingen gedaan om de dader(s) vast te houden, doch werd zelf 2x door de dader(s) beschoten.

Hieronder een scan van het krantenartikel naar aanleiding van de rechtspraak op 15 dec 1931.

Volgens getuigenverklaringen schijnt de S.R. partij ermee gemoeid te zijn geweest, met name door het feit, dat de voorzitter van de S.R. - de heer Kasan Asngari - zich schijnbaar door de voorzitter van de rechtbank  Mr. van Delden en de ondervoorzitter  beledigd voelde tijdens een proces tegen hem gericht.

De SR partij staat voor Sarekat Rajat.(Modern: Syarikat Rakyat)  In de streken Blitar en Kediri en met name Blitar werd deze partij in 1926 getroffen door een gebrek aan inkomsten opgeheven. (Te Solo gebeurde dit eerder in 1925.) En met name gebeurde dit omdat de partij een gevormde structuur kreeg hetgeen niet paste in het denkbeeld van "gezelligheid" tijdens de  vergaderingen.

Ik zal hier niet verder op de SR ingaan, aangezien deze partij slechts met de moord te maken had vanwege het feit dat een afdelingsvoorzitter van deze partij met de moordzaak gemoeid was.

 

 

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com